Zaterdagmorgen 10 februari 2018 was er een vervolg bijeenkomst over de wachttijden op de ECT – Delta. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de VERN en de ECT. Bijna een jaar geleden was de eerste bijeenkomst georganiseerd, om de alsmaar oplopende wachttijden terug te dringen. De heer Aad Scholten General manager van de ECT-Delta en René Lindeman openen de bijeenkomst en heten iedereen welkom.

Na een korte voorstel ronde waarbij René Lindeman namens de vervoerders, René Sloof namens de VERN, twee supervisors, twee operationeel managers, twee General managers en een carrier chauffeur aan tafel zaten kwam het gesprek op gang.

Tijdens de voorstelronde werd er verteld dat er 2 supervisors aangesteld worden op de landzijde van de Delta. (Beide heren zijn ook aanwezig.) De taak van deze supervisors is om de problematiek aan de landzijde van de Delta op te pakken.

Stack

De economie draait goed en dat resulteert in een grote hoeveelheid containers op de terminal. Zoveel dat er recent twee keer een taak lang (4 uur) een boot stil gelegd was in de nacht om te kunnen lossen. Het stack had nog maar een beperkte hoeveelheid ruimte waardoor de noodzaak was om de landzijde hogere prioriteit te geven. Op het moment dat het stack zo vol staat valt de terminal bijna stil.

Trein

De supervisors die op de landzijde ingezet gaan worden gaan meer op de aansturing zitten. Tijdens een uitleg gaven ze de werkwijze aan hoe ze stappen willen gaan zetten. Ze willen een aantal carrier chauffeurs in de schaft door laten rijden. Dit willen ze door een tussen dienst in te zetten of de carrier chauffeur te vragen door te rijden in de schaft. Op dit moment hebben er al 4 of 5 carrier chauffeurs die zich aangemeld om de schaft door te rijden. Deze supervisors zullen gedurende de dag ook keuzes moeten maken wat er geladen wordt. Buiten de transportsector zal de trein ook geladen moeten worden om op tijd te kunnen vertrekken. Ze proberen daarin zoveel mogelijk te sturen dat op rustige tijden te doen. Alleen zal dat niet altijd lukken door welke reden dan ook.

Carriers

ECT is op dit moment gestart om 100 nieuwe mensen aan te nemen. Deze zullen aan de waterzijde ingezet gaan worden. Carrier Chauffeurs die nu aan de waterzijde werkzaamheden verrichten kunnen vervolgens aan de landzijde blijven. Er komen binnen een aantal weken 2 nieuwe carriers bij en de oudere carriers die stil stonden worden ook weer gereed gemaakt. Er wordt ook nog verder gezocht naar carriers, maar door grote opdrachten die de carrier bouwers hebben is de levertijd heel lang.

Communicatie

Communicatie moet eerder en beter stellen de vervoerders voor. Als de wachttijden dusdanig dreigen op te lopen zal er al een mail uit moeten. Dan is het aan de vervoerders om de keuze te maken om het bezoek aan de terminal uit te stellen. René en René gaan samen met de ECT overleggen over en hoe de communicatie gaat plaatsvinden. Een voorstel om dat met een app te gaan doen zal bekeken worden.

 

Actiepunten

Volgende actiepunten worden opgepakt:

 

  • Er wordt nog dit jaar een gebouw ingericht voor het wisselen van de landzijdige ploegen. Het gebeurd nu nog verspreid en dat moet centraal geregeld worden. Daar komen de supervisors kort bij te zitten.
  • Nieuwe carriers zijn besteld en de oudere worden weer in bedrijf gebracht. Er wordt nog verder gezocht naar carriers.
  • Mensen efficiënt inzetten door tussendiensten te starten.
  • 100 nieuwe werknemers worden aangenomen.
  • 75 vakantiewerkers worden aangetrokken voor de periode juni t/m augustus.
  • Over 3 maanden zal er een verbetering zichtbaar moeten zijn, gaf de supervisor aan.
  • Stoplichten bij de blokken functioneren niet of zijn niet op groen te zetten.

 

Aan het eind van de bijeenkomst is er afgesproken met elkaar in gesprek te blijven en in juni komt er weer een bijeenkomst. Daar kunnen vervoerders samen met de ECT beoordelen of er stappen gezet zijn. Als TBV-NL blijven we deze zaak nauw gezet volgen. Uiteindelijk zal het voor beide partijen winst op gaan leveren. TBV-NL en de VERN vragen aan chauffeurs en carrierschauffeurs om elkaar met wat meer respect te behandelen. Uiteindelijk werken jullie allemaal gezamenlijk voor een betere toekomst.