Nieuws

Chauffeurs hebben problemen om wet na te leven!

Menig beroepschauffeur heeft er dagelijks mee te maken, maar parkeren om de verplichte rust te maken wordt steeds moeilijker. Rijkswaterstaat heeft de laatste jaren steeds meer parkeerplaatsen afgesloten. En wil nu zelf langs de A67 nog 2 grote parkeerplaatsen sluiten! De A67 is een snelweg waar het te vaak mis gaat, en een sluiting op dit traject zorgt voor meer overlast. Vrije parkeerplaatsen worden steeds meer betaalde parkeerplaatsen, chauffeurs dragen veelal deze kosten zelf. Vooral de Oost-Europese chauffeurs zijn gedwongen om uit geldgebrek uit te wijken naar andere mogelijkheden. Maar wat als die uitwijkmogelijkheden er niet zijn?

Het naleven van de rij en rusttijden komt daarmee in het geding, door het steeds groter wordende tekort aan fatsoenlijke parkeerplaatsen!

We constateren de laatste tijd steeds meer, dat gemeentes een overnachtingsverbod op industrieterreinen invoeren om overlast te voorkomen. Veghel en Erp zijn een proefperiode van 6 maanden gestart met een overnachtingsverbod op het industrieterrein! Wij hebben het ministerie gevraagd of de gemeente dergelijke besluiten kan en mag nemen. Het ministerie verklaarde ons dat het een gemeentelijk besluit is. Wat ons bevreemd is dat de gemeente de chauffeur (als hij aan zijn rijtijd zit) dwingt om het industrieterrein te verlaten op straffe van een boete, maar neemt daarvoor geen verantwoording! De gemeente Oss heeft een definitief parkeerverbod ingesteld op het industrieterrein. Door de week mag je daar tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet overnachten en gedurende het hele weekend is het helemaal verboden. TBV-NL heeft aan de Vereniging Nederlandse Gemeentes, (VNG)  dit probleem voorgelegd en de VNG heeft toegezegd aandacht aan dit probleem te besteden.

Chauffeurs worden door deze omstandigheden gedwongen om langer te werken of te rijden als wettelijk is toegestaan. De mogelijke gevolgen van een vermoeide chauffeur, waren gisteren nog te zien bij Editie nl

 

Sinds 30 mei 2014 is er een wet in Nederland aangenomen waarin gesteld wordt dat de lange weekendrust niet in het voertuig mag plaatsvinden! B 2.5:1 (22) lid 2 artikel 8 lid 8 Ver (eg) nr. 561/2006/AETR Genieten van de rust in vrachtauto 45 uur en meer, hierop staat een boete van €1500, – Tijdens een bijeenkomst eerder dit jaar in Barneveld waarbij ook de iL&T aanwezig was, hebben wij de vraag gesteld of er op de lange weekendrust in de cabine wordt gehandhaafd. Zijn antwoord was kort en duidelijk, wij controleren de chauffeur hier niet op! Wij bezoeken de bedrijven waar de chauffeur werkzaam is, we hebben echter nooit berichten ontvangen dat deze controllers inderdaad in het buitenland hebben plaats gevonden.

De landen om ons heen hebben deze wet ook opgenomen en handhaven daar al wel op. Iets wat Nederland in onze ogen na laat om te doen! Veel grensgebieden worden de weekenden overspoeld door buitenlandse chauffeurs die de handhavende landen op de lange weekend rust ontwijken. De verantwoordelijke instanties willen hier niet op controleren. Wij zullen een klacht hierover bij de verantwoordelijke minister neer leggen en vragen om met ons te zoeken naar oplossingen in plaats van de problemen verleggen wat de gemeentes nu doen.

Waar de vrachtwagens eerst uit de woonwijken gehaald werden, worden ze nu ook nog verbannen van het industrieterrein! Schokkend! Een beroepschauffeur moet zijn naleving rij en rusttijden kunnen naleven, iets wat steeds moeilijker wordt als dit zo verder gaat.

Read more
Douane

Douane bevestigd ongecontroleerde…..

