Nieuws

Chauffeurs

Chauffeurs uit andere tijden.

 

Chauffeurs uit het programma andere tijden daarvan zag je met het heden weinig verandering. De grootste verandering met toen was de wat grotere eenheid die er was. De saamhorigheid was er zeker meer, als je met een lekke band stil stond stopte er een chauffeur om je te helpen. Natuurlijk stonden veel chauffeurs er ook in die tijd alleen voor. Dat had mede te maken dat de afstanden die afgelegd werden ook vele malen verder waren als tegenwoordig. Min of meer waren de Nederlandse chauffeurs toen, de Oost-Europese chauffeurs van nu. Weken of maanden waren de pioniers van huis. Het grootste verschil is de gedegen opleiding die in Nederland altijd hoog staat en gestaan heeft om beroepschauffeur te kunnen worden. De meest verre ritten daarvan heeft TLN al eerder gemeld dat zijn we definitief kwijt!

Eenheid

Ondanks het schamele basis salaris kunnen bedrijven niet concurreren met Oost-Europese bedrijven al dan niet uitgevlagde Nederlandse vervoerders! Het basis salaris was voor chauffeurs net als nu nog steeds geen vetpot. Na jaren van aan modderen is het basis salaris voor de beroepschauffeurs nog steeds ver onder de maat! Is daardoor dan ook definitief de hoop op een grote eenheid verdwenen? Het sexy imago is daarmee van de vrijbuiters af die weken van huis waren.

Zoektocht

Nu de 48-urige werkweek steeds bij meer bedrijven zijn doorgang gaat vinden is de zoektocht naar chauffeurs moeilijker geworden. Want wie wil er met een grote verantwoordelijkheid en de kans om bestraft te worden nu nog chauffeur worden? De afstanden tot de werkvloer zijn mijlenver geworden. Besluiten worden vaak genomen door mensen die nauwelijks inzicht hebben in het werk van een beroepschauffeur.

Vierdaagse werkweek

Waar ligt de oorzaak? In al die jaren hebben de bonden geen grote stappen gezet. Lonen zijn nauwelijks omhoog gegaan en de verantwoording is gestegen. Waarom heerst er onvrede bij AB transport group als ze er een vierdaagse werkweek willen gaan invoeren? 48 uur werken is prima binnen de 4 dagen te doen. Schuilt daar dan het grote probleem van het basissalaris achter dat ver onder de maat is? De reiskosten worden aangevoerd dat die betaald moeten worden uit de eigen zak van de chauffeur. Deze zijn niet in de cao opgenomen zoals Linda Slagter van CNV vakmensen verteld. Chauffeurs betalen al veel uit eigen zak, het wordt tijd dat daar een kentering op gaat komen.

Stoere mannen

Familie is ook voor de nieuwe aanwas chauffeurs een belangrijk punt. De hedendaagse chauffeurs daarvan zullen we moeten accepteren dat het stoere mannen zijn die ook graag thuiskomen. En ja dat kan binnen een 48 werkweek prima maar dan zal het basisloon drastisch omhoog moeten. Het heeft er steeds meer schijn van dat de bonden in dienst zijn van de werkgevers met het schamele eisenpakket. Pikken jullie chauffeurs het nog wel? Wij TBV-NL vinden dat nu eerst het basisloon een grote stap moet maken zodat je ook met je 48-urige werkweek kan leven!

Read more
CAO

Cao onderhandelingen – Actie voeren is nu op zijn laatst.

Basissalaris CAO

Enige maanden geleden gingen de onderhandelingen over onze nieuwe CAO van start. De bonden kwamen met eisen voor de nieuwe CAO. Met tranen in mijn ogen nam ik waar hoe goedkoop ze ons aan onze werkgevers willen verkopen. Schijnbaar geloven ze niet in hun eigen kracht en riepen gelijk dat er actie gevoerd moest worden. Waar tegen vraag ik me dan af? De 48-urige werkweek is een feit. Het basissalaris moet omhoog, maar hoe? Daar hoor je niemand over. Jarenlang is ons basissalaris niet mee gegroeid waardoor het nu bijna onmogelijk is om het ineens omhoog te halen. Echte verre ritten doen nog maar weinig Nederlandse chauffeurs, hun inkomsten zijn daardoor schrikbarend gezakt. De eisen van de bonden om hier enige compensatie in te vinden voldoen niet aan de behoefte. Uiteraard we zijn meer thuis maar zijn we chauffeur geworden om niets te verdienen. Morgen is er weer sneeuw, hagel en een glad wegdek. We lopen meer gevaar om een ongeval te krijgen en te eindigen op Facebook als kluns.

