Nieuws

Regels binnen de transportsector!

De transportsector werkt dagelijks met belemmeringen! Veel regels die de uitvoer voor menig ondernemer of chauffeur in de weg staat. Onze transportsector waarin we nu al grootte tekorten hebben op geschoold vakbekwaam personeel raakt nu in de problemen. Vrachten blijven staan omdat er geen chauffeurs meer te vinden zijn. Wanneer nemen de verladers hun verantwoording en verhogen de vrachtprijzen aan de transporteurs?

Veel chauffeurs maken gebruik van het feit dat de werkgevers geen personeel kunnen vinden. De kostprijs is nu al drastisch gestegen, een onervaren chauffeur verdient nu gemiddeld € 13,38/uur de ervaren chauffeur eist € 14,86 ter vergelijking, de werknemer die bij u voor de deur het gras doet maaien verdiend ook € 14,86 per uur en dat terwijl chauffeurs meer verantwoording moeten dragen en meer opleidingen heeft moeten volgen en dit jaarlijks moet herhalen. Geen chauffeurs meer te krijgen, weet u waarom?

Mobiliteitspack

Op 4 juni heeft de EU met een mobiliteitspack ingestemd. Een woud van regelgeving waar aan de ene kant een klein plusje wordt gescoord. Waar echter de andere kant van minnen vele malen groter is. Het is in één keer niet meer gevaarlijk als we meer dan 10 uur rijden per dag! Nu wordt dit bestraft omdat de chauffeur een gevaar op de weg is als hij deze overtreding begaat. Twee uur meer rijden om op je standplaats te komen, tja de binnenlandrijders komen straks iedere dag thuis.

Pakkans

Wie boeit dat ook? In Nederland loop je weinig risico dat je gecontroleerd wordt. Bij tbv-nl is het bekend dat chauffeurs ervoor kiezen om de bestuurderskaart vroegtijdig uit de tachograaf te halen om daarmee een overtreding op de bestuurderskaart te voorkomen. Dit kunnen ze doen omdat de pakkans in Nederland niet tot nauwelijks is. 

Slapen op industrieterreinen

In de EU is de beslissing genomen dat de chauffeur tijdens zijn verlengde weekendrust zijn Cabine (zijn huisje) dient te verlaten om elders te overnachten, hebben ze wel eens aan de chauffeurs gevraagd hoe zij dit vinden?

De doelstelling van deze wet was om er voor te zorgen dat chauffeurs vaker dan eenmaal in de 4/6 maanden thuis zouden komen! Door een verkeerde invulling komen chauffeurs nog niet thuis. De nieuwe regels schrijven voor dat transporteurs verplicht zijn om chauffeurs na drie weken hun 45 uurs rust te geven. Werkgevers dienen daarvoor een accommodatie te regelen! Chauffeurs vooral uit Oost-Europa slapen dan op en of rond industrieterreinen in portacabins en komen met deze regels weer niet thuis!

Deze doelstelling heeft volledig het doel gemist! Gevolg meer sociale dumping van de chauffeurs vanuit de EU in Brussel. Zichtbaar is de kennis die op veel fronten tekort schiet bij het maken van nieuwe plannen en regels. Gelijk loon voor gelijk werk gaat alleen maar gelden voor cabotageritten! Twee dagen mogen er straks in een lidstaat cabotageritten gedaan worden. Dat alles binnen 7 dagen na een internationale levering op de weg naar de thuisbasis. Als we deze regels lezen dan weten we op voorhand, dat het nauwelijks controleerbaar is.

GPS

TBV-NL is van mening dat het verbod op het slapen in de cabine afgeschaft moet worden. Na de derde werkweek moeten de chauffeurs terug naar hun standplaats, is deze standplaats niet in nabije omgeving van zijn woonplaats? Dan dient hij in zijn woonplaats de verlengde weekendrust te houden.

TBV-NL had hierin graag gezien dat de bestuurderskaart gps gekoppeld gaat worden. De gps koppeling zal wat ons betreft op de thuisbasis zijn daar waar de chauffeur zelf woont. Door die koppeling te maken kunnen inspecties gelijk zien of aan de lange rust op de thuisbasis voldaan wordt.

 

 

Read more
Stil

Stil blijft het!