Enkele weken geleden maakte we kenbaar dat er containers ongecontroleerd langs de douane  konden vertrekken. Het gaat dan om externe scan containers. Deze containers dienen door de douane vrijgesteld te worden. Door een fout aan de kant van de douane, staan de containers al vrijgesteld. Daarop kan een vervoerder de container zo mee de terminal afnemen.

We wilden zeker zijn of het een eenmalig probleem was, of dat het wellicht vaker voor kwam. Na onze oproep via Facebook, kregen we meerdere meldingen binnen van vervoerders die dergelijke problemen hadden ondervonden.

Ondanks dat het onderzoek bij de douane nog in volle gang is, heeft de douane toe gegeven dat er containers de terminal ongecontroleerd hebben verlaten.

In het AD wordt de indruk gewekt dat de ECT een lek heeft in het beveiligingssysteem. Het beveiligingssysteem waar het mis gaat, ligt bij de douane.

Politie, Justitie en het bedrijfsleven hebben inmiddels een meldpunt ingericht. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat havenarbeiders en importeurs veilig hun werk kunnen doen.

 

Read more

Transportradio Onderweg stopt voorlopig.

Bob van Beeten had vanmorgen voorlopig zijn laatste uitzending. Op de Facebookpagina van TOF staat te lezen, dat ze eerst een pas op de plaats gaan maken. Als de gezondheid en financiën het toelaten proberen ze in 2016 de zender weer aan te zetten. Veel chauffeurs luisteren vaak tussen 10.00 en 12.00 uur naar Transportradio Onderweg. Een programma wat informatief is en waar elke vakorganisatie uit de transportwereld ongeacht welke, altijd zendtijd kan krijgen. Voor veel chauffeurs zal er een gemis komen. Wij van TBV-NL willen graag zien dat er vanuit de SOOB subsidie pot jaarlijks een bedrag vrij gemaakt kan worden. Zo kunnen chauffeurs op de hoogte gehouden wat er allemaal speelt in de sector.

Namens TBV-NL willen we Bob ook bedanken voor de afgelopen jaren, onze vereniging heeft ook menig keer aandacht gehad. We hopen ook vanaf onze kant dat de zender in 2016 zeker weer aan kan!

Maar wil je steunen of sponseren? 

Via steunonderweg kan je dat regelen. 

 

Read more

Burgemeester vraagt inzet leger in Calais!

De bturgemeester van Calais is het zat en vraagt om het leger in te zetten!
Gisterenmiddag was het weer zover, circa 800 vluchtelingen belaagde de politie en chauffeurs. Een chauffeur heeft gedurende de rit een camera laten lopen en alles vast gelegd. In het filmpje zie je migranten stenen oprapen om te gooien. Nadat de chauffeur uitgestapt is vervolgd hij even later z’n weg en dreigt om migranten aan te rijden! We keuren dit niet goed, maar kunnen het wel begrijpen als je daar vaak komt en er geen verbetering is ondanks alle toezeggingen!

Read more

Veel kleine vervoerders kunnen deze staking er niet bij hebben!

Ondanks wat lichtere verbeteringen in de transportsector waarvan de prijzen nog steeds onder hoge druk staan, krijgen de vervoerders ook nog te maken met stakende havenarbeiders! Veelal kleine vervoerders kunnen deze staking er niet bij hebben! We hebben vernomen dat in december en januari de havenarbeiders de Rotterdamse haven, voor twee keer 3 dagen aaneengesloten op slot willen doen.

De vervoerders worden daardoor deelgenoot gemaakt in een conflict waar we niks mee van doen hebben. Ook wij als TBV-NL hebben begrip voor het stakingsrecht en ondersteunen dit, mocht het noodzakelijk zijn zullen wij het ook toepassen. Maar waar ligt hier de winst? Uiteindelijk kan deze staking alleen maar verliezers opleveren als uitkomst! De ervaring is vaak, dat na enkele dagen van staken de partijen weer aan tafel gaan en er links en rechts wat geschoven gaat worden met uiteindelijk een overeenkomst die te verwachten was. Laat het brosse herstel wat er al is, niet verloren gaan. En nog belangrijker de werkgelegenheid staat al onder druk omdat de containersector nauwelijks groeit, waarvan de oorzaak ligt bij een kwakkelende Chinese economie. De Antwerpse en Hamburgse haven, liggen niet ver van Rotterdam en zullen wellicht door de rederijen als uitwijkmogelijkheid gebruikt gaan worden.

