Nieuws

Stemming

Stemming!

Is de stemming wel zo goed om ja te zeggen? Met jouw goedkeuring als lid van een vakbond zal de nieuwe cao spoedig getekend gaan worden. Tegelijkertijd wordt de SOOB cao ook voor de duur van vijf jaar afgesloten. De SOOB cao betaalt elke chauffeur aan mee, lid van een bond of niet. Elke werkgever betaalt eveneens mee, lid van TLN of niet. Mogen de mede betalers van de SOOB pot niet weten dat hij vast gezet gaat worden voor vijf jaar?

SOOB cao

Dat er haast bij is om de CAO goed te keuren is wel te verklaren. De SOOB cao loopt op 30 juni 2017 af! De laatste keer dat hij afliep heeft het nog enige tijd geduurd voordat de SOOB cao weer verbindend verklaard was. Dat wil deze instantie niet nog een keer meemaken. Vele weten dat de SOOB cao, een geoliede geld rond pompende machine is. Het SOOB fonds is zijn doel al ver voorbij geschoten waarvoor hij ooit opgezet was.

Hieronder een brandbrief welke de kaderleden hebben opgesteld. Lees deze goed door en maak weloverwogen je keuze. De actiebereidheid lijkt groter dan ooit. Tekenen kunnen we altijd nog, als de kers op de taart komt!

 

Brandbrief 3 mei 2017

 

Beste leden van de sub- sectorraad > Belangrijk: Neem de tijd om dit te lezen.

We staan aan de vooravond van een nieuwe CAO Transport en Logistiek. En het bijzondere is dat er twee Cao’s in één worden geschoven, de KNV in de TLN cao.

Ieder van ons heeft het hele traject meegemaakt. Van klankbordgroep cao modernisering tot waar we nu staan. Wat eerst een eindbod was en nu een resultaat, is iets wat nu eigenlijk al wordt weggezet als positief maar is dat wel zo? In ieder geval zijn een aantal leden van de sub- sectorraad, na het indalen van het hele proces, niet zo positief meer en vragen zij zich af of zij als sub-sectorraadsleden de verantwoordelijkheid willen dragen voor de huidige uitkomst en we dit überhaupt positief of neutraal kunnen en willen voorleggen. Daarnaast begrijpen we het proces niet. Het is onze cao maar we hebben zo niet het gevoel dat we hierover wat te zeggen hebben.

Proces

Wat is er aan de hand: KNV collega’s hebben er voor gezorgd dat er actiedreiging was door een ultimatum te stellen. Daar hebben zij veel werk voor verzet en is gegaan hoe vakbondswerk behoord te zijn. Ze komen voor hun arbeidsvoorwaarden op. Maar nu ligt er een onderhandelingsresultaat omdat werkgevers, onder druk van acties, weer wilden praten. Prima, maar wat gebeurt er eigenlijk de 22e april? De ingevlogen KNV delegatie heeft de opdracht om het ultimatum binnen te halen. De KNV collega’s uit diverse bedrijven staan klaar om actie te voeren.

In het kort: Door welke invloeden dan ook, wordt de dag formeel als onderhandeling gezien en wordt het ultimatum van tafel gehaald, terwijl niet alle punten uit het ultimatum worden binnen gehaald. Bij een ultimatum werkt dat zo niet. Waarom zijn de KNV collega’s overstag gegaan? Niet dat we het de aangeschoven KNV jongens dit onder de omstandigheden en druk persoonlijk kwalijk nemen.

Vreemd

TLN en KNV collega’s hebben nog nooit apart gestemd over een onderhandelingsresultaat. Zeker in dit geval vreemd want er moet gestemd worden over de TLN cao. We hebben daarbij ook gewoon een paar KNV’ers met een zetel in de SSR. Hoe vreemd is het dan dat de ene groep a.s. zaterdag 6 mei uitgenodigd wordt voor een ‘feestje’ want er is in die communicatie zelfs gesproken over een BBQ en een biertje voor de KNV collega’s. Dat het waarschijnlijk de laatste keer is als KNV collega’s bij elkaar komen, insinueert dat het al een gelopen race is.

Vermoedens

Wij hebben het idee dat er een reden is hoe het proces is verlopen en waarom er een onderhandelingsresultaat ligt. Heeft het polderen hier zijn hoogtepunt bereikt? Gaat het om de SOOB gelden die eventueel misgelopen gaan worden? Waarom zijn de Arbeidsvoorwaarden CAO en de SOOB cao nog gekoppeld in dit pakket? Het is een vermoeden maar stel dat dit speelt, dan is er wat anders aan de hand! Want als je er goed over nadenkt:

Wat hebben we eigenlijk letterlijk binnengehaald?

Het gedrocht PKB (Persoonlijk Keuze Budget) Staat in het onderhandelingsresultaat terwijl dit in alle ledenvergaderingen werd weggehoond. We hadden toch een KNV ultimatum en de negatieve signalen vanuit de algemene ledenvergaderingen? Bovenwettelijke dagen op 2 na nog maar een jaar geldig i.p.v. 5 jaar. En dagen zijn vanuit het PKB op te nemen ‘in overleg’. Een behoorlijke verslechtering.

Afspraken Flex

Afgelopen 1 mei vierden we de dag van de Arbeid. Uitgangspunt FNV is minder Flex en Echte Banen. Hier is niets op binnengehaald terwijl er een mooi voorstel lag.

