Zaterdagmorgen 13 mei was er door buurman (René Lindeman) en buurman (René Sloof) een bijeenkomst georganiseerd. Inzet was de oplopende wachttijden op de ECT-Delta. Buurman en buurman zijn in de containersector actief als eigenrijder en zijn voor veel chauffeurs en vervoerders het aanspreekpunt als er problemen op de terminal ontstaan. Ze communiceren de ontstane problemen met de supervisors van de ECT. Vervolgens zijn het de supervisors die de taak hebben om de problemen op te lossen. De laatste tijd worden veel vervoerders en chauffeurs op de proef gesteld op de ECT-Delta. Vooral de wachttijden om containers te wisselen is velen een doorn in het oog.

De heer Aad Scholten General manager van de ECT opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. In een korte inleiding geeft hij aan dat de ECT twee kanten heeft. Aan de ene kant is dat de waterzijde waar de betalende klanten liggen (Rederijen). Aan de andere kant is dat de landzijde waar de containers verladen worden voor het wegvervoer en het spoor. Er ligt wel een natuurlijke neiging om meer naar de waterzijde te kijken geeft Aad eerlijk toe. Maar vervolgt daarna ook dat er zonder vervoerders geen container de terminal verlaat. Na nog wat verdere bedrijfsinformatie gedeeld te hebben geeft hij toe dat de servicetijden op de ECT-Delta de laatste weken in piektijden behoorlijk oplopen. Benieuwd is hij dan ook om van alle betrokken partijen te horen wat voor oplossingen ze kunnen verzinnen.

Begrip

Het onderlinge begrip wordt terecht ook nog even aangehaald, want het blijkt dat dat ver te zoeken is. Na de bijeenkomst hoopt hij dat er wat meer respect wederzijds is. Daarna stelt hij voor om een korte voorstelronde te doen daarmee weet een ieder wie en wat zijn of haar taak is.

Voorstelronde

Een diversiteit aan mensen is aanwezig zo horen we na de voorstelronde. Eigen Rijders, grote vervoerders, chauffeurs, operationeel managers die de aansturing verzorgen, supervisor die als leidinggevende bij de carrier chauffeurs is en een supervisor van de landzijde. Marco Post van H.N Post is op persoonlijke uitnodiging aanwezig en is tevens voorzitter van de AZV (Alliantie zeecontainer vervoerders). Deze vereniging vertegenwoordigt alle bij TLN en de VZV aangesloten transport bedrijven die zeecontainers vervoeren. Namens de VERN is René Sloof ook als bestuurslid aanwezig. Onder de aanwezigen zijn ook enkele carrier chauffeurs, deze hadden niet allemaal vrij en zullen na de bijeenkomst het werk dan ook weer oppakken. Voor de chauffeurs, eigenrijders is het zeker van belang het verhaal vanaf hun zijde ook eens aan te horen.

Voormeld systeem

De heer Sloof (buurman) bestuurslid van de VERN en tevens eigenrijder verteld in het kort waar de zichtbare problemen liggen. Als eerste geeft hij aan de carrier chauffeurs niet te willen afvallen. Wij zien ook dat ze hard willen werken. Er is een prachtig voormeld systeem waarbij de ECT kan zien, wat het aanbod en de vraag is. Bezuinigingen, aansturing en capaciteit met betrekking tot personeel daar lijkt de grote schoen te wringen. De doorloop tijd aan de landzijde loopt dusdanig op dat de kosten daar voor rekening komen van de vervoerder. Bij de binnenvaart worden deze kosten nog door de rederijen vergoed.

Aansturing

Een carrier chauffeur meldt dat er te weinig mensen zijn en carriers. De operationele manager ligt dat toe en denkt niet dat er te weinig carriers zijn maar dat er inderdaad qua aansturing verbeter punten mogelijk zijn. Wij als onafhankelijke vereniging vinden het opmerkelijk dat een externe partij, (Buurman en Buurman) het wel zien als de wachttijden oplopen. Maar de aansturing ziet dat kennelijk niet, of wil dat niet zien. Als er vervolgens gebeld wordt door deze externe partij wordt er opgeschaald en zorgt de aansturing voor extra carriers op de blokken.

De aansturing wordt gedaan vanuit het kantoor waarin ook de nodige televisie schermen hangen. Op deze schermen is zichtbaar wanneer de wachttijden oplopen. Na 20 minuten wachten wordt het scherm al rood waarop de aansturing dan moet reageren. Ook met uit het raam kijken is alles al zichtbaar voor de aansturing. Je zou je dan af kunnen vragen of alle mensen op de aansturing wel de juiste mensen zijn? Of ligt op de afdeling de druk te hoog? Dat een carrier chauffeur het niet ziet dat het verder op de blokken te druk is dat hoeft ook niet. De aansturing zal erop moeten toezien om wat carrier chauffeurs op te schuiven naar de blokken waar de wachttijden oplopen.

