Nieuws

Temperaturen

Verhitte discussie over hoge temperaturen!

De temperaturen blijven de gemoederen bezighouden. Met enige regelmaat horen we aan, als een hond in een te hete auto zit wordt de ruit eruit gegooid. Een beroepschauffeur zit tot z’n 15 uur in de cabine en velen brengen daarna de nacht nog eens door in de cabine! In de cabine kan als de auto tot stilstand komt de temperatuur gemakkelijk oplopen tot 50 graden of meer! De motor koelt niet of nauwelijks af. De chauffeur komt niet tot nauwelijks aan voldoende rust toe. 

TLN

Vakbond CNV heeft afgelopen maandag nog een stuk geschreven dat een chauffeur maar in een hotel moet gaan slapen. Het probleem is al langer bekend, maar nu de extreme temperaturen die vorige week al aangekondigd waren hebben de bonden verzuimd om in overleg te treden met de werkgevers. Arthur van Dijk (TLN) heeft afgelopen weekend gereageerd en sluit niet uit dat hier wel eens meningsverschillen over kunnen ontstaan tussen de werkgever en werknemer. Hij is persoonlijk bereid om de chauffeur hierin te verdedigen!

Volgens het CNV zal de chauffeur de factuur van het hotel aan de werkgever moeten geven. Er zijn werkgevers die meevoelen met de chauffeurs en laten veel voertuigen omrijden. Dan hoeven de chauffeurs niet in de hete cabine te slapen. Henk Brink is een werkgever die dat vandaag nog publiceerde dat de chauffeurs om mochten rijden om thuis te slapen. 

Standairco

Veiligheid missen we in de verhitte discussies! Vrachtwagens zijn moderne vervoersmiddelen die op vele fronten veilig zijn. Zo zijn er al velen uitgerust met een oog die de afstand tot de voorganger meet. Ook bij een filé kan een vrachtwagen de noodrem in werking zetten om daarmee een ongeval te voorkomen.

Maar voor de chauffeur missen we vandaag de dag een standairco. Een dergelijke airco kan de chauffeur onderweg koel houden en daarmee vergroten we de veiligheid. Veel oudere chauffeurs horen we gelijk zeggen, dat hadden we vroeger ook niet. Dat klopt, maar vroeger hadden we ook geen mobile telefoons en was de druk stukken minder! We leven nu en kijken alleen vooruit, terug kijken heeft wat ons betreft geen zin meer. 

TBV-NL ziet dan graag dat de truckfabrikanten de voertuigen opwaarderen en een standairco er standaard opzetten. Als een werkgever hem dan niet wilt kost het meer om het eraf te laten. Daarmee vergroten we de veiligheid op de weg tijdens de zomerse dagen. 

Read more
TLN hotel

Heeft de woordvoerder van TLN last van de warmte? (Update)

De woordvoerder van TLN heeft geen moeite met het milieu zwaarder te belasten! Hij adviseert zelfs chauffeurs de motor te laten draaien om verkoeling te krijgen. Dat lezen we in het stuk bij de telegraaf

Leden TLN

Woordvoerder Quinten Snijders van Transport en Logistiek Nederland geeft aan dat het allemaal wel mee valt met oververmoeide chauffeurs! Volgens hem hebben de meeste vrachtwagens wel een airco bij een draaiende motor. De heer Sneijders vergeet daarbij dat leden van TLN juist bezig zijn met zuinig rijden. Chauffeurs krijgen maandelijks te horen wanneer ze niet zuinig omgaan met brandstof!

Hij zegt in de krant: “De meeste chauffeurs slapen thuis of in een hotel. De meeste binnenland chauffeurs slapen inderdaad thuis. Maar als de heer Snijders doelt op de chauffeurs die in hotels slapen dan heeft hij het over de verplichte 45 uurs rust! Deze mag niet in het voertuig gemaakt worden, maar dient buiten het voertuig in een hotel of thuis gemaakt te worden. Opmerkelijk is dan wel dat de voorzitter van TLN  (Arthur van Dijk) niet op de hoogte is van dergelijke hotels! Dat vertelde hij zeer recent nog in de uitzending van reporter radio. Het hotel waar de heer Sneijders over spreekt is niet een hotel wat we allemaal voor ogen hebben. 