Modernisering

De insteek van deze onderhandelingen was modernisering van de cao. Mooi, alle sociale regelingen van KNV invoegen in de TLN cao. Niet gelukt, niks van dit alles. Waarom is er vanuit de vakbonden nog steeds een hosanna stemming?

Nieuwe loonschaal A

5 trede’s onder loonschaal A

De loonsverhoging:

Natuurlijk, 10%, dat ziet er goed uit maar geldt alleen als je al in de hoogste loontrede zit.

Voorstellen uit de ledenvergaderingen

Waar zijn de meeste voorstellen van werknemers gebleven die we in de ledenvergaderingen hebben vastgesteld? Deze vind je nergens terug in het onderhandelingsresultaat.

Bakkenist 2005

Wat zijn de gevolgen van deze methode t.o.v. de oude? Is niets over duidelijk.

Duurzame inzetbaarheid:

Later met pensioen, gezond de eindstreep halen was het plan. Ook voor de TLN‘ers was o.a. ingezet op de secundaire arbeidsvoorwaarden van KNV.

Nergens meer te vinden, behalve zelf betalen voor extra vrije dagen.

40 uur garantie

Wordt losgelaten als je niet meer wil werken dan 40 of 45 uur. Het begin van de 160 uur per 4 weken is een feit.

Veel in overleg af te spreken

Dit is een dubbel iets. De vakbond is er ook voor om de zwakkeren te beschermen en als je naar je werkgever gaat met een verzoek en die wordt afgewezen, is het nog steeds in overleg.

Verslechteringen voor de KNV CAO

Vanaf 50 was je niet meer verplicht om ploegendiensten en of nachtarbeid te doen. Ook overuren waren niet meer verplicht.

Dit wordt nu naar 55 jaar opgetrokken. Enig pluspuntje, dit stond nog niet in de TLN cao. Maar weer de regel: In overleg met werkgever en werknemer. Terwijl dit in de CAO was vastgelegd. Nu moet je maar hopen dat dit gaat lukken.

Charterbepaling: Deze verdwijnt.

De 18 ATV dagen:

Deze verdwijnen voor de grote meerderheid van de mensen. Er blijven ongeveer 800 mensen over die er straks nog recht op hebben. De andere 7000 mensen hebben pech en moeten daar ook nog eens 3x 0,75% voor betalen. Loonsverhoging 10% – 2,4%. Dit is omgekeerde solidariteit.

Nog eens het PKB verhaal:

Vakantiedagen MOETEN eind van het jaar op.

Je hebt recht op 20 wettelijke vakantie dagen plus twee. De rest gaat in een potje. Wie zegt dat je werkgever je die andere dagen als vakantie op laat nemen? Omdat alles op moet, kun je ze eventueel uit laten betalen. Maar dan vallen ze in het bijzonder tarief. Lever je ook weer op in.

Duurzame inzetbaarheid:

TLN wil gaan onderzoeken hoe dit voor de toekomst geregeld moet gaan worden.

Deze regelingen zitten voor een groot deel al verwekt in de KNV CAO. Gaat TLN het wiel weer opnieuw uitvinden?

Afspreken van werkurenregeling:

Ten eerste is hier al wetgeving voor waarin dit is geregeld. Wet Flexibel Werken. Dus waarom anders?

Dit zou het begin kunnen zijn om in de toekomst de 40 uur garantie helemaal los te laten. Dit is een natte droom van TLN. Daar gaan we nu al een stukje in mee = verslechtering.

Dan diverse overdenkingen:

Waarom leggen de bonden dit zo positief voor? We willen toch niet weer terug in de tijd gezet worden?

Waarom een feestje in Central Studio’s Utrecht voor dit resultaat, alleen voor KNV collega’s?

Waarom KNV collega’s stemmen op 6 mei op locatie (waar vast niet alle leden KUNNEN komen) en TLN collega’s per stembrief? Niet echt democratisch want het gaat over dezelfde cao net als we die in voorgaande jaren hebben afgesloten met dit verschil dat we nu juist samen één cao krijgen en juist nu samen op moeten trekken. De sub-sectorraad heeft eerder al een besluit genomen om per stembrief te stemmen.

Zelfs terwijl er actiebereidheid was en de mensen klaarstonden om de boel plat te leggen bij cruciale punten, komt de delegatie terug met verslechteringen in een resultaat?

Hoe kan het dat er al handtekeningen onder de teksten van het resultaat staan voordat dit met de SSR (tekstueel) besproken is?

Het is onze cao en wij besluiten zelf wat we ervan vinden.

Read more
MAIL

Mail actie heeft chauffeurs wakker gemaakt.

Het eindbod wat TLN namens de werkgevers gedaan heeft zet kwaad bloed bij de chauffeurs. Afgelopen zondag hebben wij van TBV-NL een pagina online gezet. Hier kon en kan je, je naam en mail adres invullen.  Daarna druk je op verzenden. TLN kreeg/krijg uit jou naam een mail waarin je aangeeft het eindbod af te wijzen. Meerdere transportforums schreven over de mail actie, waaronder BigTruck, Truckstar, TTM, Logistiek Transportforums die meer op handen van TLN zijn, publiceerde er niks over. Hoe onafhankelijk ben je dan? 