Frustratie

Dat de spanning tijdens de gesprekken hoog ligt merken we als het Facebook bericht aangehaald wordt. In dat bericht wat geplaatst was door een chauffeur, werd een carrier chauffeur weggezet in niet al te mooie woorden welke we zeker niet gaan herhalen. Frustratie van beiden kanten waarbij we kunnen concluderen dat ze eigenlijk het probleem niet veroorzaken. Onmacht van beide partijen waar aan de ene kant een carrier chauffeur ook zijn recht heeft op pauze. Aan de andere kant een chauffeur, die met een rij en rusttijden besluit te maken heeft. En een opdrachtgever die hem vraagt hoe laat hij bij de klant kan zijn. Er zijn carrier chauffeurs die ervoor kiezen de pauze te maken in de carrier. Dat is voor een chauffeur die in de blokken staat dan niet zichtbaar. Gevraagd wordt dan ook aan de carrier chauffeur om de pauze niet zichtbaar bij de blokken te maken. Als hij dat wel doet om dan het zwaailicht aan te zetten. Daardoor weten de chauffeurs dat hij tijdelijk buiten bedrijf is.

Tekort

Carrier Chauffeurs hebben meerdere taken waarvoor ze ingezet worden. De treintjes, scanbakken en ITT transporten zullen ze ook tussendoor krijgen. Op bepaalde drukke momenten is er een tekort aan carrier chauffeurs. De vraag daarop aan de operationele manager is om dergelijke transporten te stoppen als de drukte op de landzijde toeneemt. De operationele manager geeft aan dat hij dat zeker wel doet. Opgemerkt wordt door een Vern-lid dat niet alle OM-ers dit doen. Vanaf vijf uur zal alles beschikbaar moeten zijn op de vrachtwagens om ze snel en ordelijk weg te werken meld hij verder.

Nachtelijke uren

Piektijden zijn een probleem waar de ECT slecht in kan managen. Piektijden vallen wat zichtbaar is tijdens schafttijden en wisseltijden, juist op die momenten loopt de wachttijd snel op. Er is al geprobeerd om voertuigen ‘s nachts of in de weekenden te laten komen, maar dat gebeurt te weinig. In de nachtelijke uren is er zeker wat geprobeerd door vervoerders, alleen rijden er dan blijkbaar te weinig carriers omdat de wachttijd dan ook oploopt. Een eigenrijder of chauffeur heeft te maken met een beperkt rij en rusttijden besluit. Als je op de dag je klanten bediend zal je niet in de nachtelijke uren nog een container kunnen opzetten. Vanaf de ECT kant zal daar meer rekening mee gehouden kunnen worden. Door op de dag de aansturing beter te laten coördineren en de wisseltijden wat in te korten en wellicht een overdracht bij de carrier te laten doen.

 

Volgende punten welke besproken zijn zal de general manager de komende maanden ter overweging kunnen nemen om de service tijden te verbeteren. Als de service tijden verbeteren kunnen er meerdere containers afgehandeld worden.

 

  • Carrierchauffeur geeft als voorstel aan een tussendienst in te zetten. Deze dienst start om 11.00 tot 19.00 uur. Daarmee worden wisseltijden met extra carriers opgevangen.
  • Als een externe partij de wachttijden op ziet lopen zullen de eigen mensen op de aansturing dat ook moeten zien. Anders kan je je afvragen of de juiste mensen op de juiste plaats zitten.
  • Communicatie tijdens wachten in de blokken is ronduit slecht te noemen. Anno 2017 zou er communicatie via een app prima te realiseren zijn om chauffeurs op de hoogte te brengen of er een storing is.

September

Aan het eind van de bijeenkomst is er afgesproken met elkaar in gesprek te blijven en in september weer een bijeenkomst in dezelfde setting te doen. Daar kunnen vervoerders samen met de ECT beoordelen of er stappen gezet zijn. Als TBV-NL blijven we deze zaak nauw gezet volgen. Uiteindelijk zal het voor beide partijen winst op gaan leveren. TBV-NL vraagt aan chauffeurs en carrier chauffeurs om elkaar met wat meer respect te behandelen. Uiteindelijk werken jullie allemaal gezamenlijk voor een betere toekomst.

 

Buurman en buurman willen de ECT in naam van Aad Scholten bedanken voor het serieus nemen en het oppakken van deze problemen. (Foto: ECT)