Hotel

Dit hotel in Venlo heeft nauwelijks ventilatie laat staan een airco in de slaapvertrekken! De temperatuur in dit hotel zal de komende dagen niet lager worden! 

TLN

Mocht het toch zo zijn dat je door de hitte oververmoeid achter het stuur zit dan raden wij aan je baas te bellen en te melden dat je een gevaar op de weg bent. De reactie van de werkgever kunnen wij al raden! Fabrieken kunnen geen uren wachten op goederen, de productie valt sneller stil dan de meeste kunnen inzien. 

Update!

Vanavond is onze voorzitter Henri Gulickx via een persoonlijk bericht benaderd door Arthur van Dijk van Transport en Logistiek Nederland.
Arthur gaf in dit gesprek aan dat het één en ander vekeerd door de media naar buiten is gebracht. Hij zal achter de chauffeur gaan staan als deze aan zijn werkgever aangeeft dat hij door de weeromstandigheden (Geen slaap vanwege te warme cabine) het te gevaarlijk vindt om te gaan rijden.

Ook heeft hij heeft aangegeven dat een rectificatie via de TLN site een betere oplossing geweest was.
De media publiceert vaak vanaf een kladblok na aanleiding van het gesprek wat ze hebben gehad. Dat hierbij zaken anders geciteerd zijn heeft kwaad bloed gezet bij veel chauffeurs. De aandacht die ontstaan is, is wat ons betreft prima.
Wij hebben er vertrouwen in dat TLN één en ander aan hun leden zal verder leiden, samen op weg naar een veilige werkplek!
Arjan van Erven.

Read more
Harde

Het harde leven langs de weg!

Zondagavond vanaf 19.00 uur het harde leven langs de weg. Eerder schreven wij al over de chauffeurshotels die als paddestoelen uit de grond schoten. Dit alles is ontstaan na het verbod op de lange weekendrust. Chauffeurs die vaak weken of maanden onderweg zijn werden zo verplicht om de lange weekendrust buiten de cabine door te brengen. 

Vergunning

In de gemeente Venlo staat een chauffeurshotel. Saillant detail dat er tijdens het maken van de uitzending nog geen vergunning verleend is. Bij navraag bij een van de grootste partijen, mochten we tot op heden nog geen positief nieuws ontvangen!  

Harde leven

Door wat ons betreft een verkeerde invulling op deze wetgeving, ontstaan de (chauffeurs) hotels. Wat ons betreft slaapt de chauffeur gewoon in zijn vertrouwde cabine! Na elke 3de week verplicht slapen daar waar hij woont of leeft. Dus als hij in Moldavië een gezin heeft, dan zal hij daar na 3 weken naartoe  moeten. 

TLN

Aan deze uitzending heeft naast TBV-NL, Edwin Atema van het  (FNV) enkele chauffeurs en Transport en Logistiek Nederland meegewerkt. Arthur van Dijk van TLN doet hierin opmerkelijke uitspraken. 

Read more
parkeerplaatsen

Motie aangenomen voor meer parkeerplaatsen!

Parkeren voor het beroepsgoederenvervoer om aan de verplichte rust te gaan voldoen blijft elke dag een uitdaging. Veel chauffeurs willen wel eerder stoppen om rust te nemen, alleen ontbreekt de capaciteit van parkeerplaatsen!
Langs de grensstreek is het nog een stukje slechter geregeld. En met name in de provincie Limburg. TBV-NL heeft daar al eerder hun zorgen over uitgesproken en dan met name de veiligheid die daardoor in het geding komt.

Handhaving

Als er op een doordeweeks dag een feestdag in Duitsland is dan ontstaan er richting de grenzen situaties waarbij vrachtwagens op vluchtstroken geparkeerd worden. Door de handhaving op de lange weekendrust (die in Nederland ook strafbaar is) in de omliggende landen, staan in de weekenden veel extra vrachtwagens veelal van Oost-Europese afkomst langs de A73. Zelfs op de calamiteiten plaatsen bij de Roertunnel staan ze dan geparkeerd!

