Nieuws

TLN hotel

Chauffeurshotels schieten als paddenstoelen uit de grond!

Op veel chauffeursforums worden ze ter discussie gesteld de chauffeurshotels en hebben de chauffeurs een terecht punt? Ja ze hebben een terecht punt! Begin dit jaar heeft de minister Cora van Nieuwenhuizen folders uitgedeeld langs de A16. In de folders was in meerdere talen te lezen dat de lange weekendrust strafbaar is om die door te brengen in de cabine.

Chauffeurshotel.

Waar eerst de iL&T te kennen gaf om niet te kunnen handhaven is dat achterhaald en zijn er al daadwerkelijk acties geweest. Meerdere boetes zijn uitgedeeld aan die chauffeurs die in overtreding waren. Veel (Nederlandse) bedrijven die gebruik maken van Oost-Europese chauffeurs zoeken naar oplossingen. Waar de directie in de weekenden thuis bij de familie zit, worden de Oost-Europese chauffeurs vaak met velen in chauffeurshotels gepropt. Zet veel chauffeurs bij elkaar en drankmisbruik licht op de loer met alle gevolgen van dien!

Ingerichte ruimtes.

Veel mensen buiten de transportsector zeggen, dat is toch een prima oplossing. Ze kunnen nu fatsoenlijk douchen, tv kijken, eten en noem maar op. Waar de meeste een hotel zien als een luxe slaapgelegenheid waar je overnacht als je op doorreis bent heeft een chauffeurshotel alles behalve dat! Het zijn ingerichte ruimtes al of niet in een bedrijfspand waar het verre van comfortabel is. Maar de wet schrijft voor dat ze in de cabine niet mogen, dan maar voor betrekkelijk weinig geld ophokken. Veel anders zien we deze invulling niet.

Industrieterreinen.

Wat ons het meest opvalt dat veel van dergelijke hotels in of rond het bedrijfspand van de vervoerder staan. Bedrijven zitten veelal op industriegebieden wat ingericht is als bedrijventerrein. Bestemmingsplannen schrijven dan voor wat er mag. Maar wij kunnen op voorhand bedenken dat er op of rond een bedrijfspand waar ze ook gevaarlijke stoffen overslaan niet gewoond mag worden. Zijn gemeentes hier wel goed van op de hoogte? Of worden vergunningen aangevraagd als zijnde een bouw van een kantine? Voor wat betreft de vergunning van het chauffeurshotel in Venlo lopen al onderzoeken door de SP Venlo. In samenwerking met Chauffeurstoekomst zijn we op zoek naar meer informatie over chauffeurshotels. Info@tbv-nl.nl

Thuis.

De plank wordt door deze invulling compleet mis geslagen. De Oost-Europese chauffeurs zal wat ons betreft elke lange weekendrust gewoon net als wij thuis door moeten brengen. En dat is niet in één of ander chauffeurshotel maar gewoon minimaal 1x in de drie weken thuis!

Read more
Maasvlakte

(Grote) CONTROLE Maasvlakte!

De Maasvlakte een havengebied waar veel grote containerterminals gehuisvest zijn. Naast de containerterminals zijn er ook bedrijven uit de logistieke sector neergestreken. Een stuk opgespoten land waar veel bedrijvigheid plaats vindt. Voordat de Maasvlakte opgeleverd was is er destijds een milieulabel opgeplakt waar bedrijven aan moesten voldoen om op de Maasvlakte te mogen komen.

EURO 6

Veel transporteurs waren genoodzaakt om miljoenen te investeren in schone vrachtwagens. In het begin was er een coulance regeling om oudere voertuigen door middel van een ontheffing toe te laten. Euro 6 was en is de eis om op de Maasvlakte te mogen komen. Een camera systeem hangt boven de N15 om het kenteken te controleren of het voertuig aan de euro 6 norm voldoet. Bij het niet voldoen volgt automatisch een boete!

Kenteken

De gemeente Rotterdam heeft bij het aanleggen van camerasystemen op de Maasvlakte vergeten om de parallelbaan ook van een camerasysteem te voorzien. Veel voertuigen die niet aan de verplichte eis van euro 6 voldoen reden en rijden vaak parallel aan de N15 daarmee voorkomen ze een boete. Voertuigen zonder kenteken aan de voorzijde worden vaak door chauffeurs gezien, maar de camerasystemen zien dat niet.

