Na aanleiding van een advertentie waarin chauffeurs werden gevraagd bij de firma VOS in Ittervoort, heeft een lid van de Transport Belangen Vereniging-NL een sollicitatie gedaan.
De firma VOS heeft nadat de FNV ze onder de loep had genomen, kenbaar gemaakt dat ze weer meer Nederlandse chauffeurs wilde aannemen. Een uitnodiging om op gesprek te komen kwam enkele dagen later binnen bij ons lid. In de sollicitatie was duidelijk vermeld dat hij een actief lid was bij TBV-NL.

Met open vizier werd het gesprek gestart met de vestigingsmanager in Ittervoort. Circa 20 minuten werd er gesproken over de transportsector wat er zoal mis is en gaat. Nadat de 20 minuten verstreken waren en niet over de vacature ‘’chauffeur’’ gesproken te hebben, melde de vestigingsmanager dat hij met de directie in beraad moest. Hierop kon het lid vertrekken en kreeg te horen dat hij er nog een antwoord op zou krijgen.

Enkele dagen verstreken en daar kwam een antwoord:
Geachte heer …… hierbij willen we u informeren dat de keuze niet op U gevallen is.
We wensen U succes bij toekomstige sollicitaties.

Uiteraard is daarop de reden van afwijzing gevraagd door het lid van TBV-NL

Een uur later kwam de reden per mail binnen:

Je bent hier geweest voor de functie van chauffeur, uit het aanbod van chauffeurs en de mensen die we gesproken hebben, hebben we een andere keuze gemaakt.

De afwijzing is uiterst opmerkelijk te noemen, want over de functie chauffeur was immers geen woord gesproken, waarop een vervolgmail de mailbox verliet. Tot op heden is er nog geen antwoord terug gekomen van de firma VOS, klopt het spreekwoord dan in dit geval toch?

Een VOS verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Ook is het UWV inmiddels ingelicht over deze opmerkelijke gang van zaken, wij zullen dit op de voet volgen en ons beraden over de eventuele vervolgstappen!