Neemt gemeente Roermond nu ook verantwoordelijkheid?

Op 26 februari 2015 is er een intentieovereenkomst gesloten waarbij de Provincie Limburg, een aantal gemeentes, Transport en Logistiek Nederland, Rijkswaterstaat, Werkgevers, EVO en de politie samen een belang hebben om de parkeerproblematiek op te lossen. Wat ons opvalt dat de gemeente Roermond waar veel industrie zit, de intentieovereenkomst niet getekend heeft. En uitgerekend daar langs de A73, staat het elk weekend vol met vrachtwagens.

Motie

Enige tijd geleden heeft TBV-NL vragen gesteld aan de heer Jos van Rey om de problematiek op de agenda van de provincie te krijgen. Dit heeft geresulteerd dat er afgelopen vrijdag een motie is ingediend door de, VVD, Volkspartij Limburg, D’66 en het CDA. Daarin roepen ze het college op om meer parkeergelegenheid voor vrachtverkeer te realiseren. De Rijksoverheid in gesprek gaat met Duitsland met het verzoek dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en parkeerplaatsen open stellen op zondag. De motie is aangenomen!

Op 28 mei 2015 is het volgende onderzoeksrapport nog naar buiten gekomen. Dit was ten tijde dat de economie minder draaide als vandaag de dag!

Read more

Regels binnen de transportsector!

De transportsector werkt dagelijks met belemmeringen! Veel regels die de uitvoer voor menig ondernemer of chauffeur in de weg staat. Onze transportsector waarin we nu al grootte tekorten hebben op geschoold vakbekwaam personeel raakt nu in de problemen. Vrachten blijven staan omdat er geen chauffeurs meer te vinden zijn. Wanneer nemen de verladers hun verantwoording en verhogen de vrachtprijzen aan de transporteurs?

Veel chauffeurs maken gebruik van het feit dat de werkgevers geen personeel kunnen vinden. De kostprijs is nu al drastisch gestegen, een onervaren chauffeur verdient nu gemiddeld € 13,38/uur de ervaren chauffeur eist € 14,86 ter vergelijking, de werknemer die bij u voor de deur het gras doet maaien verdiend ook € 14,86 per uur en dat terwijl chauffeurs meer verantwoording moeten dragen en meer opleidingen heeft moeten volgen en dit jaarlijks moet herhalen. Geen chauffeurs meer te krijgen, weet u waarom?

Mobiliteitspack

Op 4 juni heeft de EU met een mobiliteitspack ingestemd. Een woud van regelgeving waar aan de ene kant een klein plusje wordt gescoord. Waar echter de andere kant van minnen vele malen groter is. Het is in één keer niet meer gevaarlijk als we meer dan 10 uur rijden per dag! Nu wordt dit bestraft omdat de chauffeur een gevaar op de weg is als hij deze overtreding begaat. Twee uur meer rijden om op je standplaats te komen, tja de binnenlandrijders komen straks iedere dag thuis.

Pakkans

Wie boeit dat ook? In Nederland loop je weinig risico dat je gecontroleerd wordt. Bij tbv-nl is het bekend dat chauffeurs ervoor kiezen om de bestuurderskaart vroegtijdig uit de tachograaf te halen om daarmee een overtreding op de bestuurderskaart te voorkomen. Dit kunnen ze doen omdat de pakkans in Nederland niet tot nauwelijks is. 

Slapen op industrieterreinen

In de EU is de beslissing genomen dat de chauffeur tijdens zijn verlengde weekendrust zijn Cabine (zijn huisje) dient te verlaten om elders te overnachten, hebben ze wel eens aan de chauffeurs gevraagd hoe zij dit vinden?

De doelstelling van deze wet was om er voor te zorgen dat chauffeurs vaker dan eenmaal in de 4/6 maanden thuis zouden komen! Door een verkeerde invulling komen chauffeurs nog niet thuis. De nieuwe regels schrijven voor dat transporteurs verplicht zijn om chauffeurs na drie weken hun 45 uurs rust te geven. Werkgevers dienen daarvoor een accommodatie te regelen! Chauffeurs vooral uit Oost-Europa slapen dan op en of rond industrieterreinen in portacabins en komen met deze regels weer niet thuis!