FACEBOOK

Uit het verleden weten we dat chauffeurs liever klagen op Facebook dan daadwerkelijk zelf op staan. Wij hadden dan ook niet verwacht dat dit onderwerp zo zou aanslaan. Het resulteerde erin dat er lange tijd niet gemaild kon worden. De hoeveelheid mails werd gezien als spam waardoor er een tijdelijke blokkade op kwam. Samen met de webmaster hebben we deels het probleem kunnen oplossen.

MAIL 3000X

Gedurende de werkweek bleven chauffeurs mails versturen. 3000 mails zijn we al gepasseerd! Bedankt dat jullie eindelijk opkomen voor jullie eigen toekomst. Want wegkijken kan nu zeker niet, het gaat ergens over. We zijn er nog zeker niet en willen dan ook vragen, heb je nog geen mail verstuurd? Stuur hem dan! Deel dit bericht verder en vraag collega’s of ze al gemaild hebben.

ACTIE

Blijf ons ondertussen volgen, het zal niet bij deze mail actie blijven. Op dit moment zijn we bezig vervolg acties te plannen, we zullen de druk blijven opvoeren. Jullie hebben aangegeven dat je bereid bent om nu door te zetten! TLN zal uiteindelijk niet meer om de chauffeurs heen kunnen die nergens aangesloten zijn. Het eindbod zal van de baan gaan.

SOCIALE ZAKEN

Jij/jullie als chauffeur die zich nergens bij aangesloten hebben verdienen ook een stem! Wij blijven van mening dat onderhandeling over nieuwe Cao’s weer terug moeten naar sociale zaken. TLN en de vakbonden zijn teveel verworven in elkaar.

STAFFELPAUZE

De werkgevers TLN willen ook niet praten over aanpassen van de staffelpauze. Ons inzien blijf dit diefstalgevoelige onderwerp onder de tafel. Lees ons eerder bericht hierover op onze site.

Read more
Vuist

SAMEN EEN VUIST MAKEN!

NIEUWE CAO?

Samen een vuist maken voor een betere cao. We starten deze actie met als doel, de chauffeurs die niet bij vakbonden zijn aangesloten hun stem te laten horen. Maar de chauffeurs aangesloten bij de vakbonden roepen wij ook op om mee te doen. Samen voor een nieuwe CAO. Nu er een eindbod ligt van de werkgeversorganisatie TLN, ligt de bal bij de chauffeurs, bij JOU!! Jij als chauffeur klaagt steen en been dat je niet gehoord wordt, hier is jou kans!

Nu zijn jullie de chauffeurs aan zet!

Willen jullie, jij dit loonbod accepteren of zijn jullie, jij bereidt om op te staan voor een beter salaris? Uit het verleden weten we dat de gemiddelde chauffeur liever op sociale media klaagt dan daadwerkelijk opkomt voor zijn eigen toekomst! Wat jullie niet in de gaten hebben dat de positie als chauffeur dusdanig sterk is om nu die vuist te maken. Het tekort aan goed opgeleide gekwalificeerde beroepschauffeurs wordt groter!

Actie!

Wij zetten de eerste actie op! Vul hier je naam en email in, deze is voorzien van de tekst dat jullie, jij het niet accepteren. Na invulling van je naam druk je op verzenden en TLN krijgt hem automatisch binnen! Dit is van ons de eerste stap en waarmee jullie, jij nog steeds vanachter je toetsenbord het kan doen.

NIEUWE CAO?

Read more
asociaal

Minister Schultz noemt chauffeurs asociaal!

Minister Schultz die de beroepschauffeurs als asociaal bestempeld die willens en wetens toch tijdens de storm de weg op zijn gegaan! Ja, onze beroepsgroep heeft gisteren weer een zware beproeving moeten doorstaan. Code oranje met windsnelheden tot 130 km-h komen gelukkig niet vaak voor. Gisteren speelde deze windsnelheden grote parten in het verkeer waarbij er meerdere vrachtwagens gekanteld zijn. We weten allemaal dat een gekantelde vrachtwagen het nodige oponthoud veroorzaakt voor dat de weg weer vrij is.

RTL

Wat ons opviel in de uitzending van RTL nieuws dat de minister aan het woord is gelaten en enkele chauffeurs eveneens mochten reageren. De vertegenwoordiging van onze werkgevers liet verstek gaan. De brancheorganisatie TLN had op zijn minst een tegenreactie kunnen geven. Het komt vanuit de chauffeurs nu zo over dat TLN achter de reactie en werkwijze van de minister staat. Onze sector die de motor van de economie is kan nauwelijks wat goed doen. Elk moment wordt in onze ogen met beide handen aan gegrepen om een negatieve spiraal verder te draaien!

Levering goederen

Nu dat niet gebeurd is zal Transport Belangen Vereniging-Nederland samen met de Vern een reactie geven. Heeft de minister Schultz zich goed laten voorlichten alvorens deze uitspraken zijn gedaan? Onze mening en daar kunnen we kort over zijn, we denken van niet. Ja, als beroepschauffeur staan we altijd onder een druk als rijdend magazijn. Klanten willen morgenvroeg de spullen hebben als ze vandaag gebeld hebben. Ja, ook op een dag als het stormt bestaan er leveringsverplichtingen! Echter de chauffeur kent zijn verantwoording en neemt bij slechte weersomstandigheden de juiste beslissing.