Maasvlakte

De laatste tijd hebben veel chauffeurs geklaagd bij de zeehavenpolitie om de mmbs voertuigen die eveneens niet voldoen aan de euro 6 norm om daar weg te houden. Ook daar heeft de gemeente Rotterdam niet of nauwelijks aandacht aan geschonken. Er is al een containeroverslag overstag gegaan en heeft betreffende voertuigen geweerd van de terminal! Maar andere terminals laten ze gewoon toe op dezelfde Maasvlakte! De laatste tijd worden voertuigen waargenomen met een GV (Grensverkeer) kenteken. Buitenlandse chauffeurs ontlopen met verouderde voertuigen een boete! Het kenteken wordt door de camerasystemen niet herkend. En als hij al herkend wordt, dan worden er geen gegevens gedeeld om de boete te kunnen opleggen.

Media

Nu er recent Kamervragen gesteld zijn door Remco Dijkstra (VVD) om het handhaven tijdelijk te staken op de milieunorm is er onder grote belangstelling van de media een controle opgezet. Als er enige druk ontstaat wordt de noodzaak om te gaan handhaven ineens serieus genomen. De NOS heeft er menig bulletin aan geweid en de kranten publiceerde er veel over.

Politie

Wij zetten bij deze korte handhavingsactie toch grote vraagtekens. Hoeveel chauffeurs zijn er uiteindelijk bekeurd? Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er maar enkele boetes zijn uitgedeeld en de rest heeft alleen een folder gekregen om zich te laten registreren. Dergelijke acties mogen ook maar tijdelijk om het personeel werkzaam op de terminals niet teveel op te houden! De politie rijdt ook veel richting de Maasvlakte maar deze zijn de laatste tijd veel bezig om boetes uit te delen voor de teveel verboden verlichting.

 

 

Read more

Wachttijden ECT-Delta.

Zaterdagmorgen 10 februari 2018 was er een vervolg bijeenkomst over de wachttijden op de ECT – Delta. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de VERN en de ECT. Bijna een jaar geleden was de eerste bijeenkomst georganiseerd, om de alsmaar oplopende wachttijden terug te dringen. De heer Aad Scholten General manager van de ECT-Delta en René Lindeman openen de bijeenkomst en heten iedereen welkom.

Na een korte voorstel ronde waarbij René Lindeman namens de vervoerders, René Sloof namens de VERN, twee supervisors, twee operationeel managers, twee General managers en een carrier chauffeur aan tafel zaten kwam het gesprek op gang.

Tijdens de voorstelronde werd er verteld dat er 2 supervisors aangesteld worden op de landzijde van de Delta. (Beide heren zijn ook aanwezig.) De taak van deze supervisors is om de problematiek aan de landzijde van de Delta op te pakken.

Stack

De economie draait goed en dat resulteert in een grote hoeveelheid containers op de terminal. Zoveel dat er recent twee keer een taak lang (4 uur) een boot stil gelegd was in de nacht om te kunnen lossen. Het stack had nog maar een beperkte hoeveelheid ruimte waardoor de noodzaak was om de landzijde hogere prioriteit te geven. Op het moment dat het stack zo vol staat valt de terminal bijna stil.

Trein

De supervisors die op de landzijde ingezet gaan worden gaan meer op de aansturing zitten. Tijdens een uitleg gaven ze de werkwijze aan hoe ze stappen willen gaan zetten. Ze willen een aantal carrier chauffeurs in de schaft door laten rijden. Dit willen ze door een tussen dienst in te zetten of de carrier chauffeur te vragen door te rijden in de schaft. Op dit moment hebben er al 4 of 5 carrier chauffeurs die zich aangemeld om de schaft door te rijden. Deze supervisors zullen gedurende de dag ook keuzes moeten maken wat er geladen wordt. Buiten de transportsector zal de trein ook geladen moeten worden om op tijd te kunnen vertrekken. Ze proberen daarin zoveel mogelijk te sturen dat op rustige tijden te doen. Alleen zal dat niet altijd lukken door welke reden dan ook.

Carriers

ECT is op dit moment gestart om 100 nieuwe mensen aan te nemen. Deze zullen aan de waterzijde ingezet gaan worden. Carrier Chauffeurs die nu aan de waterzijde werkzaamheden verrichten kunnen vervolgens aan de landzijde blijven. Er komen binnen een aantal weken 2 nieuwe carriers bij en de oudere carriers die stil stonden worden ook weer gereed gemaakt. Er wordt ook nog verder gezocht naar carriers, maar door grote opdrachten die de carrier bouwers hebben is de levertijd heel lang.

Communicatie

Communicatie moet eerder en beter stellen de vervoerders voor. Als de wachttijden dusdanig dreigen op te lopen zal er al een mail uit moeten. Dan is het aan de vervoerders om de keuze te maken om het bezoek aan de terminal uit te stellen. René en René gaan samen met de ECT overleggen over en hoe de communicatie gaat plaatsvinden. Een voorstel om dat met een app te gaan doen zal bekeken worden.

