Posts by TBV-NL

Misstanden van de firma AFMB

In onze strijd tegen de misstanden van de firma AFMB woensdagmorgen meer nieuws in de uitzending op radio 1 morgen om 09.30 Radio 1, Agnes Jongerius over de Cyprusroute.
PvdA: Stop uitbuiting vrachtwagenchauffeurs door Cyprus-route
De uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs via de zogenaamde Cyprus-route gaat onverminderd door. De schijnconstructie is jaren geleden in opspraak geraakt maar wordt nog veelvuldig gebruikt. Dit is aangetoond door het radioprogramma Reporter. In november 2013 heeft de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank geconcludeerd dat de zgn. ‘Cyprusroute’ die gebruikt wordt door het bedrijf ‘AFMB ltd.’ illegaal is. Werknemers die via dit wegtransportbedrijf werken zouden in Nederland sociale premies moeten afdragen.
Het bedrijf heeft de vorm van ‘uitzendbureau’ aangenomen en gaat gestaag door met zijn praktijken. Chauffeurs worden aangenomen onder Cypriotische arbeidsvoorwaarden waardoor chauffeurs slecht verzekerd rondrijden. De chauffeurs zelf weten dit echter niet en krijgen na een ongeval of bij ziekte niets uitgekeerd.
PvdA’ ers Agnes Jongerius en John Kerstens willen dat er zo snel mogelijk maatregelen genomen worden om de chauffeurs te beschermen. Dit stellen zij in schriftelijke vragen aan minister Asscher en de Europese Commissie.
“Op dit vlak moeten de inspectiediensten over de grenzen heen kunnen werken. We kunnen niet toestaan dat mensen zo belazerd worden. Europa moet op dit gebied strenger handhaven”, aldus Agnes Jongerius.
Volgens John Kerstens is de aanpak van schijnconstructies een speerpunt van de PvdA in de strijd tegen onderbetaling en verdringing: “De ‘Cyprus-route’ is zo’n constructie, aanpakken dus”, aldus Kerstens. .
Licentie intrekken
Kerstens en Jongerius willen dat de vergunning van het bedrijf wordt ingetrokken en dat de Europese Commissie maatregelen neemt om het misbruik aan te pakken.
Het is opvallend dat het bedrijf openlijk reclame kan maken voor de constructie om premies te ontwijken. In een reclamespot roept het bedrijf op om personeel onder te brengen bij AFMB Limited op Cyprus. Zo kunnen ze tot 30% besparen op hun Nederlandse loonkosten en kunnen zo de concurrentie uit Oost-Europa aan .

Read more

Heeft Vos toch wat te verbergen?

Na aanleiding van een advertentie waarin chauffeurs werden gevraagd bij de firma VOS in Ittervoort, heeft een lid van de Transport Belangen Vereniging-NL een sollicitatie gedaan.
De firma VOS heeft nadat de FNV ze onder de loep had genomen, kenbaar gemaakt dat ze weer meer Nederlandse chauffeurs wilde aannemen. Een uitnodiging om op gesprek te komen kwam enkele dagen later binnen bij ons lid. In de sollicitatie was duidelijk vermeld dat hij een actief lid was bij TBV-NL.

Met open vizier werd het gesprek gestart met de vestigingsmanager in Ittervoort. Circa 20 minuten werd er gesproken over de transportsector wat er zoal mis is en gaat. Nadat de 20 minuten verstreken waren en niet over de vacature ‘’chauffeur’’ gesproken te hebben, melde de vestigingsmanager dat hij met de directie in beraad moest. Hierop kon het lid vertrekken en kreeg te horen dat hij er nog een antwoord op zou krijgen.

Enkele dagen verstreken en daar kwam een antwoord:
Geachte heer …… hierbij willen we u informeren dat de keuze niet op U gevallen is.
We wensen U succes bij toekomstige sollicitaties.

Uiteraard is daarop de reden van afwijzing gevraagd door het lid van TBV-NL

Een uur later kwam de reden per mail binnen:

Je bent hier geweest voor de functie van chauffeur, uit het aanbod van chauffeurs en de mensen die we gesproken hebben, hebben we een andere keuze gemaakt.

De afwijzing is uiterst opmerkelijk te noemen, want over de functie chauffeur was immers geen woord gesproken, waarop een vervolgmail de mailbox verliet. Tot op heden is er nog geen antwoord terug gekomen van de firma VOS, klopt het spreekwoord dan in dit geval toch?