Oost-Europese chauffeurs

We kunnen wel urineren op chauffeurs uit de goedkope landen, maar ik heb er respect voor hoe ze werken en vechten voor hun inkomsten! De heer Atema kan zich dan wel druk maken over de sociale dumping van deze mensen, maar ze kiezen er zelf voor. Nederlandse bedrijven die ze misbruiken als slaven daar zou door bestaande regels en intrekken vergunningen meer prioriteit voor moeten zijn. We weten dat al meerdere bedrijven gedagvaard zijn door het FNV maar hoeveel van deze bedrijven zijn al daadwerkelijk stil gelegd? Natuurlijk dienen er regels te zijn om ze te beschermen. Nog niet lang geleden zwierven wij ook weken door Europa niemand klaagde daar over. Hoogste tijd voor een andere wind.

Chauffeurstekort

De Cao onderhandelingen waren enkele weken bezig toen TLN met het bericht naar buiten kwam dat het tekort aan chauffeurs er naar toe zou leiden dat het prijskaartje van de chauffeur enorm zou gaan stijgen. Kan het gemist hebben, maar ik heb geen bond gehoord die hierop is ingesprongen. Het actieve leven van vooral het FNV is gericht op de chauffeurs uit de goedkope landen. Wanneer gaan ze zich eens druk maken over de Nederlandse chauffeurs? Velen weten aan het einde van de maand niet hoe ze hun rekening betaald krijgen. Ze maken veel uren die door hun werkgevers worden weggestreept, wie maakt zich daar druk over? Ja, er is een meldpunt. Dat meldpunt wordt bijgehouden door de bonden, maar wie controleert de bonden, weten ze wel hun prioriteiten? De bonden gaan voor hun bestaan, ledenwerven staat voorop. Er is immers een grote aankoop gedaan door het FNV pal naast de A2.

Schuld

Ligt de schuld bij de bonden? Nee! Maar bij mij, jou en je collega’s we pikken maar alles! Wat weet de gemiddelde chauffeur af van het SOOB. Iedere maand betalen we er aan, wat krijgen we er voor terug, nagenoeg niets. Uit deze pot betalen we ook onze eigen controles. Opleiding en scholing zouden uit deze pot betaald worden. Code 95 daar kan je inderdaad een vergoeding voor vragen als werkgever. Maar als we niet uitkijken, betalen we straks als chauffeur Code 95 elke 5 jaar zelf! Het wordt tijd dat je uit die luie stoel kom en Facebook uitzet.

STL

Vanuit het potje, zeg maar POT is nu enige tijd door STL het traject gestart om nieuwe chauffeurs te maken, deze aspiranten worden geworven met ons geld, bovendien wordt ze wijs gemaakt dat ze maar 10 procent zelf hoeven bij te dragen, terwijl de kosten veel hoger zijn.Waarom dit project, veel oud chauffeurs zitten in de WW, thuis, verscholen omdat ze zich niet hebben ingeschreven als werkzoekende chauffeur maar als bijvoorbeeld tegelzetter. Als tegelzetter heb je een hoger basissalaris en ben je geen crimineel als je een keer een uurtje te lang werkt!Minder uren draaien door de verkorte werkweek is geen probleem, maar de chauffeur wil beloond worden voor wat hij doet, voor wat hij waard is.

ACTIE

Tijd voor actie, niet tegen TLN en je werkgever maar actie voeren om de bonden te ondersteunen, voort te duwen naar een baan die goed beloond wordt. Hoogste tijd dat we de bonden wakker maken en  vertellen dat we hun actie om de buitenlandse chauffeurs te helpen niet langer steunen en accepteren.

Ik zeg actie tegen de sociale dumping van de Nederlandse beroepschauffeur.