 

Actiepunten

Volgende actiepunten worden opgepakt:

 

  • Er wordt nog dit jaar een gebouw ingericht voor het wisselen van de landzijdige ploegen. Het gebeurd nu nog verspreid en dat moet centraal geregeld worden. Daar komen de supervisors kort bij te zitten.
  • Nieuwe carriers zijn besteld en de oudere worden weer in bedrijf gebracht. Er wordt nog verder gezocht naar carriers.
  • Mensen efficiënt inzetten door tussendiensten te starten.
  • 100 nieuwe werknemers worden aangenomen.
  • 75 vakantiewerkers worden aangetrokken voor de periode juni t/m augustus.
  • Over 3 maanden zal er een verbetering zichtbaar moeten zijn, gaf de supervisor aan.
  • Stoplichten bij de blokken functioneren niet of zijn niet op groen te zetten.

 

Aan het eind van de bijeenkomst is er afgesproken met elkaar in gesprek te blijven en in juni komt er weer een bijeenkomst. Daar kunnen vervoerders samen met de ECT beoordelen of er stappen gezet zijn. Als TBV-NL blijven we deze zaak nauw gezet volgen. Uiteindelijk zal het voor beide partijen winst op gaan leveren. TBV-NL en de VERN vragen aan chauffeurs en carrierschauffeurs om elkaar met wat meer respect te behandelen. Uiteindelijk werken jullie allemaal gezamenlijk voor een betere toekomst.

 

 

 

Read more
Juridisch

De transportwereld onder de loep.

Met de grote storm van afgelopen week is er een enorme ravage ontstaan die in de miljoenen loopt. In enkele gebieden was Nederland zelfs weinig verwijderd van het niveau van een orkaan. Toch was ook de Nederlandse nuchterheid te merken. Het advies was immers: code oranje, en wat later: code rood oftewel: ga niet de weg op. Veel forensen trokken zich daar weinig van aan, zeker nu de treinen niet reden. Dan heb ik het echter over de automobilisten. Daarvoor was het risico betrekkelijk klein.

Risico

Vrachtwagenchauffeurs liepen namelijk het grootste risico. Om een dergelijk voertuig met deze windkrachten in balans te houden moet je zeer ervaren zijn. Zeker wanneer je de lading nog moet ophalen en de wagen dus nog leeg is. Daar komt echter bij dat ook de meest ervaren chauffeur in deze omstandigheden weinig kan doen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Die Hollandse nuchterheid en plichtsbesef om gewoon “je werk te doen”, moeten we echter onderscheiden van chauffeurs die inzien dat het rijden met hun voertuig op dat moment levensgevaarlijk was, maar toch “moesten rijden” van de baas. Immers, genoeg chauffeurs kregen te horen dat zij wel moesten gaan, en dat het anders als werkweigering gezien zou worden. En dus gingen er een hoop, ook onbeladen, de weg op, met alle gevolgen van dien.

Juridisch

De ravage hebben we gezien, zelfs doden moeten we betreuren. Treuriger is echter het feit dat chauffeurs door hun werkgever onder druk zijn gezet om toch te gaan rijden met gevaar voor eigen leven. Die werkgevers zaten immers veilig op kantoor of thuis terwijl de Nederlandse chauffeurs, die toch al enorm te kampen hebben met de Oost Europese concurrentie, ondanks de enorme storm gewoon “moesten” rijden. De vraag is echter of de werkgever juridisch gezien recht heeft om te eisen dat de chauffeurs “moeten” gaan rijden. In de arbeids- of uitzendovereenkomst zal veelal iets opgenomen staan in de trant van dat de werknemer verplicht is aanwijzingen van zijn werkgever op te volgen. Over het algemeen kun je de weigering om aan die aanwijzing gevolg te geven dan ook opvatten als werkweigering, wat onder omstandigheden kan en mag leiden tot ontslag.

Noodweer

Die omstandigheden zijn hier alleen heel anders: er is noodweer en er kan bezwaarlijk van chauffeurs worden verwacht dat zij met dit weer met gevaar voor eigen leven de weg op gaan. Sterker nog: het is juist slecht werkgeverschap indien de werkgever dit van u zou eisen. Juridisch sta je als werknemer dan ook in je recht om te weigeren met dit weer te gaan rijden. Twijfelt u hoe te handelen in een dergelijk geval? Laat u dan vooraf goed inlichten door ons, zodat u weet wat uw rechten zijn. Dudink & Starink advocaten.

Read more
asociaal

Asociaal om met code rood de weg op te gaan!