Een VOS verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Ook is het UWV inmiddels ingelicht over deze opmerkelijke gang van zaken, wij zullen dit op de voet volgen en ons beraden over de eventuele vervolgstappen!

Read more

Gemeente Oss Zadelt andere gemeentes…

De gemeente Oss is de overlast van overnachtende chauffeurs die op doorreis zijn zat en voert een nachtelijk parkeerverbod in! Op zondag is het terrein volledig gesloten voor vrachtwagens.

De gemeente dwingt op straffe van een boete de chauffeurs om door te rijden en in een andere gemeente voor eventuele overlast te zorgen. Dat dit niet de weg is spreekt voor zich. Wij van TBV-NL hadden liever gelezen dat er naar oplossingen was gezocht. Chauffeurs dienen zich te houden aan de rij en rusttijden, door ze nu verder te sturen kan je ookde verkeersveiligheid in gevaar brengen.

De gemeente Oss zadelt hierdoor andere gemeentes op met het probleem.

Inmiddels hebben we de minister Schultz-van Haegen gevraagd, om dit gemeentelijk besluit uit te zoeken.

Transport Belangen Vereniging-NL zal de gemeente Oss ook vragen waarom er niet oplossingsgericht is gedacht. De overlast kan in de weekenden al aangepakt worden door simpel de wet te handhaven.

Het verbod op de lange weekendrust in de vrachtauto is sinds 30 mei 2014 in Nederland een feit maar wordt niet gehandhaafd!

Read more

Grote controle op vrachtwagens in België

Een grote vrachtwagen controle in België vlak over de grens met Nederland, toont de noodzaak maar weer eens aan! Fraude, illegale cabotage, Sociale dumping en Technische gebreken.

Transport Belangen Vereniging-Nederland (TBV-NL) was hierbij uitgenodigd door de Heer Raymond Lausberg (Hoofdinspecteur Politie België) en de heer Jan Bergrath (redacteur Fernfahrer) Hiermee kregen wij inzicht in een willekeurige controle hoe deze in België gedaan wordt.

Namens TBV-NL was Henry Gulickx aanwezig en op de controle locatie waren er ook nog 2 bekenden van de Landelijke Eenheid uit Driebergen.

De voertuigen die naar de controleplaats geleid worden, komen voor het overgrote deel uit Nederland gereden en hebben zichtbare Belgische of Nederlandse trailers erachter.

Zomaar een paar voorbeelden.

Het is meteen raak als de eerste combinatie van de weg wordt gehaald.

De Roemeense combinatie wordt door het technische team GOCA aan een technisch onderzoek onderworpen. De test met een zaklantaarn bewijst dat de remschijven van de truck zo gebarsten zijn, dat het licht van de zaklamp er dwars door heen schijnt! Volgens Hoofdinspecteur Raymond Lausberg had dit bij de laatste algemene inspectie (APK) direct opgevallen moeten zijn.

Er wordt gelijk getwijfeld aan de echtheid van het APK certificaat bij dergelijke gebreken. En na wat speurwerk wordt de volgende ontdekking gedaan: de apk keuring heeft volgens een collega van de snelweg patrouille Battice, niet in Roermenie plaatsgevonden! Op het tijdstip waarbij het Roemeense apk station in Cluj-Napoca de stempel op het apk document plaatste, bevond het voertuig zich volgens de gegevens van de tachograaf op de weg ergens tussen België en Frankrijk! Schrikbarend is het feit, dat dit de 85ste constatering van dit jaar is in België.

Tijdens de inspectie, werden de ambtenaren nog 2x geconfronteerd met fraude van vervalste papieren. Volgens Lausberg die van mening is dat niet de hoeveelheid van het aantal voertuigen wat controle krijgt van belang is, maar de kwaliteit van de inspectie die iL&T.

Henry kent Raymond Lausberg al wat langer, en in tegenstelling tot wat men over de Belgische politie vaak verteld is Raymond een rechtvaardig persoon die zich vooral inzet tegen de sociale dumping.

 

Uitzichtloze situatie voor deze bestuurder.

De bestuurder draagt het gelaten, hij is 25 jaar oud, en is een goed opgeleide techneut uit de grensstreek van Moldavië en spreekt vloeiend Engels. Maar ondanks het feit dat hij als techneut een vakman is, kan hij in Roemenië geen baan vinden om zijn gezin fatsoenlijk te onderhouden. Het minimum loon in Roemenië bedraagt € 210, – per maand daarom is de bachelor sinds 2 maanden chauffeur geworden. Zijn werkgever heef 25 vrachtauto’s, deze rijden dwars door Europe en vaak in opdracht van West-Europese opdrachtgevers. Als vrachtwagenchauffeur verdient hij nu 1500 euro netto per maand.