Gekantelde vrachtwagens

Als belangenvereniging hebben we overal ogen rond rijden. Chauffeurs die zelf de problemen gisteren hebben waargenomen tijdens de storm. De gekantelde vrachtwagens waren allemaal de zogenoemde maut killers. Dit zijn veelal grote volume combinaties met 3 assen. Die zijn zo ontworpen om in Duitsland de maut (Tolkosten) te omzeilen.

ANWB

Voor zover wij de foto´s gekregen hebben waren de gekantelde voertuigen allen van Oost-Europese afkomst. Nu zal de taalbarrière wel aan de grondslag hebben gelegen waardoor er meerdere voertuigen gekanteld waren. Deze chauffeurs verstaan de oproep van de ANWB niet op om veilig te stoppen op een parkeerplaats. Terwijl we dit stuk schrijven horen we gelijk…. Maar de chauffeur is toch zelf verantwoordelijk? Natuurlijk is de chauffeur zelf verantwoordelijk als hij de weg op gaat. Zien we hierin dan een Europees opleiding probleem?

Veiligheid

Veiligheid is binnen de transportsector belangrijk, zo moeten ADR papieren altijd in 1 van de 3 talen zijn, Engels Duits of Frans. Bij grote bedrijven krijg je vaak pas de toegang als je de veiligheidsinstructies in 1 van deze bovenstaande internationale talen kan lezen. Europa is nu dusdanig dat de taalbarrière verplicht weggenomen moet worden. Als je als beroepschauffeur internationaal rijdt zal je verplicht een van de internationale talen moeten beheersen. De bewegwijzering langs Nederlandse wegen zien we met enige regelmaat al in het Pools. Het zou beter zijn als er alleen in internationale talen wordt gecommuniceerd.

Code 95

We kennen internationaal de code 95, iedereen is ermee bekend dat deze cursus weinig nut heeft, laat in deze verplichte cursus een schriftelijke internationale toets bevatten. De verkeerswaarschuwingen, code geel of code rood zouden dan op zijn Engels, Duits of Frans kunnen worden gegeven

Minister Schultz

De minister is zelf ook eens met ons op stap geweest en was toen zelf getuige van een gekantelde vrachtwagen op de Moerdijkbrug. Toen was het ook een stormachtige dag.

We willen van de minister Schultz welgemeende schriftelijke excuses voor het wegzetten van de beroepschauffeur als asociaal.

Read more
CAO

CAO WORDT NIET NAGELEEFD.

Het valt steeds meer op dat er te veel aandacht wordt besteed aan de sociale dumping van de Chauffeurs afkomstig uit de goedkopere landen. Dat de inzet van deze goedkopere arbeidskrachten effect hebben op onze arbeidsmarkt, valt niet te ontkennen. Echter we leven in de Europese Unie. Economische zaken maken het moeilijker om de salarissen van de Chauffeurs uit bijvoorbeeld Bulgarije en Roemenië te verhogen. Gebeurd dat te snel in deze landen, dan lopen we waarschijnlijk het risico dat deze landen in een financiële crisis terecht komen. Wat vervolgens  dan weer gevolgen heeft voor de andere EU-landen. Neem nu onze directe buren Duitsland. Daar is nog steeds een loonverschil tussen de chauffeurs uit de voormalige DDR en hun westerse collega’s.

EUROPESE UNIE

Aandacht voor een beter leven van de Chauffeurs staat bij TBV-NL uiteraard hoog in het vaandel. We ontkennen niet dat de bonden hier niet genoeg aandacht aan besteden.Wel zien we met enige regelmaat berichten van Edwin Atema die weer op de bres springt voor de Oost-Europese chauffeurs. Veel bedrijven zijn hierdoor al aan de schandpaal genageld maar pas weinig zijn er ook daadwerkelijk veroordeeld! De Europese Unie laat maar weer eens zien dat veroordelen moeilijker en gecompliceerder is dan menigeen doet geloven. Waarom zet het FNV Edwin Atema niet op Nederlands gebied in om voor de Nederlandse chauffeurs op te komen?

CAO

Het valt op dat veel transportbedrijven de cao nog steeds aan hun laars lappen en zelfs in de achtertuin van Atema. Kijk eens naar dit contract, een van de vele voorbeelden die wij kennen. Diverse bedrijven hebben wij al aangeschreven die dergelijke contracten aanboden aan een nieuwe chauffeur. We hebben daarbij niet het bedrijf aan de schandpaal genageld maar wel gezorgd dat de chauffeur conform de cao betaald wordt. TBV-NL, We zijn van mening dat de aandacht van de bonden met name het FNV waaronder Edwin Atema opereert, eerst eens naar de Nederlandse Chauffeurs moet gaan.

Voor je naasten lief te hebben hoef je niet naar Roemenië te rijden, maar om de hoek te kijken.

Read more
Moet dat nou?

Moet dat nou?  