Een kop die er niet om liegt! Asociaal en strafbaar kopte de Telegraaf. En de verslaggever uit de dashcam video’s stak zijn mening niet onder stoelen en banken. Zelfs een weerman van RTV Rijnmond en Buienradar gaf aan dat chauffeurs die willens en wetens de weg op gingen beboet moesten worden! Een journalist van RTL nieuws wilde van de minister horen of ze de chauffeurs niet kon beboeten. Diegene die daadwerkelijk op de weg aanwezig waren de beroepschauffeurs (door veel media truckers genoemd) hoorden we nergens.

Asociaal

Zijn de beroepschauffeurs nu werkelijk asociaal of speelden er andere zaken? De minister van I&M Cora van Nieuwenhuizen start samen met de transportsector een onderzoek. TBV-NL wil aan dit onderzoek wel gehoor geven en vraagt de minister de chauffeurs ook te horen in deze kwestie. De chauffeurs waren tijdens de code rood uren op de weg.

Code Rood

Vanaf vorige week werden de meldingen gegeven dat er op donderdag een tweede storm ons land zou kunnen teisteren. Enige tijd bleef er twijfel ontstaan hoe de weermodellen zich zouden opvolgen. Woensdagmiddag werd code oranje eruit gedaan. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Tijdens het eerste moment dat de storm aan land kwam werd er snel opgeschaald naar code rood. Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft.

Chauffeurs

Veel beroepschauffeurs zijn dan al op weg en worden door planners en of werkgevers geacht om zelf beslissingen te nemen. Er zijn werkgevers die adviseren om te stoppen als ze het niet veilig vinden. Maar bij de meeste moeten ze zelf die beslissing nemen. De ene chauffeur is de andere niet en dat krijgen wij dan ook te horen. Er waren chauffeurs die gewoon moesten rijden van de werkgever!  Zo zijn er velen soorten van transport waarbij geladen steenwagens minder snel zullen omvallen dan volume combinaties. Economische belangen spelen zeker een rol om transport niet helemaal stil te laten vallen. De meeste fabrieken hebben nauwelijks voorraad om te produceren.

Mautkillers

Gisteren lagen er opvallend veel van de zogenoemde mautkillers plat. Bij sommigen bleef het beperkt tot alleen de aanhangwagen en anderen vielen compleet om. In het hele land lagen ze her en der verspreid allemaal buitenlandse vervoerders. Deze voertuigen zijn nu eenmaal licht gemaakt om de kosten voor transport zo laag mogelijk te houden. In Duitsland betalen vrachtwagens vanaf 7,5 ton pas maut. We hebben daar al eerder over gepubliceerd. Er lagen naast de mautkillers ook een aantal Nederlandse vrachtwagens op de kant. Transportverzekeraar TVM kreeg zeven schademeldingen binnen van vrachtwagens.

Stilstaan

Veel chauffeurs willen zelf weleens duidelijkheid hebben wat te doen bij code rood. Op chauffeurspagina’s zijn veel chauffeurs eenduidig en zijn bereid een verbod op te volgen om tijdens code rood te stoppen. Er zal dan wel wetgeving voor moeten komen dan is het voor alle chauffeurs eenduidig. De verzekeringsmaatschappij TVM heeft al op tafel gelegd om de weer waarschuwingen in het Engels op de digitale borden boven de snelweg te plaatsen. Daardoor zouden de buitenlandse chauffeurs het ook kunnen lezen. (Wij betwijfelen of alleen het Engels voldoende is, want communiceren in het Engels of Duits kennen ze vaak niet of nauwelijks.)

Rijkswaterstaat

Ondanks de waarschuwing die het KNMI heeft afgegeven blijven vrachtwagenchauffeurs met een lege aanhanger de weg op gaan. “Onverantwoord”, noemt Jaap Volkers van Rijkswaterstaat het. “Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat mensen dit toch doen.” Opmerkelijke uitspraak vinden wij dit. Onze snelwegen kunnen de hoeveelheid vrachtwagens die dagelijks op de weg zijn niet eens kwijt op de parkeerplaatsen. En parkeren op de vluchtstrook moeten we dan zeker niet willen.

 

Read more

Gezocht bedrijven die gedupeerd zijn!

Gedupeerd

De laatste weken komen er berichten bij ons binnen van bedrijven die gedupeerd zijn door: Transcontinental Shipping LTD
Wij vragen ons af of er wellicht meer bedrijven gedupeerd zijn?

Duizenden Euro’s

Transcontinental Shipping LTS, is inmiddels failliet maar laat een spoor van schulden achter zich.
Meerdere bedrijven die nu al bij ons bekend zijn hebben duizenden euro’s te goed. De directeur van Transcontinental Shipping LTS heeft voor zover wij konden nagaan 120 bv’s op zijn naam staan en woont in het buitenland. Zijn er meer bedrijven met deze firma bekend en die ook gedupeerd zijn? Dan horen we dat graag mail dan na: info@tbv-nl.nl

Read more
Chauffeur

Chauffeur verdacht van moord! Wie heeft iets gezien?