Stil

Gisteren voerde je nog een gesprek om een chauffeur te plaatsen, vandaag blijft het stil!

Veel chauffeurs hebben via “Chauffeurs voor Chauffeurs”, een baan gevonden of zijn veranderd van baan. Bijna niets was haar teveel. Vandaag kregen we het trieste bericht te horen dat de (moeder van alle chauffeurs) “Hetty Ederveen” plotseling is overleden.

Hetty was voor velen geen onbekende, samen met wat andere chauffeuses en chauffeursvrouwen waren ze de heksen zoals ze zichzelf vaak gekscherend noemde. Discussies ging ze niet uit de weg, maar probeerde altijd netjes te blijven hoe moeilijk de discussie ook was.

Ze schuwde er ook niet voor om zelfstandig op de barricade te klimmen. Onrecht kon ze heel slecht tegen en problemen van anderen dat nam ze bijna over om de ander weer vooruit te sturen. Haar motivatie was zoeken tot de juiste match gevonden was, en dit alles deed ze geheel belangeloos!

De transportsector verliest in de gedrevenheid van Hetty een warm persoon. TBV-NL brengt de condoleances over aan haar man René, kinderen en kleinkinderen en wensen ze veel kracht en sterkte.

Read more
Boete

Werkgever verhaalt boete! Mag dat?

Hoge boete door defecte koplamp, werkgever verhaalt op werknemer. Een vrachtwagenchauffeur onderweg in Frankrijk werd staande gehouden. Rede van staande houding was een defecte koplamp. Uit nader onderzoek kwam naar voren dat de chauffeur de Rij- en rusttijdenregelingen had overtreden. Alles bij elkaar resulteerde dat in een boete van €2.520,-

Voertuigcontrole

Een dergelijke boete kan de verhouding tussen de werkgever en werknemer schaadden. De werkgever gaat ervan uit dat een beroepschauffeur elke dag een voertuigcontrole uitvoert. Wat als de chauffeur de controle had uitgevoerd en er geen defecte koplamp was?

Boete

De werkgever heeft de boete ten onrechte verrekend met het salaris. De rechter is van oordeel dat werkgever de boete niet mag verhalen. De opgelegde sanctie is niet i.v.m. verkeersovertreding op grond van artikel 5. Er is geen opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. De aard van de arbeidsovereenkomst verzet zich ertegen dat de werknemer de gevolgen daarvan draagt.

Ontslag

Als beroepschauffeur heb je altijd de verantwoordelijkheid hoe je handelt. Het Rij- en rusttijdenbesluit daaraan dien je je te houden als beroepschauffeur. Gelet op het bovenstaande kan een werkgever je dan ontslaan? Veel chauffeurs melden vaak aan de planning dat ze krap komen om binnen de wettelijke Rij- en rusttijden te handelen. De planning geeft vaak aan om toch maar even door te gaan, veelal zonder een bevestiging per mail te sturen.

Verantwoordelijkheid

Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid voor een werknemer? Een werknemer onderweg met de bus van werkgever wordt aangehouden voor een controle. Tijdens de controle komt naar voren dat de werknemer een boete heeft openstaan van €1200,- De werknemer kan de boete niet voldoen en het voertuig wordt in beslag genomen.

Als iemand in een auto van de zaak rijdt en zijn boetes zijn opgelopen, dan kan het zo zijn dat wanneer deze persoon wordt aangehouden in een zogenaamde “fuik” van de politie of de Belastingdienst, dat het voertuig kan worden ingenomen. Zelfs als het dan een bedrijfs- bus is. Het staat dan vaak op  “buitengebruikstelling voertuig”, Dit betekent dat de organisatie het bedrijfsvoertuig mag terugkopen voor de prijs van de openstaande boetes en kosten die het met zich meebrengt.

Om u gerust te stellen dit gaat niet over één boete die te laat betaald is maar vaak over een opeenstapeling van boetes.

Na aanleiding van dit stuk vragen? Kijk gerust op Juridische Alarm Centrale of we wat kunnen betekenen voor u, antwoord al binnen 24 uur.

Read more
TLN hotel

Chauffeurshotels schieten als paddenstoelen uit de grond!