Met de titel “Moet dat nou”, heeft de volkszanger Johny Bolk een carnavalskraker opgenomen. In werkelijkheid is het natuurlijk een serieus onderwerp waar we allemaal bijna dagelijks mee te maken kunnen krijgen. Verkeershufters of aso’s worden ze ook wel eens genoemd. Mensen die op het laatste moment nog willen invoegen of uitvoegen waarbij het voertuig waarvoor ze de manoeuvre maken niet in ogenschouw wordt genomen. Als een automobilist een dergelijke manoeuvre maakt voor een andere auto dat wekt dat onmiddellijk een reactie op. Waarbij het elkaar van de wegdrukken zeker voorkomt. We zien als beroepschauffeurs elke dag die gehaaste mensen. Die verkeershufter die op het laatste moment voor die vrachtwagen de afrit nog wil nemen. Die beroepschauffeur zal door de noodstop die hij daardoor moet maken onmiddellijk in gedachte achter in zijn laadruimte zijn! Wat de verkeershufter niet weet in welke hoedanigheid de vrachtwagen beladen is weet de chauffeur maar al te goed. Hij zal dan ook alles eraan doen om een aanrijding te voorkomen en de lading ook veilig in de laadruimte te houden. Want wees eerlijk, die seconde die jij als verkeershufter denkt te sparen,  kan voor de overige mensen een wachttijd met zich mee brengen van enkele uren.

Luister en kijk de clip van Johny Bolk “Moet dat nou” geef elkaar wat meer ruimte op de weg. Daarmee voorkom je niet alleen ergernis maar daarmee creëer je ook wat rust op de weg.

Veilig rijden doen we samen!

Read more
Politiek

Politiek en Transportsector

Nu de politiek verkiezingen in aantocht zijn, worden de zoete broodjes weer gebakken en vele beloftes passeren de revue. Miljarden extra voor verpleeghuizen, €500, – voor werkenden en zo zijn er nog vele zaken. De afgelopen 4 jaren zijn er vele zaken aangewakkerd binnen de politiek. Waarvan binnen de transportsector pas kleine stapjes gezet zijn. Maar de vraag naar gerichte grotere stappen blijft ver achter.

Afgelopen jaren hebben wij van TBV-NL de volgende zaken aangekaart, schijnconstructies, cabotage, parkeerplaatsen die verdwijnen, handhaven om de lange weekendrust te verbieden in de cabine en nog een groot aantal andere zaken. Eerlijk is eerlijk, wij zijn natuurlijk niet de enige die aandacht vragen voor de transportsector. Wat wij wel graag willen, dat er een frisse wind gaat waaien bij nieuwe stappen voor de sector. Mensen direct vanaf de werkvloer die betrokken gaan worden bij veranderingen binnen de sector. Nu zijn het vaak de vastgeroeste organisaties waarin mensen zitten die nauwelijks zicht hebben wat er speelt. Laat staan dat ze ooit een vrachtwagen bestuurd hebben.

Code 95

Code 95 is een mooi voorbeeld wat Europees opgezet is en waar nauwelijks over nagedacht is. Code 95 zou de veiligheid op de Europese wegen beter moeten maken doordat chauffeurs de verplichte 35 uur scholing moesten volgen. Door de opzet zoals het van kracht is gegaan, is het voor chauffeurs en opleiders weg gegooide uren waarvan het gros nauwelijks iets van opsteekt of wil opsteken! De opleiders zelf geven aan dat de chauffeurs er gewoon bij moeten blijven los van het feit of ze mee doen of niet. We weten dat ongevallen toenemen en code 95 en rijbewijzen te koop zijn in Oost-Europese landen. Brussel wil er nu aanpassingen in gaan brengen dat je binnen Europa straks overal je code 95 kan halen/kopen. Zou het daarmee veiliger worden?

Bijna dagelijks krijgen wij beelden aangeleverd van chauffeurs die op de meest onmogelijke plekken hun vrachtwagen al dan niet geladen proberen te keren. Zelfs spookrijdende vrachtwagens op Nederlandse snelwegen behoort tegenwoordig tot het verkeersbeeld! Mede door het niet handhaven op de lange weekendrust waarvan de minister Schultz zegt dat het niet valt te handhaven zijn er parkeerplaatsen afgesloten. Afgelopen maandag hoorde we van een chauffeur op een LZV dat hij vanaf Breda richting Eindhoven pas bij de klant in Veghel kon parkeren, alle parkeerplaatsen stonden vol. Vanwege overlast die door chauffeurs zijn veroorzaakt zijn er langs de A58 al meerdere parkeervakken afgezet met betonblokken! (Stel je voor in de vakantie tijd.) Met een LZV kan en mag je ook niet maar zo klakkeloos de snelweg verlaten. De chauffeur zat bij Tilburg aan zijn uren en zal door het niet kunnen parkeren de komende 28 dagen nog beboet kunnen worden. We hebben dit al vaker gemeld aan Rijkswaterstaat echter zonder daadwerkelijk resultaat. Hiervoor luiden we weer de noodklok! Voor het naleven van de rij en rusttijdenbesluit zal er snel extra parkeerruimte beschikbaar moeten zijn. Veiligheid staat toch hoog in het vaandel?

Beveiligde parkeerplaatsen

De minister is ook een voorstander om beveiligde parkeerplaatsen uit te gaan breiden. Een mooi voorbeeld daarvan wordt momenteel op de Maasvlakte gerealiseerd. Straks kun je op de Maasvlakte plaza parkeren, eten, douchen en gebruik maken van wifi. Kosten als je daar als chauffeur verplicht moet parkeren rond de €40, – dan hoef je niet eens gek te doen, extra kosten waar mee de chauffeurs belast worden. Verplicht word die parkeerplaats zeker als hij klaar is.  Nu mag je nog op enkele plaatsen staan op de Maasvlakte maar dat wordt straks met een parkeerverbod opgelost. De chauffeur betaalt voor het parkeren van de vrachtwagen straks €11, – minimaal. We zijn ons er terdege van bewust dat het aanleggen van een dergelijk complex ook miljoenen kost, maar hadden liever gezien dat de parkeerkosten verrekend zouden worden met het eten. Straks zit daar een chauffeur met een gasstelletje in de cabine het eten te bereiden want de parkeerkosten zijn hem al hoog genoeg. De truckparkings die er nu al zijn in Rotterdam zijn vaak al het hele jaar verhuurd aan Oost-Europese vervoerders die zelfs groot onderhoudt laten doen op de parkeerplaats. Gebeurt dat straks ook op de nieuwe plaza? Het verhuren van parkeerplaatsen op verplichte parkeerplaatsen zou verboden moeten worden.