Deze doelstelling heeft volledig het doel gemist! Gevolg meer sociale dumping van de chauffeurs vanuit de EU in Brussel. Zichtbaar is de kennis die op veel fronten tekort schiet bij het maken van nieuwe plannen en regels. Gelijk loon voor gelijk werk gaat alleen maar gelden voor cabotageritten! Twee dagen mogen er straks in een lidstaat cabotageritten gedaan worden. Dat alles binnen 7 dagen na een internationale levering op de weg naar de thuisbasis. Als we deze regels lezen dan weten we op voorhand, dat het nauwelijks controleerbaar is.

GPS

TBV-NL is van mening dat het verbod op het slapen in de cabine afgeschaft moet worden. Na de derde werkweek moeten de chauffeurs terug naar hun standplaats, is deze standplaats niet in nabije omgeving van zijn woonplaats? Dan dient hij in zijn woonplaats de verlengde weekendrust te houden.

TBV-NL had hierin graag gezien dat de bestuurderskaart gps gekoppeld gaat worden. De gps koppeling zal wat ons betreft op de thuisbasis zijn daar waar de chauffeur zelf woont. Door die koppeling te maken kunnen inspecties gelijk zien of aan de lange rust op de thuisbasis voldaan wordt.

 

 

Read more
Stil

Stil blijft het!

Stil

Gisteren voerde je nog een gesprek om een chauffeur te plaatsen, vandaag blijft het stil!

Veel chauffeurs hebben via “Chauffeurs voor Chauffeurs”, een baan gevonden of zijn veranderd van baan. Bijna niets was haar teveel. Vandaag kregen we het trieste bericht te horen dat de (moeder van alle chauffeurs) “Hetty Ederveen” plotseling is overleden.

Hetty was voor velen geen onbekende, samen met wat andere chauffeuses en chauffeursvrouwen waren ze de heksen zoals ze zichzelf vaak gekscherend noemde. Discussies ging ze niet uit de weg, maar probeerde altijd netjes te blijven hoe moeilijk de discussie ook was.

Ze schuwde er ook niet voor om zelfstandig op de barricade te klimmen. Onrecht kon ze heel slecht tegen en problemen van anderen dat nam ze bijna over om de ander weer vooruit te sturen. Haar motivatie was zoeken tot de juiste match gevonden was, en dit alles deed ze geheel belangeloos!

De transportsector verliest in de gedrevenheid van Hetty een warm persoon. TBV-NL brengt de condoleances over aan haar man René, kinderen en kleinkinderen en wensen ze veel kracht en sterkte.

Read more
Boete

Werkgever verhaalt boete! Mag dat?

Hoge boete door defecte koplamp, werkgever verhaalt op werknemer. Een vrachtwagenchauffeur onderweg in Frankrijk werd staande gehouden. Rede van staande houding was een defecte koplamp. Uit nader onderzoek kwam naar voren dat de chauffeur de Rij- en rusttijdenregelingen had overtreden. Alles bij elkaar resulteerde dat in een boete van €2.520,-

Voertuigcontrole

Een dergelijke boete kan de verhouding tussen de werkgever en werknemer schaadden. De werkgever gaat ervan uit dat een beroepschauffeur elke dag een voertuigcontrole uitvoert. Wat als de chauffeur de controle had uitgevoerd en er geen defecte koplamp was?

Boete

De werkgever heeft de boete ten onrechte verrekend met het salaris. De rechter is van oordeel dat werkgever de boete niet mag verhalen. De opgelegde sanctie is niet i.v.m. verkeersovertreding op grond van artikel 5. Er is geen opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. De aard van de arbeidsovereenkomst verzet zich ertegen dat de werknemer de gevolgen daarvan draagt.