Hij mag nu zijn baas gaan vertellen dat zijn combinatie wordt stilgelegd! Zijn baas dient eerst zorg te dragen dat het voertuig wordt gemaakt en dient onmiddellijk de boetes voor de overtredingen van het valse APK document € 1980, -, €660, -problemen met de remmen en €180, – voor een overtreding van de rijtijdenwet te betalen.

Vervolgens beschrijft Guido Bodem hem de weg naar de dichtstbijzijnde DAF-werkplaats. Pas na de volledige reparatie en de daaropvolgende controle van de Belgische Auto sécurité kan hij zijn documenten ophalen het politiebureau in Battice. Er zijn dagen zegt Lausberg, dan stonden er bij ons maximaal tien vrachtauto’s op de oprit, wachtend op hun bestuurders die het geld kwamen overgedragen.

 

Het team van de Belgische specialisten bestaat uit 25 officieren van de snelweg patrouille. Zij werden tijdens deze controle dag ondersteund door twee collega’s van een speciale transport eenheid van de Landelijke Eenheid uit Driebergen. Gewapend met een speciaal software  apparaat  ‘’de Autocom ” kwamen ze in actie als er enig vermoeden van fraude bestond.  Bij een rode Scania uit Bulgarije bestond dat hij had gefraudeerd en werd dit systeem toegepast.

Met dit systeem wordt het motormanagementsysteem van de truck uitgelezen en is er direct te zien of er inconsistenties zijn”, zegt Peter van de Pol. Wat ook bleek te kloppen bij deze Bulgaarse Scania. De kleine krassen rond de KITAS sensor zijn inderdaad een indicatie dat er gemanipuleerd is constateerde Peter van de Pol.

De methoden van de tacho manipulatie worden steeds brutaler en vooral in toenemende mate van de elektronica zelf, zegt Van de Pol. Ook valt het op dat in en om de haven van Rotterdam ook steeds meer Oost Europeanen op Nederlandse voertuigen gezet worden om zodanig minder op te vallen.

Als wij dan de chauffeur na willen trekken komen wij met de KIWA verklaring niet verder!

De politie op de E 40 weet precies wie ze er tussen uit halen. Toch is Lausberg niet helemaal tevreden. Veel vrachtwagens rijden door Duitsland en Nederland maar worden niet of nauwelijks gecontroleerd.

 

Perfect voorbeeld van illegale cabotage.

 

Tijdens deze dag werd een combinatie van de weg gehaald die precies viel in de doelstelling van deze dag, trekkend voertuig niet geregistreerd in België maar met een Belgische oplegger. De aanwezige controleurs bleken hun vak te verstaan, al snel bleek dat hier spraken was van Cabotage, door deze brievenbus firma en een overtreding van de rijtijdenwet. De chauffeur had zijn dienst begonnen nadat hij eerst een lange reis uit Roemenië had gehad.

De transporteur een zeer bekende lang gevestigde Belgische Forwarding staat op de Scania, maar het adres van de transporteur is in Bratislava in Slowakije.

Er zitten ongeveer tien Belgische expediteurs in hetzelfde huis, zei Lausberg van zijn eerdere bevindingen. “Dit zaakje stinkt:” De chauffeur was al weken lang onderweg, maar had maar een CMR bij zich waarop een rit stond van België naar België. Is dit dommigheid, of wilde hij juist door de mand vallen?

De Belgische politie is nu een groot onderzoek gestart naar de junior directeur van het Belgische bedrijf. Het arbeidscontract wat de Roemeense chauffeur met zijn Slowaakse werkgever heeft, bleek ondertekend te zijn door de directeur van het Belgische transport bedrijf!

Sinds drie jaar is deze Roemeense chauffeur werkzaam voor het Belgische bedrijf en verdient € 1200, – netto per maand. Op de vraag of dat genoeg is om van te leven en of er geen alternatief is in het huis, schudt hij hulpeloos zijn hoofd.

We gaan deze transporteur een bezoek brengen verteld Lausberg.

De Roemeense chauffeur werd beboet met: € 1980, – voor illegale cabotage, € 990, – voor de reis van Roemenië naar zijn Scania zonder voor de aanvang van de dienst rust te hebben. Het is volkomen onverantwoord dat vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa en 2 en halve dag in bussen zitten op weg naar hun vrachtwagens! Zo kunnen zij niet alleen hun leven, maar ook die van andere weggebruikers in gevaar brengen. Geen wonder dat er veel ongevallen in de file zijn.