Een triest nieuws bericht uit Duitsland wat ons al enige dagen bezighoudt. Woensdagavond 27 december reed een 40 jarige vrachtwagenchauffeur achter een Oekraïense vrachtwagenchauffeur die nogal slingerde over de weg. De chauffeur vertrouwde het niet en belde daarop de politie in Nederland. Doordat de Oekraïense chauffeur op weg was richting Duitsland werden de Duitse collega’s door de Nederlandse politie gewaarschuwd. De truck denderde voort en raakte her en der de vangrail.

Grens gepasseerd

Nog voordat de Nederlandse politie ter plaatse was passeerde hij de grens. Enkele kilometers verder stonden de Duitse collega’s op de vluchtstrook met zwaailampen aan om de chauffeur tot stoppen te manen. De chauffeur denderde de vluchtstrook op en ramde daar de politieauto met daarin drie politie beambten. Een 23 jarige agente kwam daarbij om het leven één agente vecht nog voor haar leven en een derde raakte zwaargewond. TBV-NL leeft mee met de familie van de 23 jarige agente en alle verdere betrokkenen.

Capaciteit tekort

In Nederland zijn wij al vaker door agenten aangesproken uit meerdere regio’s dat ze geen capaciteit hebben om dit tegen te gaan. Een hoofdagent vertelde ons eerder in vertrouwen dat er geen prioriteit op licht. Politie agenten zijn ook mensen die moeten roeien met de riemen de ze hebben. Laten we hopen dat de capaciteit voor handhavers snel meer wordt. Nu waren het politieagenten maar we hadden het allemaal kunnen zijn als we met pech op de vluchtstrook stonden.

Chauffeur in Nederland?

De Oekraïense chauffeur heeft dus de kerstdagen na alle waarschijnlijkheid in Nederland doorgebracht. Wat wij nu willen weten iemand moet deze vrachtwagen ergens hebben waargenomen. Deze chauffeur heeft waarschijnlijk in Maastricht gelost is daarna nog op de A2 waargenomen door de politie.

Wie heeft iets gezien?

Heeft iemand hem de grens over zien komen, welke grensovergang?

Waar heeft hij gelost en of geladen?

Waar hebt u hem zien staan eventueel met tijd.

 

Hebt u informatie over deze vrachtwagen en chauffeur dan kan u dat mailen na: info@tbv-nl.nl

Read more

Burgemeester Venlo in gesprek met TBV.

Na aanleiding van de sluiting van de Keulse Barrière en de parkeerproblemen in en rond Venlo, vond op dinsdag 7 november 2017 een gesprek plaats tussen de burgemeester van Venlo, de heer Antoin Scholten en de heer Henri Gulickx, vertegenwoordiger namens de Transport Belangen Vereniging Nederland ( TBV NL) Bij dit gesprek was eveneens van de gemeente Venlo aanwezig de heer Pelser.

Parkeren

Tijdens het prettige en verkennende gesprek is aan de orde geweest het beschikbaar hebben van een adequate plek als wisselpunt voor het zogenaamde “uitzonderlijk vervoer”, de nieuwe locatie voor vrachtwagen parkeren aan de James Cookweg, een grotere behoefte aan betaalt vrachtwagen parkeren in Limburg en met name in de grensstreek, het toenemend illegaal parkeren op het Onderliggende Wegen Netwerk in de regio.

Kort geding

Over de door de uitbater van de Nieuwe Keulse aangespannen kort geding tegen de gemeente Venlo is geen informatie tussen de gesprekspartners uitgewisseld omdat deze zaak nu onder de rechter ligt. De heer Gulickx heeft wel aangegeven het schoon houden van de omgeving van de Nieuwe Keulse in ieder geval een mede verantwoordelijkheid is van de uitbater.

Openstelling parkeerterrein

Vanuit de gemeente is aangegeven dat volgende week de locatie James Cookweg als parkeerlocatie tegen betaling met de noodzakelijke faciliteiten officieel in gebruik wordt genomen. Een gedeelte van de kosten kunnen de chauffeurs besteden in het restaurant. Hoeveel er precies van de kosten in het restaurant gereduceerd worden is nog niet duidelijk.
De parkeerplaats aan de James Cookweg is wel geschikt voor de zogenaamde lengte transporten. Maar als deze parkeerplaats vol staat, kan dit problemen opleveren met manoeuvreren.