Henri Gulickx

 

 

 

 

 

 

Read more
Payroll

Asscher zet Payroll in de koelkast

Payroll

Payroll we horen het de laatste tijd steeds vaker en zelfs commercials op de radio zijn er aan gewijd. Het lijkt een trend te worden om personeelsadministratie over te hevelen naar payroll bedrijven. Als bedrijf maakt u gebruik van het personeel maar heeft er verder geen omkijken na. Als werkgever zoekt u zelf het personeel uit en vraagt een payrollbedrijf om de administratieve handelingen over te nemen. Daardoor kan de werkgever vragen om de aangenomen kandidaat exclusief bij hem in te zetten. Mocht enige tijd later blijken dat het toch niet de juiste persoon is dan zal de werkgever het payrollbedrijf vragen hem weg te halen. Nu minister Asscher lijsttrekker van de PvdA is geworden en aangegeven heeft dat hij de payroll bedrijven intact wil laten is het tijd om daar verder in te duiken.

Werken via een payrollonderneming

Feitelijk treedt je in dienst bij de payrollonderneming en die is ook je werkgever. De plek waar je feitelijk gaat werken is eigenlijk je opdrachtgever. Precies hetzelfde als je bij een uitzendbureau zou gaan werken, alleen dan met een andere cao. Terwijl ze verplicht zijn dezelfde cao te hanteren als bij het inlenende bedrijf. De willekeur van payrollbedrijven laat zien dat de ene de juiste cao hanteert maar dan weer op andere zaken afwijkt, bijvoorbeeld op de verlofdagen. Er zijn ook payrollbedrijven die met weekcontracten werken wat levensgevaarlijk is! Word je ziek? Dan heb je nergens recht op! Het voordeel voor een werkgever is dat deze zich niet druk hoeft te maken over zijn personeelsadministratie, want hij hoeft alleen maar de gewerkte uren te accorderen. Ook zitten alle plichten/risico’s voor rekeningen voor de payrollonderneming zoals bij ziekte. Daarnaast is het mogelijk om meer tijdelijke contracten aan te bieden. Het bedrijf heeft zo langer de tijd om te kijken of je wel in het team past. Daarnaast kan het nadelig zijn dat je niet onder de CAO van de onderneming waar je werkt valt. Bijvoorbeeld met betrekking tot de pensioenopbouw.

Ook is het zo dat het ontslagrecht ongunstiger voor je is, omdat er een aparte regeling voor is de payrollbranche. Mochten de werkzaamheden wegvallen bij het inlenende bedrijf, dan ben je verplicht andere werkzaamheden te accepteren die kunnen leiden dat je reistijden van anderhalf uur kan krijgen.

Voordelen van Payroll

Een voordeel kan zijn dat uitbetaling van loon soms wekelijks plaatsvindt. Daarnaast is het zo dat als er geen werk meer voor je is, de payrollonderneming weer werk voor je gaat zoeken. Ook kun je opdrachtgevers weigeren. Maar echt veel meer voordelen kunnen we verder niet vinden, waarschijnlijk zitten de voordelen meer aan de kant van de opdrachtgever.

Flex

Los van het feit of je het met de flex eens bent hebben we een groot tekort aan goed geschoolde beroepschauffeurs. Kan je als chauffeur ergens aan de gang? Dan stellen wij voor dat je beter via een uitzendbureau kan werken dan via de payroll constructie. Het beste is en blijft natuurlijk rechtstreeks bij de werkgever in dienst treden. Maar door onzekerheid in de transportsector zijn er toch werkgevers die liever een tijd chauffeurs inhuren. De minister van sociale zaken Lodewijk Asscher tevens lijsttrekker van de PvdA laat het werken via de Payroll nu gewoon gebeuren, welke kerstgedachte zit hier achter

Read more
Staffelpauze

Weg met strepen staffelpauze.

Staffelpauze zal voor sommige vreemd zijn, maar veel bedrijven weten precies hun voordeel te halen uit de CAO. Wil de chauffeur een stukje kaas op zijn boterham hebben, dat is hij genoodzaakt lange dagen te maken. Nu ook de loonsverhoging van 3% kenbaar is gemaakt door het FNV zal dit de komende jaren niet veranderen. In onze cao staat geschreven hoeveel pauze jouw werkgever je dagelijks mag (en doet) aftrekken. Het komt er op neer, als je lange dagen maakt je een behoorlijke tijd voor niets aan het werk bent.

Volgens TLN_cao 2014-2016 de Staffel pauzetijden, werken de werkgevers met dit schema.

30 minuten bij een diensttijd van 4,5 uur tot 7,5 uur

60 minuten bij een diensttijd van 7,5 uur tot 10,5 uur

90 minuten bij een diensttijd van 10,5 uur tot 13,5 uur

120 minuten bij een diensttijd van 13,5 uur tot 16,5 uur

150 minuten bij een diensttijd van ten minste 16,5 uur.

