Hoeveel grip heeft de douane nog op het systeem? Zelfs nu het externe scannen gestopt is gaan er met regelmaat zaken mis waarvan de transporteurs en klanten de dupe zijn! Vanmorgen komt er een chauffeur op de ECT-Delta aan om 2x 20ft containers op ter zetten. Hij meldt zich netjes bij de douane met een keuringsopdracht invoer document. Daar staat met dikgedrukte letters op te lezen dat een container verzegeld dient te worden! De desbetreffende ambtenaar meldt de chauffeur dat hij zo de containers kan opzetten en de terminal kan verlaten. Hij is daar niet helemaal gerust op en neemt dan contact met ons op. Wij adviseren de chauffeur om na het opzetten de container alsnog te laten verzegelen, het staat immers ook dikgedrukt gemeld. Na het opzetten heeft de chauffeur uitgaand een stop gemaakt bij de douane en daar een douane zegel erop gekregen. Hij rijdt daarna na de uitgang van de ECT- Delta en wil de terminal verlaten, daar krijgt hij een foutmelding en komt het terrein niet af. Om 11.00 uur hebben we kort contact gehad met de chauffeur en als het goed is kan hij nu het terrein verlaten! Hij weet ons te melden dat er circa 20 chauffeurs nog staan met soortgelijke problemen! In hoeverre heeft de douane nog wel grip op het systeem? Ook het externe scannen had wat ons betreft niet hoeven stoppen zelfs daar hadden we een oplossing voor. Daardoor kunnen nu alleen containers nog via een noodprocedure uitgehaald worden. Containers die langer als 36 uur op de terminal staan komen daarvoor in aanmerking, maar u raadt het al ook dat wordt niet of nauwelijks gehonoreerd!

We zullen het ministerie hierover aanschrijven om maatregelen te nemen betreffende deze kwesties. Een transporteur en chauffeur moeten een douane beambte kunnen vertrouwen als hij vragen stelt wat te doen. Een chauffeur klakkeloos vertellen dat hij geen stempels nodig heeft getuigd alles behalve betrouwbaarheid.