Op veel chauffeursforums worden ze ter discussie gesteld de chauffeurshotels en hebben de chauffeurs een terecht punt? Ja ze hebben een terecht punt! Begin dit jaar heeft de minister Cora van Nieuwenhuizen folders uitgedeeld langs de A16. In de folders was in meerdere talen te lezen dat de lange weekendrust strafbaar is om die door te brengen in de cabine.

Chauffeurshotel.

Waar eerst de iL&T te kennen gaf om niet te kunnen handhaven is dat achterhaald en zijn er al daadwerkelijk acties geweest. Meerdere boetes zijn uitgedeeld aan die chauffeurs die in overtreding waren. Veel (Nederlandse) bedrijven die gebruik maken van Oost-Europese chauffeurs zoeken naar oplossingen. Waar de directie in de weekenden thuis bij de familie zit, worden de Oost-Europese chauffeurs vaak met velen in chauffeurshotels gepropt. Zet veel chauffeurs bij elkaar en drankmisbruik licht op de loer met alle gevolgen van dien!

Ingerichte ruimtes.

Veel mensen buiten de transportsector zeggen, dat is toch een prima oplossing. Ze kunnen nu fatsoenlijk douchen, tv kijken, eten en noem maar op. Waar de meeste een hotel zien als een luxe slaapgelegenheid waar je overnacht als je op doorreis bent heeft een chauffeurshotel alles behalve dat! Het zijn ingerichte ruimtes al of niet in een bedrijfspand waar het verre van comfortabel is. Maar de wet schrijft voor dat ze in de cabine niet mogen, dan maar voor betrekkelijk weinig geld ophokken. Veel anders zien we deze invulling niet.

Industrieterreinen.

Wat ons het meest opvalt dat veel van dergelijke hotels in of rond het bedrijfspand van de vervoerder staan. Bedrijven zitten veelal op industriegebieden wat ingericht is als bedrijventerrein. Bestemmingsplannen schrijven dan voor wat er mag. Maar wij kunnen op voorhand bedenken dat er op of rond een bedrijfspand waar ze ook gevaarlijke stoffen overslaan niet gewoond mag worden. Zijn gemeentes hier wel goed van op de hoogte? Of worden vergunningen aangevraagd als zijnde een bouw van een kantine? Voor wat betreft de vergunning van het chauffeurshotel in Venlo lopen al onderzoeken door de SP Venlo. In samenwerking met Chauffeurstoekomst zijn we op zoek naar meer informatie over chauffeurshotels. Info@tbv-nl.nl

Thuis.

De plank wordt door deze invulling compleet mis geslagen. De Oost-Europese chauffeurs zal wat ons betreft elke lange weekendrust gewoon net als wij thuis door moeten brengen. En dat is niet in één of ander chauffeurshotel maar gewoon minimaal 1x in de drie weken thuis!

Read more
Maasvlakte

(Grote) CONTROLE Maasvlakte!

De Maasvlakte een havengebied waar veel grote containerterminals gehuisvest zijn. Naast de containerterminals zijn er ook bedrijven uit de logistieke sector neergestreken. Een stuk opgespoten land waar veel bedrijvigheid plaats vindt. Voordat de Maasvlakte opgeleverd was is er destijds een milieulabel opgeplakt waar bedrijven aan moesten voldoen om op de Maasvlakte te mogen komen.

EURO 6

Veel transporteurs waren genoodzaakt om miljoenen te investeren in schone vrachtwagens. In het begin was er een coulance regeling om oudere voertuigen door middel van een ontheffing toe te laten. Euro 6 was en is de eis om op de Maasvlakte te mogen komen. Een camera systeem hangt boven de N15 om het kenteken te controleren of het voertuig aan de euro 6 norm voldoet. Bij het niet voldoen volgt automatisch een boete!

Kenteken

De gemeente Rotterdam heeft bij het aanleggen van camerasystemen op de Maasvlakte vergeten om de parallelbaan ook van een camerasysteem te voorzien. Veel voertuigen die niet aan de verplichte eis van euro 6 voldoen reden en rijden vaak parallel aan de N15 daarmee voorkomen ze een boete. Voertuigen zonder kenteken aan de voorzijde worden vaak door chauffeurs gezien, maar de camerasystemen zien dat niet.