Wetgeving EU

Maar hoe kijkt de EU wetgeving hier tegen aan?

Citaat uit Richtlijn 2002/15/EG van het Europees parlement en de raad van 1 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen worden in “Artikel 5 Pauzes” deze richtlijnen genoemd.

  1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om er voor te zorgen dat, onverminderd het beschermings-niveau van Verordering (EEG) nr. 3820/85 of bij gebreke, van de AFTR-overeenkomst, personen die mobiele werkzaamheden in het wegverkeer uitoefenen onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 1 in geen geval langer werken dan 6 uur achtereen onder pauze. De arbeidstijd wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, als de arbeidstijd zes tot negen uur bedraagt en van ten minste 0.45 uur indien het aantal arbeidsuren meer dan negen bedraagt.

Het komt er op neer dat een werkgever volgens de EU-regels maar 0.45 uur pauze mag afschrijven, of je nu wel of geen pauze genomen hebt speelt daarin geen rol.

De pauzetijden zoals deze worden omschreven in de rij- en rusttijdenwet zullen niet veranderen. De chauffeur blijft verplicht zich hier aan te houden. Chauffeurs die lange afstanden maken hebben in principe weinig te doen met de regeling Staffelpauze. Het verhaal wordt pas interessant voor de chauffeurs die werkzaam zijn in onder meer ritten waar veel stops in voor komen. De nieuwe tacho is aangepast op het distributieverkeer, het is met deze tacho mogelijk dat je meer als 5 uur en 15 kunt blijven werken/rijden zonder de verplichte pauze te pakken.

Staffelpauze

Transport belangen vereniging-NL heeft deze staffelpauzes aan Tjitze van Rijsel (CNV) mee gegeven om deze weer goed in de nieuwe cao mee te nemen en nog belangrijker, dat de werkgever er ook aan gehouden wordt.

Staffelpauze volgens de de Richtlijn 2002/15/EG van het Europees parlement en de raad van 1 maart 2002:

Diensttijd van 9 uur                         –                             30 minuten pauze

Diensttijd van 9 uur tot 15 uur    –                              45 minuten pauze.

Noot: De rij en rusttijden dienen nageleefd te worden en de pauze die je daadwerkelijk volgens deze wet moet nemen is bepalend voor het totaal aan het te schrijven tijd aan pauze. Bij een diensttijd van 15 uur ben je verplicht 1.30 uur aan pauze te nemen.

Bij een arbeidstijd van 15 uur wordt er nu 30 minuten teveel afgeschreven. 5 x 30 minuten x 20 x 13.91 uur = € 139,10

Bij een arbeidstijd van meer als 16.5 uur mag nu 150 minuten pauze worden weg geschreven, 150 minuten – 90 minuten is 1 uur wat nu teveel wordt ingehouden.

Bij een arbeidstijd van 13.5 uur bedraagt de formule 5 x 0.15 uur x 5 x 20 x €13.91 = € 69.55

In deze formule is nog niet de vergoeding voor overwerk opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

Read more
Spanning

Spanning in Calais om te snijden dag 2! (Update livestream)

De spanning in de Jungle van Calais is om te snijden. Maandagmorgen om acht uur was er gestart met de ontruiming van het onmenselijke kamp de Jungle! De duizenden migranten, daarvan zal er morgen gestart worden om deze gecoördineerd met bussen naar reguliere opvangplaatsen over te brengen. Daar start tegelijkertijd de inschrijving voor een asielprocedure. Door de grote groep zal dit niet binnen een dag geregeld zijn en zal dit in meerdere dagen in beslag gaan nemen.

Mijdt Calais

Het valt ons op dat in het hele ontruimingsplan niets vermeld wordt over de toegangswegen richting de tunnel en ferry’s. Er zal tijdens de ontruiming niks geschuwd worden om aan boord van een voertuig te komen op weg naar Engeland. Tot de complete ontruiming gereed is adviseren we om Calais te mijden!

We hebben rechtstreeks contact met Michel die als journalist aanwezig is en zal ons gedurende de ontruiming op de hoogte houden van de gevolgen.