Schijnconstructies

Schijnconstructies waarvan duidelijk een uitspraak ligt dat ze verboden zijn die vervolgens via een ander ministerie gewoon een licentie krijgen. De afgelopen tijd heeft de politiek daar geen prioriteit op gezet. Minister Asscher heeft de belofte gemaakt dat nu wel op te pakken. Waarom nu wel? Zoete broodjes eten nu eenmaal lekker weg. We mogen straks als stemgerechtigde een nieuwe politiek kiezen. We blijven de minister volgen. Minister Schultz heeft niet aangehaakt bij de road alliantie waarin meerdere Europese lidstaten getekend hebben waarin ook onder andere de lange weekendrust verboden wordt. De minister wekt daarmee de schijn van belangenverstrengeling van grote Nederlandse vervoerders die met goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa werken.

Cabotage

Cabotage is wat moeilijker aan te tonen mede doordat we een klein land zijn en een wereldhaven in Rotterdam hebben. Maar als je een gemiddelde doordeweekse dag richting Rotterdam rijdt dan neemt de hoeveelheid Oost-Europese auto’s toe die al dan niet voor Nederlandse opdrachtgevers dag in dag uit binnen Nederland rond rijden. Op de A13 bij Delft is de parkeerplaats zo aangepast dat er alleen maar luxe wagens kunnen parkeren en nog een paar vrachtwagens. Het valt gewoon op dat er vanaf nieuwjaarsdag overal losse trekkers staan die niet of nauwelijks in beweging zijn. En ja de chauffeurs zitten er gewoon in! Staan deze chauffeurs te wachten op een rit naar een ander land of wachten ze op binnenlandse ritten? De parkeerplaats gaat daardoor lijken op de parkeerplaats bij Vlaardingen waar overlast van parkerende truckers de spuigaten uitliep. Deze chauffeurs die al dan niet wachten op een rit zouden middels het handhaven van de lange weekendrust beschermd kunnen worden voor malafide bedrijven. De bedoeling van het verbod op overnachting tijdens de verplichte 45 uurs rust was dat de Chauffeurs deze thuis zouden kunnen door brengen, links en rechts worden er nu containers geplaatst waar de chauffeurs deze tijden kunnen doorbrengen.

Fraude

Fraude en manipulatie van tachografen en ad blue systemen dat speelt ook op grote schaal en niet alleen bij Oost-Europese bedrijven. Mede doordat de pakkans gering is loont het voor veel malafide bedrijven om te sjoemelen. We hebben al eerder websites aangemeld waarbij dergelijke sjoemel apparaten te koop werden aangeboden. Dat dergelijke apparaten voor de tachograaf worden aangeboden keuren we niet goed maar anderzijds snappen we wel dat anno 2017 de totale rij en rusttijdenbesluit is goed doorgelicht moet worden. Een chauffeur zit vandaag de dag de hele dag te rekenen wat hij kan en mag. Iets wat de veiligheid zeker niet ten goede komt. Natuurlijk willen wij wel dat de chauffeur beschermt wordt, maar dat kan prima in een nieuwe vorm van de rij en rusttijden besluit waarvan we al een eerste opzet geschreven hebben.

Vernieuwing

Nu de politieke verkiezingen er aan gaan komen moeten we misschien wel eens de gang van zaken om draaien. Welke politieke partij durft vernieuwing aan en is bereid om de bedden is op te schudden? De transportsector heeft er baat bij dat het bed is stevig wordt opgemaakt.

Read more
Chauffeurs

Chauffeurs uit andere tijden.

 

Chauffeurs uit het programma andere tijden daarvan zag je met het heden weinig verandering. De grootste verandering met toen was de wat grotere eenheid die er was. De saamhorigheid was er zeker meer, als je met een lekke band stil stond stopte er een chauffeur om je te helpen. Natuurlijk stonden veel chauffeurs er ook in die tijd alleen voor. Dat had mede te maken dat de afstanden die afgelegd werden ook vele malen verder waren als tegenwoordig. Min of meer waren de Nederlandse chauffeurs toen, de Oost-Europese chauffeurs van nu. Weken of maanden waren de pioniers van huis. Het grootste verschil is de gedegen opleiding die in Nederland altijd hoog staat en gestaan heeft om beroepschauffeur te kunnen worden. De meest verre ritten daarvan heeft TLN al eerder gemeld dat zijn we definitief kwijt!

Eenheid

Ondanks het schamele basis salaris kunnen bedrijven niet concurreren met Oost-Europese bedrijven al dan niet uitgevlagde Nederlandse vervoerders! Het basis salaris was voor chauffeurs net als nu nog steeds geen vetpot. Na jaren van aan modderen is het basis salaris voor de beroepschauffeurs nog steeds ver onder de maat! Is daardoor dan ook definitief de hoop op een grote eenheid verdwenen? Het sexy imago is daarmee van de vrijbuiters af die weken van huis waren.