Op dit moment wordt er, aldus de heer Gulickx, door uitzonderlijk vervoer gebruikt gemaakt van de verbreding van de vluchtstrook ter hoogte van Tegelen aan de A74. De gemeente Venlo heeft recentelijk contact gezocht met Rijkswaterstaat met de vraag wat de wettelijke voorwaarden zijn voor het zgn. “convoi exeptionel” vervoer. De resultaten van die nog te ontvangen informatie zullen worden gedeeld.

Handhaving

De Gemeente Venlo blijft bij het standpunt dat alle parkeerplaatsen, bewaakte en daarmee betaalde parkeerplaatsen moeten worden. Alle truckers zullen gedwongen moeten worden voor de lange rustperioden hiervan gebruik te gaan maken. Er zal, voor zover mogelijk, vooral in het industriegebied vaker gehandhaafd gaan worden. Uit onderzoek is gebleken dat in de weekenden geparkeerde voertuigen hoofdzakelijk doorgangsverkeer is, afkomstig uit Oost Europa.

Kamervragen

De burgemeester en dhr. Pelser waren content over het feit dat de 2e kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Kirsten van Hul (PvdA) Kamervragen gaan stellen over het vrachtwagen parkeren in met name de grensstreken. Gedeputeerde H. Marckus van de provincie heeft, na aanleiding van vragen van TBV NL toegezegd een plan van aanpak op te stellen.

Parkeeroverlast

De gemeente Venlo en een aantal (buur) gemeente in de grensstreek willen zich gaan inzetten tegen de parkeer overlast. Het kan niet zo zijn dat de grensstreken elk weekend overspoelt worden met vrachtwagens uit omliggende landen.

Tijdens het overleg is toegezegd dat TBV ter kennisname krijgt aangeboden een kopie van de in 2015 gesloten intentieovereenkomst tussen een groot aantal partijen in Limburg., Doel is om het tekort aan parkeerplaatsen en het wild parkeren op te gaan lossen. In dat kader heeft de heer Gulickx aandacht gevraagd voor één van de voornaamste kruispunten bij Roermond. Vooralsnog wil de gemeente Roermond niet mee werken aan een oplossing. Dit ondanks het feit dat er al een exploitant gevonden was om een parkeerplaats te realiseren.

Er is afgesproken dat partijen ( Venlo en TBV NL) naar de toekomst toe elkaar van informatie blijven voorzien over knelpunten met betrekking tot de vrachtwagen parkeerplaatsen en zo nodig het gesprek aangaan.

Read more
Venlo

Burgemeester Venlo nodigt TBV-NL uit.

Een privé bericht waarin de vraag stond om contact op te nemen, hebben we de afgelopen dagen genegeerd.
Vanmorgen voor wat actievoerende chauffeurs door Venlo heen wilden sturen werd er contact gelegd vanuit de gemeente. Na een goed gesprek werd de agenda gepakt en binnen het uur stond de afspraak vast. Dinsdag 7 november om 14.00 uur in het gemeentehuis is de afspraak. Burgemeester Scholten van Venlo wil de 45 uur weekendrust gaan koppelen aan de ontstane situatie.

Bedankt.

TBV-NL staat positief tegenover deze eerste stap. In gesprek gaan en samen naar oplossingen zoeken is wat ons betreft de juiste weg. We willen de chauffeurs bedanken die de moeite hebben genomen om stapvoets door Venlo heen te rijden. Op meerdere plekken was er bijna geen doorkomen aan hetgeen onze buren uit Duitsland mede verantwoordelijk voor waren. Chauffeurs die door het rijverbod langs de snelweg op de vluchtstrook stonden, werden door politieagenten gesommeerd om te vertrekken.

Sluiting.

De laatste weken is er veel gaande geweest over de sluiting van de parkeerplaats bij de Nieuwe Keulse. De media heeft onze actie om de parking tot maart 2018 open te houden uitermate goed gesteund. Tot aan het kort geding, heeft de gemeente Venlo nog nergens op willen reageren

Venlo

De gemeente Venlo heeft getracht een oplossing te vinden om de vernieuwde parkeerplaats aan de James Cook weg aan te passen. Maar hebben hierin duidelijk gefaald. De parkeerplaats is een bewaakte parkeerplaats. Tegen betaling kan men hier parkeren en is de parkeerplaats voorzien van een restaurant, toilet en douches.

Het is algemeen bekend dat chauffeurs uit Oost-Europese landen geen geld hebben of geen geld willen uitgeven aan een betaalde parkeerplaats. Zij zullen dus her en der gaan parkeren! Vele voorbeelden hebben we de afgelopen dagen gezien hoe en waar ze parkeren. Veilig of niet daar draait het niet om, de rij en rusttijden geven aan nu te stoppen. Gevolgen dat de bewoners in de omliggende woonwijken hier overlast van hebben.