Ontruiming gestart

De ontruiming van de Jungle in Calais is gestart nadat de nacht weer onrustig was verlopen. De eerste bussen hebben al groepen migranten bij een hangar gebracht waar de registratie gedaan wordt. Als migranten kiezen om in Frankrijk te blijven dan worden ze met bussen gelijk naar die regio vervoerd. Veel migranten willen uiteindelijk liever naar Engeland, of dat uiteindelijk gaat lukken? Live de ontmanteling volgen, klik hier. Bij de hangar valt het op dat de rij van -18 drukker is dan andere rijen. Wellicht hopen ze toch zo op een kans naar Engeland te kunnen. Migranten blijven zich aansluiten in de lange rijen met hun hele hebben en houden wat vaak uit één koffer bestaat ziet Michel.

Bussen verlaten Calais

De eerste tien bussen zijn weggereden uit Calais, onderweg naar een opvanglocatie. Tot nu toe zijn er 17 van de 60 bussen vertrokken. Na een kleine vechtpartij bij de hangar die door de politie snel werd gestopt, is de rust weer weder gekeerd. Er wordt geopperd door migranten dat ze op een later tijdstip weer terug willen keren naar Calais om dan alsnog naar Engeland te kunnen gaan. Na de kleine vechtpartij eerder vandaag heeft de politie nu meerdere linies neergezet waar kleine groepjes doorheen gelaten worden. Vrouwen en kinderen worden zoals we gehoord hebben later weg gehaald uit de Jungle.

Gevangenisstraf of boete

Bij de ingang van de jungle hangt een bordje waarop staat als de migranten zich niet laten registreren en in de jungle blijven ze de kans lopen op een boete van €7500,- of een gevangenisstraf van zes maanden.

2318 migranten vertrokken

Op de eerste dag van de ontmanteling van de Jungle zijn tot dusver 2318 migranten vertrokken. Dat zijn er minder als men beoogt had. Vandaag verliep alles redelijk rustig. Of het zo blijft is maar de vraag, er zijn er al die aangegeven hebben te willen blijven in het kamp. Buiten Calais werden ook de nodige migranten gezien die op eigen gelegenheid zijn vertrokken. Die aantallen waren moeilijk te schatten. Als Frankrijk na de ontmanteling het kamp niet gelijk compleet leeghaalt, dan zal er zo weer een wildgroei ontstaan. Op dit moment worden er langs de toegangswegen weer de nodige migranten gezien. We blijven daarom van mening, zolang het kamp niet compleet weg is om toch een andere route te nemen.

Dag 2

Vanmorgen is gestart met de verdere ontmanteling van de Jungle. Migranten staan weer in de rij voor zich te laten registreren, wat volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van binnenlandse zaken niet verplicht is. Niemand zal gedwongen worden om in een bus te stappen. Als het geen verplichting is waarom dan wel een aankondiging voor 6 maanden gevangenisstraf of een boete van €7500,- als ze in de Jungle blijven? De werkwijze waarmee de migranten nu uit de Jungle gehaald worden valt ons op. De kinderen en vrouwen hadden wat ons betreft eerst daar weggehaald moeten worden.

Kinderen

Een grote groep kinderen staat voor een hangar met politiebegeleiding klaar om naar de Engeland te gaan. Naar nu blijkt zitten er  kinderen tussen die weer niet naar Engeland gaan. Dit zal eerst uitgezocht moeten worden wie wel en wie niet. De groep is opgesplitst waarvan een deel weer terug gebracht is naar de jungle met het verzoek morgen weer terug te komen. Waarom deze kinderen weer terug sturen? Frankrijk heeft kennelijk toch niet alles op orde. Michel hoort van een vrijwilliger dat de kinderen die er nu nog zitten allemaal in Frankrijk zullen blijven om daarna pas te kijken hoe en wat. Hij heeft zelf enkele kinderen gesproken die vertelde dat ze 12 of 13 waren, zeker weet je dat nooit maar ze zagen er zeker jong uit. Er zou vanmorgen al een bus vertrokken zijn naar Engeland met kinderen heeft hij zich laten vertellen. Maar de bus zelf daarentegen heeft hij niet gezien. Er wordt gesproken dat ze al met bulldozers bezig zijn om het kamp te ontruimen, daarvan is nog niks te zien.

300-400 migranten terug in Calais!

300 tot 400 migranten waaronder veel zwervende kinderen zijn inmiddels weer terug in Calais. Zijn ze terug of komen er weer nieuwe groepen die kant op?