Maasvlakte

De laatste tijd hebben veel chauffeurs geklaagd bij de zeehavenpolitie om de mmbs voertuigen die eveneens niet voldoen aan de euro 6 norm om daar weg te houden. Ook daar heeft de gemeente Rotterdam niet of nauwelijks aandacht aan geschonken. Er is al een containeroverslag overstag gegaan en heeft betreffende voertuigen geweerd van de terminal! Maar andere terminals laten ze gewoon toe op dezelfde Maasvlakte! De laatste tijd worden voertuigen waargenomen met een GV (Grensverkeer) kenteken. Buitenlandse chauffeurs ontlopen met verouderde voertuigen een boete! Het kenteken wordt door de camerasystemen niet herkend. En als hij al herkend wordt, dan worden er geen gegevens gedeeld om de boete te kunnen opleggen.

Media

Nu er recent Kamervragen gesteld zijn door Remco Dijkstra (VVD) om het handhaven tijdelijk te staken op de milieunorm is er onder grote belangstelling van de media een controle opgezet. Als er enige druk ontstaat wordt de noodzaak om te gaan handhaven ineens serieus genomen. De NOS heeft er menig bulletin aan geweid en de kranten publiceerde er veel over.

Politie

Wij zetten bij deze korte handhavingsactie toch grote vraagtekens. Hoeveel chauffeurs zijn er uiteindelijk bekeurd? Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er maar enkele boetes zijn uitgedeeld en de rest heeft alleen een folder gekregen om zich te laten registreren. Dergelijke acties mogen ook maar tijdelijk om het personeel werkzaam op de terminals niet teveel op te houden! De politie rijdt ook veel richting de Maasvlakte maar deze zijn de laatste tijd veel bezig om boetes uit te delen voor de teveel verboden verlichting.

 

 

Read more

Wachttijden ECT-Delta.

Zaterdagmorgen 10 februari 2018 was er een vervolg bijeenkomst over de wachttijden op de ECT – Delta. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de VERN en de ECT. Bijna een jaar geleden was de eerste bijeenkomst georganiseerd, om de alsmaar oplopende wachttijden terug te dringen. De heer Aad Scholten General manager van de ECT-Delta en René Lindeman openen de bijeenkomst en heten iedereen welkom.

Na een korte voorstel ronde waarbij René Lindeman namens de vervoerders, René Sloof namens de VERN, twee supervisors, twee operationeel managers, twee General managers en een carrier chauffeur aan tafel zaten kwam het gesprek op gang.

Tijdens de voorstelronde werd er verteld dat er 2 supervisors aangesteld worden op de landzijde van de Delta. (Beide heren zijn ook aanwezig.) De taak van deze supervisors is om de problematiek aan de landzijde van de Delta op te pakken.

Stack

De economie draait goed en dat resulteert in een grote hoeveelheid containers op de terminal. Zoveel dat er recent twee keer een taak lang (4 uur) een boot stil gelegd was in de nacht om te kunnen lossen. Het stack had nog maar een beperkte hoeveelheid ruimte waardoor de noodzaak was om de landzijde hogere prioriteit te geven. Op het moment dat het stack zo vol staat valt de terminal bijna stil.

Trein

De supervisors die op de landzijde ingezet gaan worden gaan meer op de aansturing zitten. Tijdens een uitleg gaven ze de werkwijze aan hoe ze stappen willen gaan zetten. Ze willen een aantal carrier chauffeurs in de schaft door laten rijden. Dit willen ze door een tussen dienst in te zetten of de carrier chauffeur te vragen door te rijden in de schaft. Op dit moment hebben er al 4 of 5 carrier chauffeurs die zich aangemeld om de schaft door te rijden. Deze supervisors zullen gedurende de dag ook keuzes moeten maken wat er geladen wordt. Buiten de transportsector zal de trein ook geladen moeten worden om op tijd te kunnen vertrekken. Ze proberen daarin zoveel mogelijk te sturen dat op rustige tijden te doen. Alleen zal dat niet altijd lukken door welke reden dan ook.