Ontslag

Als beroepschauffeur heb je altijd de verantwoordelijkheid hoe je handelt. Het Rij- en rusttijdenbesluit daaraan dien je je te houden als beroepschauffeur. Gelet op het bovenstaande kan een werkgever je dan ontslaan? Veel chauffeurs melden vaak aan de planning dat ze krap komen om binnen de wettelijke Rij- en rusttijden te handelen. De planning geeft vaak aan om toch maar even door te gaan, veelal zonder een bevestiging per mail te sturen.

Verantwoordelijkheid

Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid voor een werknemer? Een werknemer onderweg met de bus van werkgever wordt aangehouden voor een controle. Tijdens de controle komt naar voren dat de werknemer een boete heeft openstaan van €1200,- De werknemer kan de boete niet voldoen en het voertuig wordt in beslag genomen.

Als iemand in een auto van de zaak rijdt en zijn boetes zijn opgelopen, dan kan het zo zijn dat wanneer deze persoon wordt aangehouden in een zogenaamde “fuik” van de politie of de Belastingdienst, dat het voertuig kan worden ingenomen. Zelfs als het dan een bedrijfs- bus is. Het staat dan vaak op  “buitengebruikstelling voertuig”, Dit betekent dat de organisatie het bedrijfsvoertuig mag terugkopen voor de prijs van de openstaande boetes en kosten die het met zich meebrengt.

Om u gerust te stellen dit gaat niet over één boete die te laat betaald is maar vaak over een opeenstapeling van boetes.

Na aanleiding van dit stuk vragen? Kijk gerust op Juridische Alarm Centrale of we wat kunnen betekenen voor u, antwoord al binnen 24 uur.

Read more
TLN hotel

Chauffeurshotels schieten als paddenstoelen uit de grond!

Op veel chauffeursforums worden ze ter discussie gesteld de chauffeurshotels en hebben de chauffeurs een terecht punt? Ja ze hebben een terecht punt! Begin dit jaar heeft de minister Cora van Nieuwenhuizen folders uitgedeeld langs de A16. In de folders was in meerdere talen te lezen dat de lange weekendrust strafbaar is om die door te brengen in de cabine.

Chauffeurshotel.

Waar eerst de iL&T te kennen gaf om niet te kunnen handhaven is dat achterhaald en zijn er al daadwerkelijk acties geweest. Meerdere boetes zijn uitgedeeld aan die chauffeurs die in overtreding waren. Veel (Nederlandse) bedrijven die gebruik maken van Oost-Europese chauffeurs zoeken naar oplossingen. Waar de directie in de weekenden thuis bij de familie zit, worden de Oost-Europese chauffeurs vaak met velen in chauffeurshotels gepropt. Zet veel chauffeurs bij elkaar en drankmisbruik licht op de loer met alle gevolgen van dien!

Ingerichte ruimtes.

Veel mensen buiten de transportsector zeggen, dat is toch een prima oplossing. Ze kunnen nu fatsoenlijk douchen, tv kijken, eten en noem maar op. Waar de meeste een hotel zien als een luxe slaapgelegenheid waar je overnacht als je op doorreis bent heeft een chauffeurshotel alles behalve dat! Het zijn ingerichte ruimtes al of niet in een bedrijfspand waar het verre van comfortabel is. Maar de wet schrijft voor dat ze in de cabine niet mogen, dan maar voor betrekkelijk weinig geld ophokken. Veel anders zien we deze invulling niet.

Industrieterreinen.

Wat ons het meest opvalt dat veel van dergelijke hotels in of rond het bedrijfspand van de vervoerder staan. Bedrijven zitten veelal op industriegebieden wat ingericht is als bedrijventerrein. Bestemmingsplannen schrijven dan voor wat er mag. Maar wij kunnen op voorhand bedenken dat er op of rond een bedrijfspand waar ze ook gevaarlijke stoffen overslaan niet gewoond mag worden. Zijn gemeentes hier wel goed van op de hoogte? Of worden vergunningen aangevraagd als zijnde een bouw van een kantine? Voor wat betreft de vergunning van het chauffeurshotel in Venlo lopen al onderzoeken door de SP Venlo. In samenwerking met Chauffeurstoekomst zijn we op zoek naar meer informatie over chauffeurshotels. Info@tbv-nl.nl

Thuis.