 

De donkere kant van de Duitse logistiek

 

Maar de exploitatie van chauffeurs uit Oost-Europa is niet alleen een Belgisch probleem. De Duitse logistiek is ook nauw betrokken bij deze machinaties blijkt bij staande houding van het volgende voertuig. De trailer is toegelaten in Kassel en is vernoemd naar een bekende Noord-Hessische automotive logistieke medewerker. De trekker heeft een Bulgaars kenteken. Gedurende twee maanden zijn ze op reis in Europa en rijden ongeveer 20.000 kilometer per maand. Beter dan te werken in Bulgarije zelf, zegt één van de twee in vloeiend Engels. Zonder blikken of blozen, antwoordt hij op de vraag van zijn verdienste, dat dit ongeveer €1600-€1700 euro per maand is afhankelijk van het aantal kilometers. Een duidelijke schending van de EU-wetgeving, in opdracht van een Duits bedrijf! Maar de Belgische ambtenaren zijn met handen gebonden. Deze overtreding kan slechts worden gestraft in Bulgarije zelf. Dat is immers menselijk discretie, maar gaat daar naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren. Net zoals de vraag of de bewering van de politie en de vakbonden of het waar is dat de bestuurder van hun logistieke Zonnekoning ook per kilometer worden betaald. Een grove fout in de controle praktijk van de EU.

 

Sociale dumping in zijn zuiverste vorm

 

Het is al donker als de officieren een witte vrachtwagen uit Bulgarije aan zien komen met twee chauffeurs erop – vader en zoon. De twee zijn al acht weken onderweg, ten behoeve van een logistiek bedrijf uit Ulm, de vrachtbrief verteld de lijndienst tussen Duitsland en Spanje. Dit wordt bevestigd door de bestuurderskaarten. De vader verdient € 1200, – netto en de zoon verdient € 1000, – weer inclusief vergoedingen! Dit is alleen mogelijk omdat er geen Europa-brede wet is die duidelijkheid biedt over de wekelijkse rusttijd in de truck te brengen. Voor Lausberg is het duidelijk dat bestuurders krap wonen voor twee maanden in de truck. Hij legde een boete op van € 1980, – Het wordt tijd dat Duitsland eindelijk de lang beloofde invoering van EU-verordening vast gaat stellen in de Duitse mobiele werknemers verordening om deze uitbuiting van chauffeurs uit Oost-Europa tegen te gaan!

 

Politie controles in Duitsland

 

Ook in Duitsland wordt gecontroleerd door de snelweg politie, blijkt uit de recente berichten in de media. Af en toe gaan de ambtenaren daar ook een grote controle opzetten zoals in dit geval op de A 1 uit Oost-Europa.

 

Maar de nadruk ligt daar duidelijk op de rij- en rusttijden, de belasting beveiliging en kunst. Illegale cabotage, wordt nauwelijks aandacht aan geschonken. Ook de aankomst per minibus naar de locaties waar de vrachtwagens staan in Europa heeft geen prioriteit! Terwijl daar de veiligheid mee gemoeid is. Ook de fraude met vervalste documenten wat heel gemakkelijk waarneembaar is in het hoofdonderzoek, staat niet in de controle agenda. Om het nog erger te maken, meer en meer deelstaten verminderen hun reguliere controles door de politie. Het is in feite een gebrek aan adequaat opgeleide ambtenaren, aan de ene kant, omdat de politie continu in gebruik is om de duizenden asielzoekers die naar Duitsland komen elke dag te ontvangen, en te registreren.

 

Voor Nederland zullen we een verzoek bij de landelijke eenheid neerleggen om een dergelijke controle hier ook op te gaan zetten. We proberen dan ook de hoofdinspecteur Raymond Lausberg uit te nodigen om het ook aan de Nederlandse kant te laten zien, en daar waar nodig elkaar wat bij te leren over de manier van controleren. We vragen dan ook of wij van TBV-NL aan deze kant van de grens erbij mogen zijn.

 

Resultaten Nationale actie fraude tachograaf in de provincie Luik:

 

Organisator: experten netwerk fraude tachograaf i.s.m. Centrex Deelnemende provincies WPR:

 

WPR:

Brabant (9) (Reyers, Oudergem, Anderlecht) Limburg (2) (Hasselt) Antwerpen (2) (Antwerpen) Namen (2) (Daussoulx) Luxemburg (2) (Neufchâteau) Luik (10) (Battice, Awans)

 

Lokale politie:

PZ Montgomery (2)

PZ Bilzen – Hoeselt – Riemst (1)

PZ Secova

 

Externe Partners:

KLPD (2)

Police Domaniale (6)

 

Tijdstip en plaats van controle: dinsdag 20 oktober 2015 tussen 14.00HR en 22.00HR te Luik op de E40-E42 in beide richtingen.