Vrijdag

Een politiecommissaris in Calais vertelde dat ze voor vrijdag klaar zullen zijn met de ontmanteling van de jungle. Er zullen zo’n 200 migranten proberen daar te blijven gaf hij aan. Deze lage schatting kan wel eens gaan tegenvallen als de wandelaars die al vertrokken waren voordat de ontruiming gestart was terug komen. Vanmiddag zal dan toch een begin gemaakt gaan worden met de ontruiming van tenten en dergelijke in de Jungle. Zwaar bewapende elitetroepen zijn aangekomen bij het kamp en zullen na alle waarschijnlijkheid de veiligheid  verzorgen van de werknemers die de tenten gaan afbreken.

Sorteercentrum

De hangar waar de registratie plaatsvindt lijkt wel op een sorteercentrum laat Michel gekscherend horen. Als je de dranghekken ziet dan lijkt het er zeker op. De rijen gebruiken ze om alleen reizende mannen, families en kinderen gescheiden te houden. Vanaf afstand zijn op dit moment enkele brandhaarden te zien in e Jungle.

Read more
Oplossing

Oplossing Calais moet nu echt komen.

Veel partijen waren het gisteren eens met elkaar in het Europees Parlement. Er moet nu echt een oplossing komen voor Calais! De situatie is onhoudbaar, de transportsector lijdt miljoenen schade en chauffeurs zijn er niet veilig. Voor eind dit jaar zal de jungle compleet ontruimd moeten zijn. De halve maatregelen die tot dusver gedaan zijn hielpen niets! Veel sprekers beaamde ons dat het bouwen van de muur geen zin heeft. Het plan van Hollande om het kamp voor 1 januari 2017 te ontruimen wordt niet serieus genomen.

Debat Calais

Veel sprekers hoorden we gisteren in Straatsburg hun ongenoegen uiten op Frankrijk. Het debat was door Europarlementariër Peter van Dalen (CU) op de agenda gezet en maar liefst 30 sprekers van verschillende partijen hadden spreektijd aangevraagd. Peter gaf aan dat Hollande de derde president is die langs is geweest in Calais. De halve maatregelen die tot nu toe elke keer gedaan zijn hielpen niets. ”Geen woorden maar daden” Complete ladingen worden vernietigd omdat er migranten op en tussen de ladingen hun behoeftes hebben gedaan. Een topconferentie over deze problemen ziet Peter dan ook graag snel plaatsvinden. Op een enkele Europarlementariër na waren de meeste het unaniem met elkaar eens. De opvang van de 10.000 migranten waaronder ook veel kinderen, moet snel geregeld worden om een humanitair drama te voorkomen. Nederland was sterk vertegenwoordigd onder de sprekers. Wim van de Camp (CDA) gaf te kennen dat alleen maar brieven schrijven naar de Franse en Britse regering niet genoeg is. Agnes Jongerius (PvdA) vraagt in het debat om meer bescherming voor de werknemer. Als ze Calais te gevaarlijk vinden moeten ze dat kunnen weigeren zonder aangepakt te worden voor werkweigering.

MUUR

Wij TBV-NL waren gisteren naar Straatsburg vertrokken om het debat te steunen. Vooraf aan het debat konden we de laatste details over Calais nog bespreken met Agnes Jongerius. De muur vier meter hoog en 1 kilometer lang toont de onmacht van Frankrijk maar eens aan. Verenigd Koninkrijk wil de migranten niet hebben en betaald daarvoor mee aan de muur. Elke weldenkend mens begrijpt dat je hiermee het probleem niet aanpakt maar verplaatst. De migrantencommissaris Avrampoulos merkte terecht op dat vele migranten al buiten Calais proberen op vrachtwagens te klimmen. Dat daarbij de veiligheid voor chauffeurs ernstig in gevaar komt zien we dagelijks in beelden die ons bereiken. Hele barricades met boomstammen en betonnen palen worden op de weg gelegd om de chauffeur tot stoppen te dwingen.

KOSTEN

De kosten die Frankrijk nu maandelijks heeft aan de inzet van politie loopt de spuigaten uit. Dat geld kan beter ingezet worden om het probleem echt op te lossen. Tot het kamp ontruimd is zal de route via Calais als negatief reisadvies moeten gelden. TBV-NL heeft daarvoor nog een petitie open staan. Petitie tekenen kan hier.