Carriers

ECT is op dit moment gestart om 100 nieuwe mensen aan te nemen. Deze zullen aan de waterzijde ingezet gaan worden. Carrier Chauffeurs die nu aan de waterzijde werkzaamheden verrichten kunnen vervolgens aan de landzijde blijven. Er komen binnen een aantal weken 2 nieuwe carriers bij en de oudere carriers die stil stonden worden ook weer gereed gemaakt. Er wordt ook nog verder gezocht naar carriers, maar door grote opdrachten die de carrier bouwers hebben is de levertijd heel lang.

Communicatie

Communicatie moet eerder en beter stellen de vervoerders voor. Als de wachttijden dusdanig dreigen op te lopen zal er al een mail uit moeten. Dan is het aan de vervoerders om de keuze te maken om het bezoek aan de terminal uit te stellen. René en René gaan samen met de ECT overleggen over en hoe de communicatie gaat plaatsvinden. Een voorstel om dat met een app te gaan doen zal bekeken worden.

 

Actiepunten

Volgende actiepunten worden opgepakt:

 

  • Er wordt nog dit jaar een gebouw ingericht voor het wisselen van de landzijdige ploegen. Het gebeurd nu nog verspreid en dat moet centraal geregeld worden. Daar komen de supervisors kort bij te zitten.
  • Nieuwe carriers zijn besteld en de oudere worden weer in bedrijf gebracht. Er wordt nog verder gezocht naar carriers.
  • Mensen efficiënt inzetten door tussendiensten te starten.
  • 100 nieuwe werknemers worden aangenomen.
  • 75 vakantiewerkers worden aangetrokken voor de periode juni t/m augustus.
  • Over 3 maanden zal er een verbetering zichtbaar moeten zijn, gaf de supervisor aan.
  • Stoplichten bij de blokken functioneren niet of zijn niet op groen te zetten.

 

Aan het eind van de bijeenkomst is er afgesproken met elkaar in gesprek te blijven en in juni komt er weer een bijeenkomst. Daar kunnen vervoerders samen met de ECT beoordelen of er stappen gezet zijn. Als TBV-NL blijven we deze zaak nauw gezet volgen. Uiteindelijk zal het voor beide partijen winst op gaan leveren. TBV-NL en de VERN vragen aan chauffeurs en carrierschauffeurs om elkaar met wat meer respect te behandelen. Uiteindelijk werken jullie allemaal gezamenlijk voor een betere toekomst.

 

 

 

Read more
Juridisch

De transportwereld onder de loep.

Met de grote storm van afgelopen week is er een enorme ravage ontstaan die in de miljoenen loopt. In enkele gebieden was Nederland zelfs weinig verwijderd van het niveau van een orkaan. Toch was ook de Nederlandse nuchterheid te merken. Het advies was immers: code oranje, en wat later: code rood oftewel: ga niet de weg op. Veel forensen trokken zich daar weinig van aan, zeker nu de treinen niet reden. Dan heb ik het echter over de automobilisten. Daarvoor was het risico betrekkelijk klein.

Risico

Vrachtwagenchauffeurs liepen namelijk het grootste risico. Om een dergelijk voertuig met deze windkrachten in balans te houden moet je zeer ervaren zijn. Zeker wanneer je de lading nog moet ophalen en de wagen dus nog leeg is. Daar komt echter bij dat ook de meest ervaren chauffeur in deze omstandigheden weinig kan doen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Die Hollandse nuchterheid en plichtsbesef om gewoon “je werk te doen”, moeten we echter onderscheiden van chauffeurs die inzien dat het rijden met hun voertuig op dat moment levensgevaarlijk was, maar toch “moesten rijden” van de baas. Immers, genoeg chauffeurs kregen te horen dat zij wel moesten gaan, en dat het anders als werkweigering gezien zou worden. En dus gingen er een hoop, ook onbeladen, de weg op, met alle gevolgen van dien.

Juridisch

De ravage hebben we gezien, zelfs doden moeten we betreuren. Treuriger is echter het feit dat chauffeurs door hun werkgever onder druk zijn gezet om toch te gaan rijden met gevaar voor eigen leven. Die werkgevers zaten immers veilig op kantoor of thuis terwijl de Nederlandse chauffeurs, die toch al enorm te kampen hebben met de Oost Europese concurrentie, ondanks de enorme storm gewoon “moesten” rijden. De vraag is echter of de werkgever juridisch gezien recht heeft om te eisen dat de chauffeurs “moeten” gaan rijden. In de arbeids- of uitzendovereenkomst zal veelal iets opgenomen staan in de trant van dat de werknemer verplicht is aanwijzingen van zijn werkgever op te volgen. Over het algemeen kun je de weigering om aan die aanwijzing gevolg te geven dan ook opvatten als werkweigering, wat onder omstandigheden kan en mag leiden tot ontslag.

