Menig beroepschauffeur heeft er dagelijks mee te maken, maar parkeren om de verplichte rust te maken wordt steeds moeilijker. Rijkswaterstaat heeft de laatste jaren steeds meer parkeerplaatsen afgesloten. En wil nu zelf langs de A67 nog 2 grote parkeerplaatsen sluiten! De A67 is een snelweg waar het te vaak mis gaat, en een sluiting op dit traject zorgt voor meer overlast. Vrije parkeerplaatsen worden steeds meer betaalde parkeerplaatsen, chauffeurs dragen veelal deze kosten zelf. Vooral de Oost-Europese chauffeurs zijn gedwongen om uit geldgebrek uit te wijken naar andere mogelijkheden. Maar wat als die uitwijkmogelijkheden er niet zijn?

Het naleven van de rij en rusttijden komt daarmee in het geding, door het steeds groter wordende tekort aan fatsoenlijke parkeerplaatsen!

We constateren de laatste tijd steeds meer, dat gemeentes een overnachtingsverbod op industrieterreinen invoeren om overlast te voorkomen. Veghel en Erp zijn een proefperiode van 6 maanden gestart met een overnachtingsverbod op het industrieterrein! Wij hebben het ministerie gevraagd of de gemeente dergelijke besluiten kan en mag nemen. Het ministerie verklaarde ons dat het een gemeentelijk besluit is. Wat ons bevreemd is dat de gemeente de chauffeur (als hij aan zijn rijtijd zit) dwingt om het industrieterrein te verlaten op straffe van een boete, maar neemt daarvoor geen verantwoording! De gemeente Oss heeft een definitief parkeerverbod ingesteld op het industrieterrein. Door de week mag je daar tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet overnachten en gedurende het hele weekend is het helemaal verboden. TBV-NL heeft aan de Vereniging Nederlandse Gemeentes, (VNG)  dit probleem voorgelegd en de VNG heeft toegezegd aandacht aan dit probleem te besteden.

Chauffeurs worden door deze omstandigheden gedwongen om langer te werken of te rijden als wettelijk is toegestaan. De mogelijke gevolgen van een vermoeide chauffeur, waren gisteren nog te zien bij Editie nl

 

Sinds 30 mei 2014 is er een wet in Nederland aangenomen waarin gesteld wordt dat de lange weekendrust niet in het voertuig mag plaatsvinden! B 2.5:1 (22) lid 2 artikel 8 lid 8 Ver (eg) nr. 561/2006/AETR Genieten van de rust in vrachtauto 45 uur en meer, hierop staat een boete van €1500, – Tijdens een bijeenkomst eerder dit jaar in Barneveld waarbij ook de iL&T aanwezig was, hebben wij de vraag gesteld of er op de lange weekendrust in de cabine wordt gehandhaafd. Zijn antwoord was kort en duidelijk, wij controleren de chauffeur hier niet op! Wij bezoeken de bedrijven waar de chauffeur werkzaam is, we hebben echter nooit berichten ontvangen dat deze controllers inderdaad in het buitenland hebben plaats gevonden.

De landen om ons heen hebben deze wet ook opgenomen en handhaven daar al wel op. Iets wat Nederland in onze ogen na laat om te doen! Veel grensgebieden worden de weekenden overspoeld door buitenlandse chauffeurs die de handhavende landen op de lange weekend rust ontwijken. De verantwoordelijke instanties willen hier niet op controleren. Wij zullen een klacht hierover bij de verantwoordelijke minister neer leggen en vragen om met ons te zoeken naar oplossingen in plaats van de problemen verleggen wat de gemeentes nu doen.

Waar de vrachtwagens eerst uit de woonwijken gehaald werden, worden ze nu ook nog verbannen van het industrieterrein! Schokkend! Een beroepschauffeur moet zijn naleving rij en rusttijden kunnen naleven, iets wat steeds moeilijker wordt als dit zo verder gaat.