BULC

Transportcommissaris Violeta Bulc sloot het debat af over Calais. Gedurende het debat heeft ze zitten luisteren maar er niet zo heel veel van begrepen is onze mening. Ze las aan het einde van het debat een een aantal pagina’s met getallen voor over Calais. Daarna gaf ze te kennen dat de transportcommissie er niet zo veel aan kan doen. Deze toespraak was na alle waarschijnlijkheid al enkele dagen voor het debat geschreven en raakte kant noch wal. Wij als TBV-NL hebben al eerder getwijfeld over de portefeuille transport die mevrouw Bulc heeft. Er wordt wat makkelijk over de portefeuille gedacht terwijl transport toch veel Europees geregeld wordt.

OPLOSSING

Er wordt nu achter de schermen met Dennis de jong (SP), Agnes Jongerius en Peter van dalen gewerkt om met een goede oplossing te komen. Uiteraard dient het kamp op humanitaire wijze ontruimd te worden. Immigranten die niet willen mee werken dienen de consequentie’s te aanvaarden.

Read more
pesten

Pesten? Het komt vaker voor dan we denken in de transportsector.

Ziek thuis vanwege het feit dat je gepest wordt op het werk? Gisteren ontvingen wij het verzoek een topic op Facebook te plaatsen over pesten op de werkvloer. In eerste instantie waren we van mening dat komt bij ons chauffeurs/chauffeuses niet voor. Wij zijn geen team spelers, we rijden alleen, wij werken niet of nauwelijks samen met andere collega’s van hetzelfde bedrijf. Chauffeurs/chauffeuses zijn stoere mensen, iemand die stoer is mag niet huilen.

RTL

Maar waarom vraagt een van de grote zenders in ons land of wij onze medewerking willen geven aan dit onderwerp? In eerste instantie hebben wij dit geplaatst op onze Facebookpagina met die gedachte, het zal wel mee vallen. Maar het tegendeel is waar we kregen enkele uren later al anoniem een melding binnen. En daar zal het niet bij blijven vrezen we.

Pesten

Ook in onze sector komt pesten vaker voor als je denkt. Vaak zijn het de planners die je straffen als je eens een keer nee zegt, terwijl je dit normaal niet doet. We kennen dit allemaal wel. Je kunt dan vervolgens de ritten doen die niemand anders wilt doen, of je bent iedere zaterdag de klos. Dat is een vorm waarvan we allemaal zeggen ja dat gebeurt mij ook vaak. Maar ook je directe collega’s kunnen je het leven zuur maken. Niemand durft hier over te praten, ook ik heb dit wel eens ondervonden.

Taboe

Laten we het taboe doorbreken en mee werken aan dit programma van RTL. Hier ligt jullie kans om aandacht voor te vragen. Zonder jouw melding veranderd er niets en zullen de pesters doorgaan. In opdracht van RTL zijn we dan op zoek naar deze chauffeur/chauffeuse die ook willen dat het pesten tegen hen stopt! Wij willen dat elke chauffeur/chauffeuse zonder gepest te worden zijn/haar werk kan doen. We vragen mensen werkzaam in de transportsector ons te mailen. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld en je mag het zelfs anoniem naar ons mailen. Info@tbv-nl.nl.

Mocht je erover willen praten, kan je ons ook telefonisch benaderen, je kunt dan je nummerweergave uitzetten, wij zullen je dan later in contact brengen met RTL

Read more

Mark Vos en Nadine Verbruggen zijn vandaag getrouwd.

Tot 13 februari 2013 hadden nog weinig mensen van Mark Vos gehoord. Na de oprichting van de Facebookpagina “Actie in de Transport‘, is hij voor velen geen onbekende meer. Vandaag 30 september 2016 is hij getrouwd met Nadine Verbruggen en zullen ze samen in Rijssen gaan wonen.

Namens bestuur en leden van Transport Belangen Vereniging-Nederland willen we het paar heel veel geluk wensen in goede gezondheid.

Read more
Agenda

Calais op politieke agenda!

6 oktober staat Calais eindelijk op de politieke agenda in Brussel. Peter van Daalen Europarlementariër van de (CU) heeft het zover gekregen. Tijdens het debat op 6 oktober zal de gevaarlijke situatie voor chauffeurs onder de aandacht worden gebracht. Veilig doorrijden voor chauffeurs is het onderwerp wat voor op de politieke agenda moet laat hij verder weten. Meerdere keren heeft Peter al bijeenkomsten georganiseerd om Calais te bespreken. 13 november 2015 was er nog een bijeenkomst op Rotterdam The Hague Airport waarbij Dennis de Jong Europarlementariër voor de (SP) ook initiatiefnemer was. Dat was inderdaad dezelfde bijeenkomst waar TLN sprak over een oorlogsgebied in Calais!