Noodweer

Die omstandigheden zijn hier alleen heel anders: er is noodweer en er kan bezwaarlijk van chauffeurs worden verwacht dat zij met dit weer met gevaar voor eigen leven de weg op gaan. Sterker nog: het is juist slecht werkgeverschap indien de werkgever dit van u zou eisen. Juridisch sta je als werknemer dan ook in je recht om te weigeren met dit weer te gaan rijden. Twijfelt u hoe te handelen in een dergelijk geval? Laat u dan vooraf goed inlichten door ons, zodat u weet wat uw rechten zijn. Dudink & Starink advocaten.

Read more
asociaal

Asociaal om met code rood de weg op te gaan!

Een kop die er niet om liegt! Asociaal en strafbaar kopte de Telegraaf. En de verslaggever uit de dashcam video’s stak zijn mening niet onder stoelen en banken. Zelfs een weerman van RTV Rijnmond en Buienradar gaf aan dat chauffeurs die willens en wetens de weg op gingen beboet moesten worden! Een journalist van RTL nieuws wilde van de minister horen of ze de chauffeurs niet kon beboeten. Diegene die daadwerkelijk op de weg aanwezig waren de beroepschauffeurs (door veel media truckers genoemd) hoorden we nergens.

Asociaal

Zijn de beroepschauffeurs nu werkelijk asociaal of speelden er andere zaken? De minister van I&M Cora van Nieuwenhuizen start samen met de transportsector een onderzoek. TBV-NL wil aan dit onderzoek wel gehoor geven en vraagt de minister de chauffeurs ook te horen in deze kwestie. De chauffeurs waren tijdens de code rood uren op de weg.

Code Rood

Vanaf vorige week werden de meldingen gegeven dat er op donderdag een tweede storm ons land zou kunnen teisteren. Enige tijd bleef er twijfel ontstaan hoe de weermodellen zich zouden opvolgen. Woensdagmiddag werd code oranje eruit gedaan. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Tijdens het eerste moment dat de storm aan land kwam werd er snel opgeschaald naar code rood. Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft.

Chauffeurs

Veel beroepschauffeurs zijn dan al op weg en worden door planners en of werkgevers geacht om zelf beslissingen te nemen. Er zijn werkgevers die adviseren om te stoppen als ze het niet veilig vinden. Maar bij de meeste moeten ze zelf die beslissing nemen. De ene chauffeur is de andere niet en dat krijgen wij dan ook te horen. Er waren chauffeurs die gewoon moesten rijden van de werkgever!  Zo zijn er velen soorten van transport waarbij geladen steenwagens minder snel zullen omvallen dan volume combinaties. Economische belangen spelen zeker een rol om transport niet helemaal stil te laten vallen. De meeste fabrieken hebben nauwelijks voorraad om te produceren.

Mautkillers

Gisteren lagen er opvallend veel van de zogenoemde mautkillers plat. Bij sommigen bleef het beperkt tot alleen de aanhangwagen en anderen vielen compleet om. In het hele land lagen ze her en der verspreid allemaal buitenlandse vervoerders. Deze voertuigen zijn nu eenmaal licht gemaakt om de kosten voor transport zo laag mogelijk te houden. In Duitsland betalen vrachtwagens vanaf 7,5 ton pas maut. We hebben daar al eerder over gepubliceerd. Er lagen naast de mautkillers ook een aantal Nederlandse vrachtwagens op de kant. Transportverzekeraar TVM kreeg zeven schademeldingen binnen van vrachtwagens.

Stilstaan

Veel chauffeurs willen zelf weleens duidelijkheid hebben wat te doen bij code rood. Op chauffeurspagina’s zijn veel chauffeurs eenduidig en zijn bereid een verbod op te volgen om tijdens code rood te stoppen. Er zal dan wel wetgeving voor moeten komen dan is het voor alle chauffeurs eenduidig. De verzekeringsmaatschappij TVM heeft al op tafel gelegd om de weer waarschuwingen in het Engels op de digitale borden boven de snelweg te plaatsen. Daardoor zouden de buitenlandse chauffeurs het ook kunnen lezen. (Wij betwijfelen of alleen het Engels voldoende is, want communiceren in het Engels of Duits kennen ze vaak niet of nauwelijks.)

