Een privé bericht waarin de vraag stond om contact op te nemen, hebben we de afgelopen dagen genegeerd.
Vanmorgen voor wat actievoerende chauffeurs door Venlo heen wilden sturen werd er contact gelegd vanuit de gemeente. Na een goed gesprek werd de agenda gepakt en binnen het uur stond de afspraak vast. Dinsdag 7 november om 14.00 uur in het gemeentehuis is de afspraak. Burgemeester Scholten van Venlo wil de 45 uur weekendrust gaan koppelen aan de ontstane situatie.

Bedankt.

TBV-NL staat positief tegenover deze eerste stap. In gesprek gaan en samen naar oplossingen zoeken is wat ons betreft de juiste weg. We willen de chauffeurs bedanken die de moeite hebben genomen om stapvoets door Venlo heen te rijden. Op meerdere plekken was er bijna geen doorkomen aan hetgeen onze buren uit Duitsland mede verantwoordelijk voor waren. Chauffeurs die door het rijverbod langs de snelweg op de vluchtstrook stonden, werden door politieagenten gesommeerd om te vertrekken.

Sluiting.

De laatste weken is er veel gaande geweest over de sluiting van de parkeerplaats bij de Nieuwe Keulse. De media heeft onze actie om de parking tot maart 2018 open te houden uitermate goed gesteund. Tot aan het kort geding, heeft de gemeente Venlo nog nergens op willen reageren

Venlo

De gemeente Venlo heeft getracht een oplossing te vinden om de vernieuwde parkeerplaats aan de James Cook weg aan te passen. Maar hebben hierin duidelijk gefaald. De parkeerplaats is een bewaakte parkeerplaats. Tegen betaling kan men hier parkeren en is de parkeerplaats voorzien van een restaurant, toilet en douches.

Het is algemeen bekend dat chauffeurs uit Oost-Europese landen geen geld hebben of geen geld willen uitgeven aan een betaalde parkeerplaats. Zij zullen dus her en der gaan parkeren! Vele voorbeelden hebben we de afgelopen dagen gezien hoe en waar ze parkeren. Veilig of niet daar draait het niet om, de rij en rusttijden geven aan nu te stoppen. Gevolgen dat de bewoners in de omliggende woonwijken hier overlast van hebben.

De parkeerplaats heeft een ingang die maar 5 meter breed is. Breedte transporten kunnen hier niet terecht. Lengte transporten tot 25 meter moet geen probleem zijn als de parkeerplaats niet vol is.De parkeerplaats is nu nog verboden voor vrachtwagens welke geladen zijn met gevaarlijke stoffen! Er zal later een hoek ingericht worden voor gevaarlijke stoffen wagens. Wij zijn dan van mening dat deze oplossing maar een druppel op de gloeiende plaat is. Chauffeurs uit de Oost-Europese landen kijken waar ze gratis kunnen parkeren. Er zal daarvoor ook parkeer mogelijkheid moeten worden geboden.

Waar ligt dan de oplossing?

Op de eerste plaats bevatten de 2 nieuwe parkeerplaatsen in Venlo en Venray te weinig capaciteit. Om de grote vraag aan parkeer capaciteit te voldoen, zal een grote parkplaats in de omstreken van Roermond gebouwd moeten worden. Twee tankstations aan de A73 bij Roermond en de parkeerplaats aan de a2 op de hoogte van Echt staan iedere week overvol.

Verbod op lange weekendrust handhaven!

Industrieterreinen van Roermond tot en met Elsloo worden nu gebruikt door chauffeurs die gevlucht zijn uit Duitsland en België! Het maken van de verlengde weekendrust is in die landen verboden en wordt daar ook gehandhaafd! Dezelfde wetgeving hebben we in Nederland al sinds 2014, alleen handhaaft Nederland hem niet. Nederland lijkt daardoor het afvalputje te worden van West Europa. Minister Schultz wilde hem niet laten handhaven, we zullen de nieuwe minister vragen om het toch te laten handhaven.

Kilometerheffing.

Ook zal de invoering van de “de kilometerheffing “ het aantal vrachtauto’s in Nederland verminderen. Vrachtverkeer kiest nu vaak om bij Groningen Nederland binnen te rijden en bij Aken ons land wee te verlaten. Daarmee besparen ze de maut kosten in Duitsland. Binnen Nederland geldt wel het eurovignet, alleen door capaciteit problemen van controlerende instanties kan je ook gemakkelijk zonder vignet rijden.

Politieke steun.

De SP in Venlo heeft ons vanaf het begin gesteund betreffende de parkeerplaats de Keulse barrière open te houden. Trucker Appy heeft ook de nodige aandacht gevraagd.

Gijs van Dijk tweede Kamerlid van de PvdA zal Kamervragen gaan stellen aan de nieuwe minister. We hebben daarvoor de nodige informatie aangeleverd. Vanuit Brussel worden we gesteund door Agnes Jongerius PvdA. Vanuit de provincie hebben wij steun van Jos van Rey LVR. Aankomende week zal hij vragen gaan stellen aan gedeputeerde staten in Maastricht over de ontstane problemen.

Hoe nu verder?

Op 1 november 2017 zal het in Venlo weer een drukte van belang zijn. In Duitsland is het dan zondag waardoor veel toeristen weer na Nederland komen. Dat betekend dat alle parkeerplaatsen in Venlo weer overvol zullen zijn. Het vrachtverkeer mag dan niet Duitsland in rijden. Veel chauffeurs zijn dan genoodzaakt om in de grensstreek een parkeerplaats te zoeken. Wij willen deze dag gebruiken om aandacht te vragen voor ontstane problemen! De parkeerplaats van de Nieuwe Keulse zal weer open gesteld moeten worden, totdat er een passende oplossing gevonden is. Een passende oplossing ook voor de eigenaars van de Nieuwe Keulse en voor het grote parkeerprobleem aan de grensstreek.

Die dag willen we met vrachtwagens gaan rijden door het centrum van Venlo. De slogan van die dag is “handen af van onze verdiende nachtrust “! Wil je mee rijden? Laat het ons dan even weten via info@tbv-nl.nl.

Om 12 uur zullen wij ons verzamelen bij Nieuwe Keulse omstreeks 12.30 uur starten wij met deze actie. De media heeft ons al toegezegd die dag er bij te zijn. Kom jij ook?

Op 2 november 2017 zal er om 09.30 een kort geding tegen de Gemeente Venlo zijn. Deze zitting wordt gehouden in de rechtbank van Roermond.