Chauffeurs uit het programma andere tijden daarvan zag je met het heden weinig verandering. De grootste verandering met toen was de wat grotere eenheid die er was. De saamhorigheid was er zeker meer, als je met een lekke band stil stond stopte er een chauffeur om je te helpen. Natuurlijk stonden veel chauffeurs er ook in die tijd alleen voor. Dat had mede te maken dat de afstanden die afgelegd werden ook vele malen verder waren als tegenwoordig. Min of meer waren de Nederlandse chauffeurs toen, de Oost-Europese chauffeurs van nu. Weken of maanden waren de pioniers van huis. Het grootste verschil is de gedegen opleiding die in Nederland altijd hoog staat en gestaan heeft om beroepschauffeur te kunnen worden. De meest verre ritten daarvan heeft TLN al eerder gemeld dat zijn we definitief kwijt!

Eenheid

Ondanks het schamele basis salaris kunnen bedrijven niet concurreren met Oost-Europese bedrijven al dan niet uitgevlagde Nederlandse vervoerders! Het basis salaris was voor chauffeurs net als nu nog steeds geen vetpot. Na jaren van aan modderen is het basis salaris voor de beroepschauffeurs nog steeds ver onder de maat! Is daardoor dan ook definitief de hoop op een grote eenheid verdwenen? Het sexy imago is daarmee van de vrijbuiters af die weken van huis waren.

Zoektocht

Nu de 48-urige werkweek steeds bij meer bedrijven zijn doorgang gaat vinden is de zoektocht naar chauffeurs moeilijker geworden. Want wie wil er met een grote verantwoordelijkheid en de kans om bestraft te worden nu nog chauffeur worden? De afstanden tot de werkvloer zijn mijlenver geworden. Besluiten worden vaak genomen door mensen die nauwelijks inzicht hebben in het werk van een beroepschauffeur.

Vierdaagse werkweek

Waar ligt de oorzaak? In al die jaren hebben de bonden geen grote stappen gezet. Lonen zijn nauwelijks omhoog gegaan en de verantwoording is gestegen. Waarom heerst er onvrede bij AB transport group als ze er een vierdaagse werkweek willen gaan invoeren? 48 uur werken is prima binnen de 4 dagen te doen. Schuilt daar dan het grote probleem van het basissalaris achter dat ver onder de maat is? De reiskosten worden aangevoerd dat die betaald moeten worden uit de eigen zak van de chauffeur. Deze zijn niet in de cao opgenomen zoals Linda Slagter van CNV vakmensen verteld. Chauffeurs betalen al veel uit eigen zak, het wordt tijd dat daar een kentering op gaat komen.

Stoere mannen

Familie is ook voor de nieuwe aanwas chauffeurs een belangrijk punt. De hedendaagse chauffeurs daarvan zullen we moeten accepteren dat het stoere mannen zijn die ook graag thuiskomen. En ja dat kan binnen een 48 werkweek prima maar dan zal het basisloon drastisch omhoog moeten. Het heeft er steeds meer schijn van dat de bonden in dienst zijn van de werkgevers met het schamele eisenpakket. Pikken jullie chauffeurs het nog wel? Wij TBV-NL vinden dat nu eerst het basisloon een grote stap moet maken zodat je ook met je 48-urige werkweek kan leven!