De plank wordt door deze invulling compleet mis geslagen. De Oost-Europese chauffeurs zal wat ons betreft elke lange weekendrust gewoon net als wij thuis door moeten brengen. En dat is niet in één of ander chauffeurshotel maar gewoon minimaal 1x in de drie weken thuis!

Read more
Maasvlakte

(Grote) CONTROLE Maasvlakte!

De Maasvlakte een havengebied waar veel grote containerterminals gehuisvest zijn. Naast de containerterminals zijn er ook bedrijven uit de logistieke sector neergestreken. Een stuk opgespoten land waar veel bedrijvigheid plaats vindt. Voordat de Maasvlakte opgeleverd was is er destijds een milieulabel opgeplakt waar bedrijven aan moesten voldoen om op de Maasvlakte te mogen komen.

EURO 6

Veel transporteurs waren genoodzaakt om miljoenen te investeren in schone vrachtwagens. In het begin was er een coulance regeling om oudere voertuigen door middel van een ontheffing toe te laten. Euro 6 was en is de eis om op de Maasvlakte te mogen komen. Een camera systeem hangt boven de N15 om het kenteken te controleren of het voertuig aan de euro 6 norm voldoet. Bij het niet voldoen volgt automatisch een boete!

Kenteken

De gemeente Rotterdam heeft bij het aanleggen van camerasystemen op de Maasvlakte vergeten om de parallelbaan ook van een camerasysteem te voorzien. Veel voertuigen die niet aan de verplichte eis van euro 6 voldoen reden en rijden vaak parallel aan de N15 daarmee voorkomen ze een boete. Voertuigen zonder kenteken aan de voorzijde worden vaak door chauffeurs gezien, maar de camerasystemen zien dat niet.

Maasvlakte

De laatste tijd hebben veel chauffeurs geklaagd bij de zeehavenpolitie om de mmbs voertuigen die eveneens niet voldoen aan de euro 6 norm om daar weg te houden. Ook daar heeft de gemeente Rotterdam niet of nauwelijks aandacht aan geschonken. Er is al een containeroverslag overstag gegaan en heeft betreffende voertuigen geweerd van de terminal! Maar andere terminals laten ze gewoon toe op dezelfde Maasvlakte! De laatste tijd worden voertuigen waargenomen met een GV (Grensverkeer) kenteken. Buitenlandse chauffeurs ontlopen met verouderde voertuigen een boete! Het kenteken wordt door de camerasystemen niet herkend. En als hij al herkend wordt, dan worden er geen gegevens gedeeld om de boete te kunnen opleggen.

Media

Nu er recent Kamervragen gesteld zijn door Remco Dijkstra (VVD) om het handhaven tijdelijk te staken op de milieunorm is er onder grote belangstelling van de media een controle opgezet. Als er enige druk ontstaat wordt de noodzaak om te gaan handhaven ineens serieus genomen. De NOS heeft er menig bulletin aan geweid en de kranten publiceerde er veel over.

Politie

Wij zetten bij deze korte handhavingsactie toch grote vraagtekens. Hoeveel chauffeurs zijn er uiteindelijk bekeurd? Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er maar enkele boetes zijn uitgedeeld en de rest heeft alleen een folder gekregen om zich te laten registreren. Dergelijke acties mogen ook maar tijdelijk om het personeel werkzaam op de terminals niet teveel op te houden! De politie rijdt ook veel richting de Maasvlakte maar deze zijn de laatste tijd veel bezig om boetes uit te delen voor de teveel verboden verlichting.

 

 

Read more

Wachttijden ECT-Delta.

Zaterdagmorgen 10 februari 2018 was er een vervolg bijeenkomst over de wachttijden op de ECT – Delta. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de VERN en de ECT. Bijna een jaar geleden was de eerste bijeenkomst georganiseerd, om de alsmaar oplopende wachttijden terug te dringen. De heer Aad Scholten General manager van de ECT-Delta en René Lindeman openen de bijeenkomst en heten iedereen welkom.

Na een korte voorstel ronde waarbij René Lindeman namens de vervoerders, René Sloof namens de VERN, twee supervisors, twee operationeel managers, twee General managers en een carrier chauffeur aan tafel zaten kwam het gesprek op gang.