 

Vervoerders laat je stem horen!

 

Henri Gulickx
Wapenstekererf 11
6043 SP Roermond
0630439280
Voorzitter@tbv-nl.nl

Read more

Douane onderzoek loopt nog!

Update inzake scan containers.

Na aanleiding van het onderstaande verhaal kunnen we u melden dat het onderzoek nog loopt binnen de douane. We houden u op de hoogte.

We zijn nu de zaak in kaart aan het brengen en wij verzoeken dan ook alle vervoerders om de containernummers en het eventuele routeplan (indien in het bezit) over de periode van 2015 naar ons toe te mailen. Ook op de chauffeurs doen we een beroep, moest je een container opzetten en heb jezelf uiteindelijk de beambte moeten overtuigen om te scannen, meld ook dat aan ons. Als het kan met het routeplan erbij, daarop staan dan niet de douane vermeld.

We zullen in het kort nog even uitleggen waar de schoen wringt. Op het moment dat een chauffeur een container wil opzetten waarbij hij ook een extern scan document heeft, moet hij na het intikken bij de ECT-Delta altijd een douane blokkade op het scherm krijgen! In een aantal gevallen gebeurt dat ook, maar in veel gevallen gebeurt dat ook niet! Als een chauffeur dan NIET oplet kan hij zo de terminal op, de container opzetten en daarna de terminal verlaten. Op dat moment verlaat een container de terminal waarvan de douane de inhoud nog wilde laten scannen. Na enige tijd later komt de douane erachter dat de container gelost is bij de klant zonder de scan procedure gevolgd te hebben. Op dat moment kan er vanuit de douane een boete opgelegd worden voor de klant van €10.000,- De chauffeur kan in dat verhaal ook nog een boete van €200,- tegemoet zien. Dit systeem werkt fraude in de hand en kwaadwillende personen die een container met aparte inhoud van de terminal willen hebben, lukt dit ook feilloos!

We hebben de douane hiervan op de hoogte gebracht en er werd in eerste instantie door de douane gesuggereerd dat het om 1 container zou gaan. Daarop hebben we gemeld dat het zeker niet tot 1 container gebleven is. Intern is dit gelijk opgeschaald en na telefonisch contact gehad te hebben met de douane, hebben ze inmiddels de eerste containernummers door gemaild gekregen van ons.
We vragen u daarom nog steeds, heeft u een dergelijk voorval gehad? Ook al heeft u uiteindelijk de container wel laten scannen?
Mail ons de juiste info naar: info@tbv-nl.nl en we zetten hem op de lijst erbij! Het mag niet zo zijn dat straks door een douane systeem wat zo niet goed functioneert de vervoerder/klant of chauffeur de dupe wordt.

Henri Gulickx
Wapenstekererf 11
6043 SP Roermond
0630439280
Voorzitter@TBV-NL.NL

Read more

Heeft Vos toch wat te verbergen?

Na aanleiding van een advertentie waarin chauffeurs werden gevraagd bij de firma VOS in Ittervoort, heeft een lid van de Transport Belangen Vereniging-NL een sollicitatie gedaan.
De firma VOS heeft nadat de FNV ze onder de loep had genomen, kenbaar gemaakt dat ze weer meer Nederlandse chauffeurs wilde aannemen. Een uitnodiging om op gesprek te komen kwam enkele dagen later binnen bij ons lid. In de sollicitatie was duidelijk vermeld dat hij een actief lid was bij TBV-NL.

Met open vizier werd het gesprek gestart met de vestigingsmanager in Ittervoort. Circa 20 minuten werd er gesproken over de transportsector wat er zoal mis is en gaat. Nadat de 20 minuten verstreken waren en niet over de vacature ‘’chauffeur’’ gesproken te hebben, melde de vestigingsmanager dat hij met de directie in beraad moest. Hierop kon het lid vertrekken en kreeg te horen dat hij er nog een antwoord op zou krijgen.

Enkele dagen verstreken en daar kwam een antwoord:
Geachte heer …… hierbij willen we u informeren dat de keuze niet op U gevallen is.
We wensen U succes bij toekomstige sollicitaties.