Zoektocht

Nu de 48-urige werkweek steeds bij meer bedrijven zijn doorgang gaat vinden is de zoektocht naar chauffeurs moeilijker geworden. Want wie wil er met een grote verantwoordelijkheid en de kans om bestraft te worden nu nog chauffeur worden? De afstanden tot de werkvloer zijn mijlenver geworden. Besluiten worden vaak genomen door mensen die nauwelijks inzicht hebben in het werk van een beroepschauffeur.

Vierdaagse werkweek

Waar ligt de oorzaak? In al die jaren hebben de bonden geen grote stappen gezet. Lonen zijn nauwelijks omhoog gegaan en de verantwoording is gestegen. Waarom heerst er onvrede bij AB transport group als ze er een vierdaagse werkweek willen gaan invoeren? 48 uur werken is prima binnen de 4 dagen te doen. Schuilt daar dan het grote probleem van het basissalaris achter dat ver onder de maat is? De reiskosten worden aangevoerd dat die betaald moeten worden uit de eigen zak van de chauffeur. Deze zijn niet in de cao opgenomen zoals Linda Slagter van CNV vakmensen verteld. Chauffeurs betalen al veel uit eigen zak, het wordt tijd dat daar een kentering op gaat komen.

Stoere mannen

Familie is ook voor de nieuwe aanwas chauffeurs een belangrijk punt. De hedendaagse chauffeurs daarvan zullen we moeten accepteren dat het stoere mannen zijn die ook graag thuiskomen. En ja dat kan binnen een 48 werkweek prima maar dan zal het basisloon drastisch omhoog moeten. Het heeft er steeds meer schijn van dat de bonden in dienst zijn van de werkgevers met het schamele eisenpakket. Pikken jullie chauffeurs het nog wel? Wij TBV-NL vinden dat nu eerst het basisloon een grote stap moet maken zodat je ook met je 48-urige werkweek kan leven!

Read more
CAO

Cao onderhandelingen – Actie voeren is nu op zijn laatst.

Basissalaris CAO

Enige maanden geleden gingen de onderhandelingen over onze nieuwe CAO van start. De bonden kwamen met eisen voor de nieuwe CAO. Met tranen in mijn ogen nam ik waar hoe goedkoop ze ons aan onze werkgevers willen verkopen. Schijnbaar geloven ze niet in hun eigen kracht en riepen gelijk dat er actie gevoerd moest worden. Waar tegen vraag ik me dan af? De 48-urige werkweek is een feit. Het basissalaris moet omhoog, maar hoe? Daar hoor je niemand over. Jarenlang is ons basissalaris niet mee gegroeid waardoor het nu bijna onmogelijk is om het ineens omhoog te halen. Echte verre ritten doen nog maar weinig Nederlandse chauffeurs, hun inkomsten zijn daardoor schrikbarend gezakt. De eisen van de bonden om hier enige compensatie in te vinden voldoen niet aan de behoefte. Uiteraard we zijn meer thuis maar zijn we chauffeur geworden om niets te verdienen. Morgen is er weer sneeuw, hagel en een glad wegdek. We lopen meer gevaar om een ongeval te krijgen en te eindigen op Facebook als kluns.

Oost-Europese chauffeurs

We kunnen wel urineren op chauffeurs uit de goedkope landen, maar ik heb er respect voor hoe ze werken en vechten voor hun inkomsten! De heer Atema kan zich dan wel druk maken over de sociale dumping van deze mensen, maar ze kiezen er zelf voor. Nederlandse bedrijven die ze misbruiken als slaven daar zou door bestaande regels en intrekken vergunningen meer prioriteit voor moeten zijn. We weten dat al meerdere bedrijven gedagvaard zijn door het FNV maar hoeveel van deze bedrijven zijn al daadwerkelijk stil gelegd? Natuurlijk dienen er regels te zijn om ze te beschermen. Nog niet lang geleden zwierven wij ook weken door Europa niemand klaagde daar over. Hoogste tijd voor een andere wind.

Chauffeurstekort

De Cao onderhandelingen waren enkele weken bezig toen TLN met het bericht naar buiten kwam dat het tekort aan chauffeurs er naar toe zou leiden dat het prijskaartje van de chauffeur enorm zou gaan stijgen. Kan het gemist hebben, maar ik heb geen bond gehoord die hierop is ingesprongen. Het actieve leven van vooral het FNV is gericht op de chauffeurs uit de goedkope landen. Wanneer gaan ze zich eens druk maken over de Nederlandse chauffeurs? Velen weten aan het einde van de maand niet hoe ze hun rekening betaald krijgen. Ze maken veel uren die door hun werkgevers worden weggestreept, wie maakt zich daar druk over? Ja, er is een meldpunt. Dat meldpunt wordt bijgehouden door de bonden, maar wie controleert de bonden, weten ze wel hun prioriteiten? De bonden gaan voor hun bestaan, ledenwerven staat voorop. Er is immers een grote aankoop gedaan door het FNV pal naast de A2.

