In theorie zou het niet mogelijk moeten zijn dat een bestuurder meer dan één geldige bestuurderskaart op zijn naam heeft staan. In de Verordening (EU) 165/2014 staat in Hoofdstuk V, artikel 26 t/m 31, omschreven onder welke voorwaarden en omstandigheden een bestuurderskaart afgegeven wordt ().

Hierin staat onder andere dat bevoegde autoriteit passende maatregelen neemt om verifiëren of een aanvrager niet reeds houder is van een geldige bestuurderskaart. Dit houdt in dat door lidstaten een elektronisch register wordt bijgehouden waarin, gedurende de geldigheid van de bestuurderskaart, de volgende gegevens staan:
– Naam en voornaam van de bestuurder;
– Geboortedatum en, indien bekend, geboorteplaats van de bestuurder;
– Nummer van een geldig rijbewijs en plaats van afgifte van het rijbewijs (indien van toepassing);
– Status van de bestuurderskaart; en nummer van de bestuurderskaart.

Deze elektronische registers zijn met elkaar verbonden en met behulp van het TACHOnet meldingssysteem kunnen de gegevens op deze manier tussen de verschillende lidstaten worden uitgewisseld. In het geval van afgifte, vervanging of vernieuwing van de bestuurderskaart gaan de lidstaten via de elektronische uitwisseling van de gegevens na of de bestuurder niet reeds in het bezit is van een geldige bestuurderskaart. Controleambtenaren hebben dan eveneens toegang tot het elektronisch systeem om de status van een bestuurderskaart na te gaan, tijdens de controle’s in NL en het in de andere EU landen zal hier extra aandacht aan worden besteed.
Het TACHOnet is al uitgerold maar niet alle lidstaten waren er goed op aangesloten! Dit probleem wordt nu met spoed opgelost! Binnenkort kan een controlerende inspecteur zien of de bestuurder van welk land dan ook meerdere kaarten in z’n bezit heeft.
Een bestuurder mag niet meer dan één geldige bestuurderskaart bezitten. Hier staat een in Nederland boete op van 1500 euro voor een werknemer en 4400 euro voor een werkgever/zelfstandige.

De inspectie heeft ons gevraagd om bewijs aan te leveren dat er chauffeurs zijn die meerdere bestuurderskaarten in bezit hebben. Inmiddels hebben er een aantal chauffeurs zich gemeld bij ons met meerdere bestuurderskaarten. Chauffeurs die in het bezit zijn van meerdere kaarten hebben nu nog de mogelijkheid dit te melden, dit kan via info@tbv-nl.nl op verzoek zullen wij je dan de brief door sturen waarin vermeld staat dat je dan geen boete krijgt. Uiteraard zal je het verzoek krijgen van het IL&T om de kaart in te leveren! De inspectie gaat daarmee naar de KIWA om te bewijzen dat het systeem niet waterdicht is. Tot op heden ontkent de KIWA het verhaal.

De KIWA is tot op heden er van overtuigt dat het systeem waterdicht is maar TBV-Nl heeft op 09 augustus 2016 geconstateerd dat zowel op de brief van de KIWA als de begeleidingsbrief bij de nieuwe bestuurderskaart vermeld wordt “Uw nieuwe kaart werkt pas nadat u oude kaart verlopen is “.

Bij vragen of problemen info@tbv-nl.nl