Parkeren voor het beroepsgoederenvervoer om aan de verplichte rust te gaan voldoen blijft elke dag een uitdaging. Veel chauffeurs willen wel eerder stoppen om rust te nemen, alleen ontbreekt de capaciteit van parkeerplaatsen!
Langs de grensstreek is het nog een stukje slechter geregeld. En met name in de provincie Limburg. TBV-NL heeft daar al eerder hun zorgen over uitgesproken en dan met name de veiligheid die daardoor in het geding komt.

Handhaving

Als er op een doordeweeks dag een feestdag in Duitsland is dan ontstaan er richting de grenzen situaties waarbij vrachtwagens op vluchtstroken geparkeerd worden. Door de handhaving op de lange weekendrust (die in Nederland ook strafbaar is) in de omliggende landen, staan in de weekenden veel extra vrachtwagens veelal van Oost-Europese afkomst langs de A73. Zelfs op de calamiteiten plaatsen bij de Roertunnel staan ze dan geparkeerd!

Neemt gemeente Roermond nu ook verantwoordelijkheid?

Op 26 februari 2015 is er een intentieovereenkomst gesloten waarbij de Provincie Limburg, een aantal gemeentes, Transport en Logistiek Nederland, Rijkswaterstaat, Werkgevers, EVO en de politie samen een belang hebben om de parkeerproblematiek op te lossen. Wat ons opvalt dat de gemeente Roermond waar veel industrie zit, de intentieovereenkomst niet getekend heeft. En uitgerekend daar langs de A73, staat het elk weekend vol met vrachtwagens.

Motie

Enige tijd geleden heeft TBV-NL vragen gesteld aan de heer Jos van Rey om de problematiek op de agenda van de provincie te krijgen. Dit heeft geresulteerd dat er afgelopen vrijdag een motie is ingediend door de, VVD, Volkspartij Limburg, D’66 en het CDA. Daarin roepen ze het college op om meer parkeergelegenheid voor vrachtverkeer te realiseren. De Rijksoverheid in gesprek gaat met Duitsland met het verzoek dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en parkeerplaatsen open stellen op zondag. De motie is aangenomen!

Op 28 mei 2015 is het volgende onderzoeksrapport nog naar buiten gekomen. Dit was ten tijde dat de economie minder draaide als vandaag de dag!