Staffelpauze zal voor sommige vreemd zijn, maar veel bedrijven weten precies hun voordeel te halen uit de CAO. Wil de chauffeur een stukje kaas op zijn boterham hebben, dat is hij genoodzaakt lange dagen te maken. Nu ook de loonsverhoging van 3% kenbaar is gemaakt door het FNV zal dit de komende jaren niet veranderen. In onze cao staat geschreven hoeveel pauze jouw werkgever je dagelijks mag (en doet) aftrekken. Het komt er op neer, als je lange dagen maakt je een behoorlijke tijd voor niets aan het werk bent.

Volgens TLN_cao 2014-2016 de Staffel pauzetijden, werken de werkgevers met dit schema.

30 minuten bij een diensttijd van 4,5 uur tot 7,5 uur

60 minuten bij een diensttijd van 7,5 uur tot 10,5 uur

90 minuten bij een diensttijd van 10,5 uur tot 13,5 uur

120 minuten bij een diensttijd van 13,5 uur tot 16,5 uur

150 minuten bij een diensttijd van ten minste 16,5 uur.

Wetgeving EU

Maar hoe kijkt de EU wetgeving hier tegen aan?

Citaat uit Richtlijn 2002/15/EG van het Europees parlement en de raad van 1 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen worden in “Artikel 5 Pauzes” deze richtlijnen genoemd.

  1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om er voor te zorgen dat, onverminderd het beschermings-niveau van Verordering (EEG) nr. 3820/85 of bij gebreke, van de AFTR-overeenkomst, personen die mobiele werkzaamheden in het wegverkeer uitoefenen onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 1 in geen geval langer werken dan 6 uur achtereen onder pauze. De arbeidstijd wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, als de arbeidstijd zes tot negen uur bedraagt en van ten minste 0.45 uur indien het aantal arbeidsuren meer dan negen bedraagt.

Het komt er op neer dat een werkgever volgens de EU-regels maar 0.45 uur pauze mag afschrijven, of je nu wel of geen pauze genomen hebt speelt daarin geen rol.

De pauzetijden zoals deze worden omschreven in de rij- en rusttijdenwet zullen niet veranderen. De chauffeur blijft verplicht zich hier aan te houden. Chauffeurs die lange afstanden maken hebben in principe weinig te doen met de regeling Staffelpauze. Het verhaal wordt pas interessant voor de chauffeurs die werkzaam zijn in onder meer ritten waar veel stops in voor komen. De nieuwe tacho is aangepast op het distributieverkeer, het is met deze tacho mogelijk dat je meer als 5 uur en 15 kunt blijven werken/rijden zonder de verplichte pauze te pakken.

Staffelpauze

Transport belangen vereniging-NL heeft deze staffelpauzes aan Tjitze van Rijsel (CNV) mee gegeven om deze weer goed in de nieuwe cao mee te nemen en nog belangrijker, dat de werkgever er ook aan gehouden wordt.

Staffelpauze volgens de de Richtlijn 2002/15/EG van het Europees parlement en de raad van 1 maart 2002:

Diensttijd van 9 uur                         –                             30 minuten pauze

Diensttijd van 9 uur tot 15 uur    –                              45 minuten pauze.

Noot: De rij en rusttijden dienen nageleefd te worden en de pauze die je daadwerkelijk volgens deze wet moet nemen is bepalend voor het totaal aan het te schrijven tijd aan pauze. Bij een diensttijd van 15 uur ben je verplicht 1.30 uur aan pauze te nemen.

Bij een arbeidstijd van 15 uur wordt er nu 30 minuten teveel afgeschreven. 5 x 30 minuten x 20 x 13.91 uur = € 139,10

Bij een arbeidstijd van meer als 16.5 uur mag nu 150 minuten pauze worden weg geschreven, 150 minuten – 90 minuten is 1 uur wat nu teveel wordt ingehouden.

Bij een arbeidstijd van 13.5 uur bedraagt de formule 5 x 0.15 uur x 5 x 20 x €13.91 = € 69.55

In deze formule is nog niet de vergoeding voor overwerk opgenomen.