Meerdere Partijen

Transport Belangen vereniging Nederland heeft ondertussen 3 partijen die ons steunen om de veiligheid voor de chauffeurs weer te kunnen waarborgen. Maandag 19 september zal Agnes Jongerius Europarlementariër voor de (PvdA) in Brussel een handtekening zetten onder de petitie ‘Veiligheid voor chauffeurs naar Calais’. We vragen jullie ook om deze petitie hier te ondertekenen. Vergeet daarbij niet om de mail die je terugkrijgt te bevestigen, daarmee is je handtekening definitief. Om Peter van Daalen op 6 oktober nog wat meer informatie te geven vragen we chauffeurs die vaker in Calais komen en daar ook schrijnende zaken hebben gezien dan wel meegemaakt. Om deze te mailen naar info@tbv-nl.nl Wij zorgen dan dat ze gebundeld en op tijd in Brussel zijn.

Calais

Afgelopen week werd er een melding gemaakt dat eind dit jaar Calais ontruimd gaat worden. Dat het eind van het jaar pas gaat gebeuren toont aan dat Frankrijk het vluchtelingen beleid niet op orde heeft. Afgelopen vrijdag melde Saskia Dekkers nog van een evacuatie migrantenkamp bij Parijs. 1400 mensen zaten daar die vaak op weg zijn naar Calais!

Wij TBV-NL blijven achter ons standpunt staan. Tot de jungle in Calais compleet ontruimd is, zal een negatief reisadvies om te reizen via de eurotunnel voor de transportsector positief zijn. Pas dan zal Frankrijk de druk gaan voelen om de zaken op orde te stellen. Ondertussen is de SP in Nederland aan het onderzoeken om de 750 kinderen die in de jungle zitten naar Nederland te halen.

Petitie ondertekenen klik dan HIER.

Read more
Petitie

PETITIE CALAIS! (Update)

PETITIE.

Transport Belangen Vereniging-Nederland is een petitie gestart om de veiligheid voor chauffeurs af te dwingen. De SP heeft recent nog een oproep geplaatst met de nodige vragen over Calais. Wij weten dat een chauffeur liever een handtekening zet dan een hele vragenlijst invult en opstuurt. Vandaar dat we de chauffeur tegemoet komen met deze petitie.

Veel was en is er over gesproken met als hoogtepunt afgelopen week waarbij de media er volop aandacht aan besteedde. Dat het geweld niet stopt als de camera’s weggaan werd afgelopen week maar weer eens duidelijk! Transport en Logistiek Nederland wil geen negatief reisadvies voor Calais geven terwijl ze wel spreken over een oorlogsgebied! Een negatief reisadvies dan zal Frankrijk de druk voelen om snel orde op zaken stellen voor de vele migranten die onder erbarmelijke omstandigheden leven!

DE MAAT IS VOOR ONS VOL.

De veiligheid moet voor chauffeurs gewaarborgd zijn, als hij dat niet is zal er actie ondernomen moeten worden. Agnes Jongerius (PvdA) en Dennis de Jong (SP) ondersteunen ons en zijn van mening dat de veiligheid gegarandeerd moet worden. En de eerste actie starten wij met deze petitie op. Daarbij vragen we jullie ons te steunen en hem te tekenen en verder te delen.

Met ondertekening van deze petitie hopen wij met de SP en PvdA samen een meerderheid te krijgen om alsnog een negatief reisadvies te krijgen. Wij als chauffeurs hebben dagelijks met het falende vluchtelingenbeleid te maken. Met buiten alle kosten die hieruit voortvloeien ook nog eens de psychische klachten die chauffeurs hieraan overhouden. Meerdere chauffeurs zitten al ziek thuis. Wie geeft de garantie dat er over enkele jaren geen klachten bij chauffeurs naar boven komen?  Chauffeurs zijn ook mensen!

De muur

Inmiddels is Frankrijk begonnen aan het bouwen van een muur van 4 meter hoog en 1 kilometer lang! Daarbij kwam het vanmiddag al tot schermutselingen met de politie die traangas in moest zetten! Frankrijk verplaatst hiermee het probleem en lost niks op voor de migranten.

 

Hier kunt u ook klikken om de petitie te ondertekenen: PETITIE

 

Read more