Rijkswaterstaat

Ondanks de waarschuwing die het KNMI heeft afgegeven blijven vrachtwagenchauffeurs met een lege aanhanger de weg op gaan. “Onverantwoord”, noemt Jaap Volkers van Rijkswaterstaat het. “Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat mensen dit toch doen.” Opmerkelijke uitspraak vinden wij dit. Onze snelwegen kunnen de hoeveelheid vrachtwagens die dagelijks op de weg zijn niet eens kwijt op de parkeerplaatsen. En parkeren op de vluchtstrook moeten we dan zeker niet willen.

 

Read more

Gezocht bedrijven die gedupeerd zijn!

Gedupeerd

De laatste weken komen er berichten bij ons binnen van bedrijven die gedupeerd zijn door: Transcontinental Shipping LTD
Wij vragen ons af of er wellicht meer bedrijven gedupeerd zijn?

Duizenden Euro’s

Transcontinental Shipping LTS, is inmiddels failliet maar laat een spoor van schulden achter zich.
Meerdere bedrijven die nu al bij ons bekend zijn hebben duizenden euro’s te goed. De directeur van Transcontinental Shipping LTS heeft voor zover wij konden nagaan 120 bv’s op zijn naam staan en woont in het buitenland. Zijn er meer bedrijven met deze firma bekend en die ook gedupeerd zijn? Dan horen we dat graag mail dan na: info@tbv-nl.nl

Read more
Chauffeur

Chauffeur verdacht van moord! Wie heeft iets gezien?

Een triest nieuws bericht uit Duitsland wat ons al enige dagen bezighoudt. Woensdagavond 27 december reed een 40 jarige vrachtwagenchauffeur achter een Oekraïense vrachtwagenchauffeur die nogal slingerde over de weg. De chauffeur vertrouwde het niet en belde daarop de politie in Nederland. Doordat de Oekraïense chauffeur op weg was richting Duitsland werden de Duitse collega’s door de Nederlandse politie gewaarschuwd. De truck denderde voort en raakte her en der de vangrail.

Grens gepasseerd

Nog voordat de Nederlandse politie ter plaatse was passeerde hij de grens. Enkele kilometers verder stonden de Duitse collega’s op de vluchtstrook met zwaailampen aan om de chauffeur tot stoppen te manen. De chauffeur denderde de vluchtstrook op en ramde daar de politieauto met daarin drie politie beambten. Een 23 jarige agente kwam daarbij om het leven één agente vecht nog voor haar leven en een derde raakte zwaargewond. TBV-NL leeft mee met de familie van de 23 jarige agente en alle verdere betrokkenen.

Capaciteit tekort

In Nederland zijn wij al vaker door agenten aangesproken uit meerdere regio’s dat ze geen capaciteit hebben om dit tegen te gaan. Een hoofdagent vertelde ons eerder in vertrouwen dat er geen prioriteit op licht. Politie agenten zijn ook mensen die moeten roeien met de riemen de ze hebben. Laten we hopen dat de capaciteit voor handhavers snel meer wordt. Nu waren het politieagenten maar we hadden het allemaal kunnen zijn als we met pech op de vluchtstrook stonden.

Chauffeur in Nederland?

De Oekraïense chauffeur heeft dus de kerstdagen na alle waarschijnlijkheid in Nederland doorgebracht. Wat wij nu willen weten iemand moet deze vrachtwagen ergens hebben waargenomen. Deze chauffeur heeft waarschijnlijk in Maastricht gelost is daarna nog op de A2 waargenomen door de politie.

Wie heeft iets gezien?

Heeft iemand hem de grens over zien komen, welke grensovergang?

Waar heeft hij gelost en of geladen?

Waar hebt u hem zien staan eventueel met tijd.

 

Hebt u informatie over deze vrachtwagen en chauffeur dan kan u dat mailen na: info@tbv-nl.nl

Read more