Update inzake scan containers.

Na aanleiding van het onderstaande verhaal kunnen we u melden dat het onderzoek nog loopt binnen de douane. We houden u op de hoogte.

We zijn nu de zaak in kaart aan het brengen en wij verzoeken dan ook alle vervoerders om de containernummers en het eventuele routeplan (indien in het bezit) over de periode van 2015 naar ons toe te mailen. Ook op de chauffeurs doen we een beroep, moest je een container opzetten en heb jezelf uiteindelijk de beambte moeten overtuigen om te scannen, meld ook dat aan ons. Als het kan met het routeplan erbij, daarop staan dan niet de douane vermeld.

We zullen in het kort nog even uitleggen waar de schoen wringt. Op het moment dat een chauffeur een container wil opzetten waarbij hij ook een extern scan document heeft, moet hij na het intikken bij de ECT-Delta altijd een douane blokkade op het scherm krijgen! In een aantal gevallen gebeurt dat ook, maar in veel gevallen gebeurt dat ook niet! Als een chauffeur dan NIET oplet kan hij zo de terminal op, de container opzetten en daarna de terminal verlaten. Op dat moment verlaat een container de terminal waarvan de douane de inhoud nog wilde laten scannen. Na enige tijd later komt de douane erachter dat de container gelost is bij de klant zonder de scan procedure gevolgd te hebben. Op dat moment kan er vanuit de douane een boete opgelegd worden voor de klant van €10.000,- De chauffeur kan in dat verhaal ook nog een boete van €200,- tegemoet zien. Dit systeem werkt fraude in de hand en kwaadwillende personen die een container met aparte inhoud van de terminal willen hebben, lukt dit ook feilloos!

We hebben de douane hiervan op de hoogte gebracht en er werd in eerste instantie door de douane gesuggereerd dat het om 1 container zou gaan. Daarop hebben we gemeld dat het zeker niet tot 1 container gebleven is. Intern is dit gelijk opgeschaald en na telefonisch contact gehad te hebben met de douane, hebben ze inmiddels de eerste containernummers door gemaild gekregen van ons.
We vragen u daarom nog steeds, heeft u een dergelijk voorval gehad? Ook al heeft u uiteindelijk de container wel laten scannen?
Mail ons de juiste info naar: info@tbv-nl.nl en we zetten hem op de lijst erbij! Het mag niet zo zijn dat straks door een douane systeem wat zo niet goed functioneert de vervoerder/klant of chauffeur de dupe wordt.

Henri Gulickx
Wapenstekererf 11
6043 SP Roermond
0630439280
Voorzitter@TBV-NL.NL