De parkeerplaats heeft een ingang die maar 5 meter breed is. Breedte transporten kunnen hier niet terecht. Lengte transporten tot 25 meter moet geen probleem zijn als de parkeerplaats niet vol is.De parkeerplaats is nu nog verboden voor vrachtwagens welke geladen zijn met gevaarlijke stoffen! Er zal later een hoek ingericht worden voor gevaarlijke stoffen wagens. Wij zijn dan van mening dat deze oplossing maar een druppel op de gloeiende plaat is. Chauffeurs uit de Oost-Europese landen kijken waar ze gratis kunnen parkeren. Er zal daarvoor ook parkeer mogelijkheid moeten worden geboden.

Waar ligt dan de oplossing?

Op de eerste plaats bevatten de 2 nieuwe parkeerplaatsen in Venlo en Venray te weinig capaciteit. Om de grote vraag aan parkeer capaciteit te voldoen, zal een grote parkplaats in de omstreken van Roermond gebouwd moeten worden. Twee tankstations aan de A73 bij Roermond en de parkeerplaats aan de a2 op de hoogte van Echt staan iedere week overvol.

Verbod op lange weekendrust handhaven!

Industrieterreinen van Roermond tot en met Elsloo worden nu gebruikt door chauffeurs die gevlucht zijn uit Duitsland en België! Het maken van de verlengde weekendrust is in die landen verboden en wordt daar ook gehandhaafd! Dezelfde wetgeving hebben we in Nederland al sinds 2014, alleen handhaaft Nederland hem niet. Nederland lijkt daardoor het afvalputje te worden van West Europa. Minister Schultz wilde hem niet laten handhaven, we zullen de nieuwe minister vragen om het toch te laten handhaven.

Kilometerheffing.

Ook zal de invoering van de “de kilometerheffing “ het aantal vrachtauto’s in Nederland verminderen. Vrachtverkeer kiest nu vaak om bij Groningen Nederland binnen te rijden en bij Aken ons land wee te verlaten. Daarmee besparen ze de maut kosten in Duitsland. Binnen Nederland geldt wel het eurovignet, alleen door capaciteit problemen van controlerende instanties kan je ook gemakkelijk zonder vignet rijden.

Politieke steun.

De SP in Venlo heeft ons vanaf het begin gesteund betreffende de parkeerplaats de Keulse barrière open te houden. Trucker Appy heeft ook de nodige aandacht gevraagd.

Gijs van Dijk tweede Kamerlid van de PvdA zal Kamervragen gaan stellen aan de nieuwe minister. We hebben daarvoor de nodige informatie aangeleverd. Vanuit Brussel worden we gesteund door Agnes Jongerius PvdA. Vanuit de provincie hebben wij steun van Jos van Rey LVR. Aankomende week zal hij vragen gaan stellen aan gedeputeerde staten in Maastricht over de ontstane problemen.

Hoe nu verder?

Op 1 november 2017 zal het in Venlo weer een drukte van belang zijn. In Duitsland is het dan zondag waardoor veel toeristen weer na Nederland komen. Dat betekend dat alle parkeerplaatsen in Venlo weer overvol zullen zijn. Het vrachtverkeer mag dan niet Duitsland in rijden. Veel chauffeurs zijn dan genoodzaakt om in de grensstreek een parkeerplaats te zoeken. Wij willen deze dag gebruiken om aandacht te vragen voor ontstane problemen! De parkeerplaats van de Nieuwe Keulse zal weer open gesteld moeten worden, totdat er een passende oplossing gevonden is. Een passende oplossing ook voor de eigenaars van de Nieuwe Keulse en voor het grote parkeerprobleem aan de grensstreek.

Die dag willen we met vrachtwagens gaan rijden door het centrum van Venlo. De slogan van die dag is “handen af van onze verdiende nachtrust “! Wil je mee rijden? Laat het ons dan even weten via info@tbv-nl.nl.

Om 12 uur zullen wij ons verzamelen bij Nieuwe Keulse omstreeks 12.30 uur starten wij met deze actie. De media heeft ons al toegezegd die dag er bij te zijn. Kom jij ook?

Op 2 november 2017 zal er om 09.30 een kort geding tegen de Gemeente Venlo zijn. Deze zitting wordt gehouden in de rechtbank van Roermond.

Read more
Pauze

Pauze maken steeds groter probleem!

Pauze.

Pauze maken, iets wat chauffeurs dagelijks verplicht moeten doen, wordt een groot probleem. Langs snelwegen zien we dagelijks overvolle parkeerplaatsen op de hoofdroutes. Chauffeurs onderweg met speciaal transport of lange zware voertuigen (LZV) kunnen nauwelijks nog terecht op de parkeerplaatsen.