 

Aantal gecontroleerde vrachtwagens: 56

 

Aantal fraudes: 6

 

Soorten fraudes:

⦁ Magneet op de impulsgever kleven waardoor er rust wordt geregistreerd tijdens het rijden (2) ⦁ Rijden zonder bestuurderskaart in de tachograaf (1) ⦁ Weigeren te tonen van de verplichte registratieschijven (1) ⦁ Valse verlofbrief (2)

Nationaliteiten:

⦁ België

⦁ Roemenië

 

Rij- en rusttijden: 12 overtredingen

 

Andere overtredingen:

 

⦁ Vervallen keuringsbewijs (1)

⦁ Vals Keuringsbewijs (4)

⦁ Geen Keuringsbewijs (1)

⦁ Bezoldigd zakenvervoer doen zonder in het bezit te zijn van CMR (2) ⦁ Ladingzekering (2) ⦁ Overlading (2) ⦁ Illegale cabotage (1) ⦁ GSM gebruik achter het stuur tijdens het rijden (2) ⦁ Ontbreken van de boorddocumenten (1) ⦁ Technische defecten aan het voertuig:

– Gebroken remmen

– Slecht werkende remmen (3)

– Slechte banden (3)

– Slechte verlichting

 

Nationaliteit overtreders: Bulgarije, Roemenië, Polen, Litouwen, Slovakije, Ierland, Tsjechië, Nederland

 

– Interceptie van gestolen voertuig en nummerplaat met geseind persoon (1)

 

Bedrag boetes: 43.089 €

 

Bron Jan Bergrath  journalist Fernfaher

 

http://www.eurotransport.de/news/illegaler-wettbewerb-das-stinkt-zum-himmel-6763441.html

 

 

 

Read more

EVO: Minder vertraging bij Botlekbrug

ZOETERMEER – De afgelopen twee weken is het aantal storingen aan de Botlekbrug afgenomen. Volgens verladersorganisatie EVO is dit goed nieuws voor handels-en productiebedrijven. Een alternatieve oplossing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bij nieuwe storingen aan de Botlekbrug blijft echter noodzakelijk. EVO wil dat gevaarlijke stoffen in dat geval door de Botlektunnel gaan.

EVO, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, noemde het eerder deze maand nog verbijsterend dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door storingen aan één brug zo’n honderd kilometer – zelfs via Noord-Brabant – werd omgeleid.

‘Kinderziektes’

Sinds de opening van de nieuwe Botlekbrug (12 juli 2015) kampte de brug met maar liefst zeventien storingen door falende afsluitbomen, vogels op schakelaars of een te harde wind. Tijdens deze ‘kinderziektes’ moesten Vrachtauto’s met gevaarlijke stoffen honderd kilometer omrijden. Tankauto’s mogen namelijk ook niet door de Heinenoordtunnel (A29) en de Drechttunnel (A16). Hierdoor lijden bedrijven die zuurstof voor ziekenhuizen of gasflessen voor loodgieters, schilders en dakdekkers produceren, tienduizenden euro’s aan schade.

 Spoedoverleg

Tijdens een spoedoverleg met Rijkswaterstaat benadrukte EVO dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door de Botlektunnel tijdens storingen veiliger, sneller en milieuvriendelijker is. In Noorwegen mogen gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld buiten de spits om door tunnels. In het Verenigd Koninkrijk vindt dit vervoer in colonne plaats. EVO is in gesprek met onder andere Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te onderzoeken of deze maatregelen ook in Nederland kunnen worden genomen.

Read more

Politie blog

De politie zal hier een blog bij houden over transport gerelateerde zaken. Maar als chauffeur worden jullie ook gevraagd om zaken waar jullie tegen aan lopen, om daar melding van te maken.

Read more

Boze Belgische boeren gaan weer wegen blokkeren

LUIK – Boze Belgische boeren gaan vanaf vanavond het verkeer verstoren op diverse snelwegen in Wallonië. Vanaf dinsdagavond 21:00 uur zullen ze langzaamaan rijden en filterblokkades opwerpen in de provincie Luik op de E25, E40 en E42. Morgenochtend volgen acties in de provincie Luxemburg, meldt de Verkeersinformatiedienst.

Read more