Maandagochtend vanaf 7:00 gaan chauffeurs, ondernemers en boeren de A16 in Calais blokkeren.
Aanleiding zijn de gevaren daar, vanwege de vluchtelingen die trucks elke nacht dwingen te stoppen op de weg, om er in te springen.
De actievoerders blokkeren de A16 aan beide kanten van Calais.
Twee uur later gaan bewoners en winkeliers een soort “menselijke ketting” vormen bij die snelweg, ook als protest.

TLN heeft het gebied rond Calais verklaard als oorlogsgebied. Iedere werknemer heeft volgens de Arbowet recht op een veilige werkplek. Met andere woorden als een chauffeur gevaarlijke stoffen moet laden is het noodzakelijk dat hij zijn persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich heeft. Hoe zit het nu met het gebied rond Calais? Chauffeurs worden dagelijks bloot gesteld aan geweld. TLN heeft al in 2015 verkondigd dat als een chauffeur zich daar niet veilig voelt om daar nog heen te gaan, hij dit kan melden bij zijn werkgever. TLN is van mening dat je werkgever hier dan rekening mee zal houden. Let wel het weigeren van werk is niet toegestaan. Mocht de werkgever geen gehoor geven aan je melding dan kun je dat bij ons door geven via info@tbv-nl.nl  

Ook vannacht was het weer raak, migranten hadden de snelweg versperd en spullen in brand gestoken! (Korte video hier.)

 

Waarom de oproep om niet meer via Calais naar Engeland te reizen.

De jungle van Calais is een nachtmerrie voor chauffeurs! Lange tijd leek het of er niks meer gebeurde. Niets was minder waar, het kwam alleen niet meer in het nieuws. Tot afgelopen weekend een gezin ter hoogte van Calais in de problemen kwam. Daardoor werd het door de media weer opgepakt. Migranten in de Jungle van Calais worden steeds gewelddadiger! De tijd dat er doden gaan vallen is aangebroken. Op YouTube zijn de laatste weken verschrikkelijke beelden geplaatst van aanvallen op chauffeurs. Vele malen heeft politiek Nederland en Brussel er over gesproken. Alleen erover praten heeft geen oplossing geboden. De werkgeversorganisatie TLN heeft het eerder al bestempeld als oorlogsgebied! De tijd van praten is wat ons betreft voorbij!

Gelijk na de recessie zijn Dennis de Jong en Agnes Jongerius direct in actie gekomen, de resultaten hiervan hopen we spoedig te kunnen vermelden. SP roept vrachtwagenchauffeurs op hun ervaringen met transporten via Calais te delen.

De afgelopen weken berichtten de media over toenemend geweld tegen vrachtwagenchauffeurs die via Calais op het VK rijden. Hoewel er maatregelen genomen zijn bij de Eurotunnel, voelen veel chauffeurs zich onveilig, vooral op de toegangswegen naar Calais. De SP Eurofractie heeft in het verleden al veel druk gezet op zowel de Franse regering als de Europese Commissie om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de chauffeurs. Ter voorbereiding van nieuwe stappen wil de SP nu graag zoveel mogelijk praktische ervaringen van chauffeurs verzamelen aan de hand van de volgende vragen:

–           Hoe ervaart u als chauffeur de situatie op de route naar en in Calais? Hoe vaak hebt u te maken met bedreigingen? Hoe verschilt de situatie in Calais met die in andere havens in Noord-Frankrijk, België en Nederland? Hoe is de situatie op de toegangswegen en parkeerplaatsen op deze routes? Hoe vaak zijn er vertragingen? Hoe groot is de eventuele schade aan de vrachtwagen en de lading? Vindt u het nog verantwoord om te rijden op Calais? Zo nee, wordt u door uw werk- of opdrachtgever gedwongen toch deze ritten te maken? Is er daarbij nog verschil tussen dag- en nachtritten? Wordt u met andere woorden gedwongen ook ´s-nachts te rijden, zelfs als u de situatie te onveilig vindt?

–           Maakt u gebruik van de uitgebreide CO2 controles in Calais? Zo ja, hebt u de indruk dat andere chauffeurs ook gebruik maken van deze controles? Zo nee, waarom niet? Stimuleer uw werkgever of opdrachtgever dat u aan de uitgebreide controles deelneemt of juist niet?

–           Is de Franse politie voldoende aanwezig, zijn er afdoende veiligheidsmaatregelen getroffen om u en uw lading te beschermen?

Deel uw ervaringen op deze punten met ons door uw antwoorden op deze vragen uiterlijk 15 september te sturen naar calais@sp.nl.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong, SP-fractiemedewerker Ellen Verhoog.

Wij als Transport Belangen Vereniging Nederland en Chauffeurstoekomst Samen Sterk, roepen chauffeurs op die via Calais naar Engeland reizen om de werkgever te melden dat de route via Calais niet meer veilig is! De werknemer vraagt de werkgever een andere en veiliger route te nemen. Een beroepschauffeur heeft recht op een veilige werkplek.