Sluiting parkeerplaatsen.

Afgelopen week zijn we nog op de bres gesprongen voor het parkeer terrein bij de Keulse Barrière. Nadat we eerder dit jaar de gemeente Venlo overtuigd hadden samen met de SP Venlo en de uitbater van het chauffeursrestaurant om de parkeerplaats open te houden tot maart 2018 is hij donderdag 19 oktober al gesloten. Er is een groot tekort aan parkeerplaatsen in en rond Venlo. Maar de gemeente Venlo sluit een parkeerplaats van honderd plaatsen! Er gaan geruchten dat het een en het ander niet zo wordt afgehandeld zoals dit zou moeten.

De reden.

De reden die de gemeente Venlo geeft ? Overlast en vervuiling van het parkeerterrein. In juli 2016 is de gemeente hierop al geattendeerd, maar vuilnisbakken zijn er nooit gekomen. In de weekenden staat deze parkeerplaats vol met vrachtwagens die het verbod op de lange weekendrust in Duitsland ontwijken. Duitsland en België handhaven het verbod wat in Nederland ook in de wet is opgenomen. Echter gaat Nederland deze wet niet handhaven.

Venlo.

Gemeente Venlo heeft dan het parkeerterrein van de Keulse Barrière gesloten en biedt als alternatief een parkeerterrein aan de andere kant van der stad aan. Dan spreken we nog maar niet over route plichtige transporten van buitensporige afmetingen, gevaarlijke stoffen en de steeds meer toenemende lange zware voertuigen. (LZV) Pauze maken is voor deze chauffeurs steeds moeilijker. Buiten dat deze transporten vaak veel ruimte vergen, mogen en kunnen ze de beveiligde parkeerplaatsen niet eens op! Waar moeten deze dan gaan staan?

Logistieke hotspot.

Venlo-Venray mag dan wel als logistieke hotspot uit de bus komen waar ze graag mee pronken. Maar rekening houden met de chauffeurs behoort daar niet toe. Wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray erkent het probleem qua parkeer beleid. De wethouder geeft aan dat chauffeurs niet te lang door moeten rijden om uiteindelijk niet te kunnen parkeren. Hierbij lees je dat overheden de praktijk onvoldoende kennen, daar zullen wij ze dan is in moeten gaan voorzien. Afgelopen vrijdag heeft omroep Venlo er nog een uitzending over gemaakt. (Vanaf 3.44 begint het stuk.) Ook de zender L1 van Limburg heeft er aandacht aan besteed.

Roermond.

Dat chauffeurs lucratief worden om de weekenden de vrachtwagens kwijt te raken is dit weekend al zichtbaar. In Roermond staan op diverse plaatsen al vrachtwagens geparkeerd die daar eigenlijk niet mogen komen.

Transport neemt toe.

Door de alsmaar aantrekkende economie nemen behalve het aantal auto’s op de weg ook de het aantal transporten toe. Met de dagelijkse hoeveelheid transporten is het nijpende tekort aan parkeerplaatsen duidelijk zichtbaar. Bermen worden kapot gereden doordat voertuigen in de bermen parkeren om toch te voldoen aan de rij en rusttijden verplichting.

Rij en rusttijden overtreden.

Chauffeurs die moeten overnachten omdat ze niet op hun bestemming aankomen, kunnen het na 20.00 uur ’s avonds wel vergeten om een veilige plek te vinden om hun pauze/rust te maken. Chauffeurs kiezen er vaak voor om daar te parkeren waarbij ze ook nog wat faciliteiten hebben. Denk daarbij aan eet gelegenheid en was of doucheruimtes. Gevolg, ze zullen langer door moeten rijden en daarbij de rij en rusttijden overtreden. Daardoor lopen ze 28 dagen lang het risico op een boete. Waarbij de boetes in diverse Europese landen nogal ver uiteen liggen.

Gemeenten.

Gemeentes stellen vaak op industriegebieden al een parkeer verbod in om overlast te voorkomen! Waar vrachtverkeer eerder nog uit de bebouwde kom na het industrieterrein gedirigeerd werd, zijn ze zelfs daar nu niet meer welkom. Waar moet het naar toe?

Minister.

In 2012 speelde overlast van kamperende chauffeurs ook al en heeft Rijkswaterstaat destijds bebording aangepast dat er maximaal voor de duur van 24 uur mag worden geparkeerd. Nu er vanaf volgende week een nieuw kabinet is zullen wij de nieuwe minister van infrastructuur van onze bezorgdheid op de hoogte brengen. Wij zullen een afspraak maken met de minister om onze zorgen toe te lichten.

 

Read more