Uiteraard is daarop de reden van afwijzing gevraagd door het lid van TBV-NL

Een uur later kwam de reden per mail binnen:

Je bent hier geweest voor de functie van chauffeur, uit het aanbod van chauffeurs en de mensen die we gesproken hebben, hebben we een andere keuze gemaakt.

De afwijzing is uiterst opmerkelijk te noemen, want over de functie chauffeur was immers geen woord gesproken, waarop een vervolgmail de mailbox verliet. Tot op heden is er nog geen antwoord terug gekomen van de firma VOS, klopt het spreekwoord dan in dit geval toch?

Een VOS verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Ook is het UWV inmiddels ingelicht over deze opmerkelijke gang van zaken, wij zullen dit op de voet volgen en ons beraden over de eventuele vervolgstappen!

Read more

Gemeente Oss Zadelt andere gemeentes…

De gemeente Oss is de overlast van overnachtende chauffeurs die op doorreis zijn zat en voert een nachtelijk parkeerverbod in! Op zondag is het terrein volledig gesloten voor vrachtwagens.

De gemeente dwingt op straffe van een boete de chauffeurs om door te rijden en in een andere gemeente voor eventuele overlast te zorgen. Dat dit niet de weg is spreekt voor zich. Wij van TBV-NL hadden liever gelezen dat er naar oplossingen was gezocht. Chauffeurs dienen zich te houden aan de rij en rusttijden, door ze nu verder te sturen kan je ookde verkeersveiligheid in gevaar brengen.

De gemeente Oss zadelt hierdoor andere gemeentes op met het probleem.

Inmiddels hebben we de minister Schultz-van Haegen gevraagd, om dit gemeentelijk besluit uit te zoeken.

Transport Belangen Vereniging-NL zal de gemeente Oss ook vragen waarom er niet oplossingsgericht is gedacht. De overlast kan in de weekenden al aangepakt worden door simpel de wet te handhaven.

Het verbod op de lange weekendrust in de vrachtauto is sinds 30 mei 2014 in Nederland een feit maar wordt niet gehandhaafd!

Read more

EVO: Minder vertraging bij Botlekbrug

ZOETERMEER – De afgelopen twee weken is het aantal storingen aan de Botlekbrug afgenomen. Volgens verladersorganisatie EVO is dit goed nieuws voor handels-en productiebedrijven. Een alternatieve oplossing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bij nieuwe storingen aan de Botlekbrug blijft echter noodzakelijk. EVO wil dat gevaarlijke stoffen in dat geval door de Botlektunnel gaan.

EVO, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, noemde het eerder deze maand nog verbijsterend dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door storingen aan één brug zo’n honderd kilometer – zelfs via Noord-Brabant – werd omgeleid.

‘Kinderziektes’

Sinds de opening van de nieuwe Botlekbrug (12 juli 2015) kampte de brug met maar liefst zeventien storingen door falende afsluitbomen, vogels op schakelaars of een te harde wind. Tijdens deze ‘kinderziektes’ moesten Vrachtauto’s met gevaarlijke stoffen honderd kilometer omrijden. Tankauto’s mogen namelijk ook niet door de Heinenoordtunnel (A29) en de Drechttunnel (A16). Hierdoor lijden bedrijven die zuurstof voor ziekenhuizen of gasflessen voor loodgieters, schilders en dakdekkers produceren, tienduizenden euro’s aan schade.

 Spoedoverleg

Tijdens een spoedoverleg met Rijkswaterstaat benadrukte EVO dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door de Botlektunnel tijdens storingen veiliger, sneller en milieuvriendelijker is. In Noorwegen mogen gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld buiten de spits om door tunnels. In het Verenigd Koninkrijk vindt dit vervoer in colonne plaats. EVO is in gesprek met onder andere Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te onderzoeken of deze maatregelen ook in Nederland kunnen worden genomen.

Read more

Politie blog

De politie zal hier een blog bij houden over transport gerelateerde zaken. Maar als chauffeur worden jullie ook gevraagd om zaken waar jullie tegen aan lopen, om daar melding van te maken.

Read more