De bonden roepen de havenarbeiders op om op 7 januari 2016, 24 uur te gaan staken!

Waar de bonden enerzijds werkzekerheid voor leden uit de haven willen, laten de bonden anderzijds veel leden uit de transportsector keihard vallen! Die leden lopen straks het risico ontslagen te worden doordat werkgevers in de transportsector hierdoor in de problemen dreigen te komen.

Door het sluiten van terminals gedurende een langere periode zal de toch al brosse transportsector verliezen oplopen. Verliezen die door het lichte herstel van de afgelopen tijd, nog zeker niet gedragen kunnen worden. Ook is ons te horen gekomen dat het personeel van de ECT helemaal niet zo actie bereid is als ons wordt voorgesteld. Het bod wat de werkgevers geboden hebben is reëel. Nu staken over iets wat in 5 jaar speelt is een economische dwaling.

De leden van de bonden uit de transportsector betalen jaarlijks toch hun lidmaatschap? Hebben zij nu geen recht op ondersteuning!

De nonchalante houding van de bonden geeft nu te denken. Het komt er op neer de sector Haven staakt en we verdienen daaraan dus moet de sector Transport hun mond maar houden. Triest.

Waarom nu deze staking? De afgelopen periode zijn er nog nieuwe mensen aangenomen. Sprake van dat er mensen de komende tijd uit moeten is zeker niet aan de orde. Naar onze mening voeren de bonden dergelijke acties wat aan de late kant. Ze hadden op het moment dat geautomatiseerde terminals ter sprake kwamen, al aan de noodrem moeten trekken.

Staken is een recht dat niet verloren zal mogen gaan, maar deze staking kent geen winnaars, de Transportsector zal de grote verliezer zijn, wij accepteren deze actie niet.

Een groot deel van onze actie zal achter de schermen gebeuren, denkt daarbij aan gesprekken, schadeclaims bundelen of een gerechtelijke procedure. Als u als bedrijf, chauffeur al of niet georganiseerd een schadeclaim of u bezwaar wilt indienen, kunnen we dat collectief gaan behandelen!

Stuur daarbij u claim of bezwaar aan info@tbv-nl.nl  o.v.v. claim actie.

Voor alle overige informatie houdt u onze website in de gaten: www.tbv-nl.nl