Schuld

Ligt de schuld bij de bonden? Nee! Maar bij mij, jou en je collega’s we pikken maar alles! Wat weet de gemiddelde chauffeur af van het SOOB. Iedere maand betalen we er aan, wat krijgen we er voor terug, nagenoeg niets. Uit deze pot betalen we ook onze eigen controles. Opleiding en scholing zouden uit deze pot betaald worden. Code 95 daar kan je inderdaad een vergoeding voor vragen als werkgever. Maar als we niet uitkijken, betalen we straks als chauffeur Code 95 elke 5 jaar zelf! Het wordt tijd dat je uit die luie stoel kom en Facebook uitzet.

STL

Vanuit het potje, zeg maar POT is nu enige tijd door STL het traject gestart om nieuwe chauffeurs te maken, deze aspiranten worden geworven met ons geld, bovendien wordt ze wijs gemaakt dat ze maar 10 procent zelf hoeven bij te dragen, terwijl de kosten veel hoger zijn.Waarom dit project, veel oud chauffeurs zitten in de WW, thuis, verscholen omdat ze zich niet hebben ingeschreven als werkzoekende chauffeur maar als bijvoorbeeld tegelzetter. Als tegelzetter heb je een hoger basissalaris en ben je geen crimineel als je een keer een uurtje te lang werkt!Minder uren draaien door de verkorte werkweek is geen probleem, maar de chauffeur wil beloond worden voor wat hij doet, voor wat hij waard is.

ACTIE

Tijd voor actie, niet tegen TLN en je werkgever maar actie voeren om de bonden te ondersteunen, voort te duwen naar een baan die goed beloond wordt. Hoogste tijd dat we de bonden wakker maken en  vertellen dat we hun actie om de buitenlandse chauffeurs te helpen niet langer steunen en accepteren.

Ik zeg actie tegen de sociale dumping van de Nederlandse beroepschauffeur.

Henri Gulickx

 

 

 

 

 

 

Read more
Payroll

Asscher zet Payroll in de koelkast

Payroll

Payroll we horen het de laatste tijd steeds vaker en zelfs commercials op de radio zijn er aan gewijd. Het lijkt een trend te worden om personeelsadministratie over te hevelen naar payroll bedrijven. Als bedrijf maakt u gebruik van het personeel maar heeft er verder geen omkijken na. Als werkgever zoekt u zelf het personeel uit en vraagt een payrollbedrijf om de administratieve handelingen over te nemen. Daardoor kan de werkgever vragen om de aangenomen kandidaat exclusief bij hem in te zetten. Mocht enige tijd later blijken dat het toch niet de juiste persoon is dan zal de werkgever het payrollbedrijf vragen hem weg te halen. Nu minister Asscher lijsttrekker van de PvdA is geworden en aangegeven heeft dat hij de payroll bedrijven intact wil laten is het tijd om daar verder in te duiken.

Werken via een payrollonderneming

Feitelijk treedt je in dienst bij de payrollonderneming en die is ook je werkgever. De plek waar je feitelijk gaat werken is eigenlijk je opdrachtgever. Precies hetzelfde als je bij een uitzendbureau zou gaan werken, alleen dan met een andere cao. Terwijl ze verplicht zijn dezelfde cao te hanteren als bij het inlenende bedrijf. De willekeur van payrollbedrijven laat zien dat de ene de juiste cao hanteert maar dan weer op andere zaken afwijkt, bijvoorbeeld op de verlofdagen. Er zijn ook payrollbedrijven die met weekcontracten werken wat levensgevaarlijk is! Word je ziek? Dan heb je nergens recht op! Het voordeel voor een werkgever is dat deze zich niet druk hoeft te maken over zijn personeelsadministratie, want hij hoeft alleen maar de gewerkte uren te accorderen. Ook zitten alle plichten/risico’s voor rekeningen voor de payrollonderneming zoals bij ziekte. Daarnaast is het mogelijk om meer tijdelijke contracten aan te bieden. Het bedrijf heeft zo langer de tijd om te kijken of je wel in het team past. Daarnaast kan het nadelig zijn dat je niet onder de CAO van de onderneming waar je werkt valt. Bijvoorbeeld met betrekking tot de pensioenopbouw.

Ook is het zo dat het ontslagrecht ongunstiger voor je is, omdat er een aparte regeling voor is de payrollbranche. Mochten de werkzaamheden wegvallen bij het inlenende bedrijf, dan ben je verplicht andere werkzaamheden te accepteren die kunnen leiden dat je reistijden van anderhalf uur kan krijgen.

Voordelen van Payroll

Een voordeel kan zijn dat uitbetaling van loon soms wekelijks plaatsvindt. Daarnaast is het zo dat als er geen werk meer voor je is, de payrollonderneming weer werk voor je gaat zoeken. Ook kun je opdrachtgevers weigeren. Maar echt veel meer voordelen kunnen we verder niet vinden, waarschijnlijk zitten de voordelen meer aan de kant van de opdrachtgever.

Flex

Los van het feit of je het met de flex eens bent hebben we een groot tekort aan goed geschoolde beroepschauffeurs. Kan je als chauffeur ergens aan de gang? Dan stellen wij voor dat je beter via een uitzendbureau kan werken dan via de payroll constructie. Het beste is en blijft natuurlijk rechtstreeks bij de werkgever in dienst treden. Maar door onzekerheid in de transportsector zijn er toch werkgevers die liever een tijd chauffeurs inhuren. De minister van sociale zaken Lodewijk Asscher tevens lijsttrekker van de PvdA laat het werken via de Payroll nu gewoon gebeuren, welke kerstgedachte zit hier achter

Read more