Tijdens de voorstelronde werd er verteld dat er 2 supervisors aangesteld worden op de landzijde van de Delta. (Beide heren zijn ook aanwezig.) De taak van deze supervisors is om de problematiek aan de landzijde van de Delta op te pakken.

Stack

De economie draait goed en dat resulteert in een grote hoeveelheid containers op de terminal. Zoveel dat er recent twee keer een taak lang (4 uur) een boot stil gelegd was in de nacht om te kunnen lossen. Het stack had nog maar een beperkte hoeveelheid ruimte waardoor de noodzaak was om de landzijde hogere prioriteit te geven. Op het moment dat het stack zo vol staat valt de terminal bijna stil.

Trein

De supervisors die op de landzijde ingezet gaan worden gaan meer op de aansturing zitten. Tijdens een uitleg gaven ze de werkwijze aan hoe ze stappen willen gaan zetten. Ze willen een aantal carrier chauffeurs in de schaft door laten rijden. Dit willen ze door een tussen dienst in te zetten of de carrier chauffeur te vragen door te rijden in de schaft. Op dit moment hebben er al 4 of 5 carrier chauffeurs die zich aangemeld om de schaft door te rijden. Deze supervisors zullen gedurende de dag ook keuzes moeten maken wat er geladen wordt. Buiten de transportsector zal de trein ook geladen moeten worden om op tijd te kunnen vertrekken. Ze proberen daarin zoveel mogelijk te sturen dat op rustige tijden te doen. Alleen zal dat niet altijd lukken door welke reden dan ook.

Carriers

ECT is op dit moment gestart om 100 nieuwe mensen aan te nemen. Deze zullen aan de waterzijde ingezet gaan worden. Carrier Chauffeurs die nu aan de waterzijde werkzaamheden verrichten kunnen vervolgens aan de landzijde blijven. Er komen binnen een aantal weken 2 nieuwe carriers bij en de oudere carriers die stil stonden worden ook weer gereed gemaakt. Er wordt ook nog verder gezocht naar carriers, maar door grote opdrachten die de carrier bouwers hebben is de levertijd heel lang.

Communicatie

Communicatie moet eerder en beter stellen de vervoerders voor. Als de wachttijden dusdanig dreigen op te lopen zal er al een mail uit moeten. Dan is het aan de vervoerders om de keuze te maken om het bezoek aan de terminal uit te stellen. René en René gaan samen met de ECT overleggen over en hoe de communicatie gaat plaatsvinden. Een voorstel om dat met een app te gaan doen zal bekeken worden.

 

Actiepunten

Volgende actiepunten worden opgepakt:

 

  • Er wordt nog dit jaar een gebouw ingericht voor het wisselen van de landzijdige ploegen. Het gebeurd nu nog verspreid en dat moet centraal geregeld worden. Daar komen de supervisors kort bij te zitten.
  • Nieuwe carriers zijn besteld en de oudere worden weer in bedrijf gebracht. Er wordt nog verder gezocht naar carriers.
  • Mensen efficiënt inzetten door tussendiensten te starten.
  • 100 nieuwe werknemers worden aangenomen.
  • 75 vakantiewerkers worden aangetrokken voor de periode juni t/m augustus.
  • Over 3 maanden zal er een verbetering zichtbaar moeten zijn, gaf de supervisor aan.
  • Stoplichten bij de blokken functioneren niet of zijn niet op groen te zetten.

 

Aan het eind van de bijeenkomst is er afgesproken met elkaar in gesprek te blijven en in juni komt er weer een bijeenkomst. Daar kunnen vervoerders samen met de ECT beoordelen of er stappen gezet zijn. Als TBV-NL blijven we deze zaak nauw gezet volgen. Uiteindelijk zal het voor beide partijen winst op gaan leveren. TBV-NL en de VERN vragen aan chauffeurs en carrierschauffeurs om elkaar met wat meer respect te behandelen. Uiteindelijk werken jullie allemaal gezamenlijk voor een betere toekomst.

 

 

 

Read more