Nieuws

Belgische

Belgische kilometerheffing toch schadelijk?

TBV-NL maakt zich grote zorgen over de gezondsheidklachten klachten die chauffeurs hebben nadat de OBU in de vrachtwagen kwam.

In De Nieuwe Werker van 24 juni 2016 koneden we lezen dat er toch geen probleem zou zijn met de straling van de On Board Units die in vrachtwagens werden geplaatst voor de kilometerheffing. Dat beweert althans dokter Maurits De Ridder van de FOD WASO. Wij TBV-NL hebben inmiddels al een grote hoeveelheid mails ontvangen van chauffeurs die sinds de invoering van de kilometerheffing gezondsheidklachten hebben! Heeft hij de klachten van de chauffeurs onderzocht? Zijn er fysiologische en klinische onderzoeken gebeurd voor- en tijdens de blootstelling aan de straling in de vrachtwagen? Neen, dr. De Ridder baseert zich eenvoudigweg op het argument dat de uitgezonden straling onder de huidige blootstellingsnormen blijft. Wat hij er niet bij vertelt is dat deze normen al 15 jaar zwaar onder vuur liggen en volgens een grote groep wetenschappers geen enkele bescherming bieden.

De normen zijn namelijk enkel gebaseerd op kortetermijneffecten (blootstelling van enkele minuten) en bieden geen enkele bescherming voor langetermijneffecten bij langdurige, chronische blootstelling. Ze gaan er ook van uit dat straling enkel schadelijk kan zijn door opwarming van het weefsel, een veronderstelling die reeds lang achterhaald is gebleken. De neurologische klachten die de vrachtwagenchauffeurs rapporteren door de OBU zijn wel degelijk heel plausibel; ze komen overeen met de klachten die mensen wereldwijd ondervinden door blootstelling aan draadloze technologie (hoofdpijn staat bovenaan de lijst) en met de vele studies die deze effecten bevestigen.

In 2011 classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) deze straling officieel als potentieel kankerverwekkend en een recente studie van de Amerikaanse overheid (de NTP-studie) brengt het definitief bewijs van het kankerverwekkend effect zeer dichtbij. Wij vinden het discours van dr. De Ridder daarom misleidend eenzijdig en onverantwoord. Het steekt schril af tegen de waarschuwingen van verschillende internationale instanties zoals het Europees Milieuagentschap, de Raad van Europa en de oproep vorig jaar van 220 wetenschappers aan de Verenigde Naties voor strengere normen en dringende maatregelen tegen de steeds toenemende stralingsblootstelling van de bevolking (emfscientist.org).

Een verplichte blootstelling op het werk aan een technologie waarvan de risico’s steeds duidelijker naar voor komen uit wetenschappelijk onderzoek, is wel degelijk een zeer grote reden tot bezorgdheid.

Meer nog, het gedrag van vrachtwagenchauffeurs heeft een grote impact op de veiligheid van andere weggebruikers. Zelfs de minste indicatie dat de OBU’s het neurologisch en cognitief functioneren beïnvloeden, en die indicaties zìjn er, zou voldoende moeten zijn om onmiddellijk in te grijpen en te zoeken naar technologische alternatieven met minder of idealiter geen stralingsblootstelling.

Voor meer informatie over de stralingsproblematiek kunt u de volgende website en facebookpagina: bekijken.

 

 

 

Read more

Snel werk maken voor een eerlijke arbeidsmarkt voor chauffeurs!

Snel werk maken van een eerlijke arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs dat sprak Agnes Jongerius gisteren uit tijdens een werkbezoek.

De arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs kunnen alleen verbeteren als Europa de plannen om verdringing en uitbuiting op de Europese arbeidsmarkt aan te pakken doorzet. Agnes Jongerius (PvdA) sprak tijdens een werkbezoek dat zij samen met de Vlaamse SP.a leider John Crombez bracht aan een truckerscafé (Joost Truckstop) met chauffeurs en vakbonden over de huidige situatie.

“Er heerst bij de Nederlandse en Belgische chauffeurs een hoop onvrede over de oneerlijke concurrentie. Oost-Europese chauffeurs kunnen onder de huidige wetgeving werken voor veel lagere lonen. Dat is dubbel onrechtvaardig. Het is onrechtvaardig voor de mensen die worden uitgebuit en het is onrechtvaardig voor de Nederlandse en Belgische chauffeurs die hierdoor geen werk hebben.“, aldus Agnes Jongerius.

Gevolgen Brexit

In de transportsector is veel onrust over de gevolgen van de Brexit. De belangenvereniging Transport en Logistiek Nederland verwacht nadelige effecten. Groot-Brittannië is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Als de voordelen van het EU-lidmaatschap, zoals vrij verkeer van mensen en goederen wegvallen, zal dat een behoorlijke impact hebben op onze economieën.

Jongerius: “Iedereen heeft een hoop vragen en dat is terecht, niemand kan overzien hoe het precies gaat aflopen. We moeten de situatie rustig benaderen en ervoor zorgen dat de belangen van de chauffeurs en de sector bewaakt worden”.

Klachten Belgisch tolsysteem

Het nieuwe tolsysteem in België zorgt voor veel overlast bij chauffeurs. Sinds april dit jaar moeten buitenlandse vrachtwagens via een kastje betalen om op de Belgische snelwegen te mogen rijden. Het systeem kent echter veel storingen en het verantwoordelijke bedrijf is voor chauffeurs slecht te bereiken. TBV-NL, Vakbonden en chauffeurs klagen daarnaast over de vele verschillende systemen die nu in Europa gehanteerd worden, waardoor soms de hele cabine volhangt met verschillende kastjes. En dat terwijl een vlaggetje voor de ruit al zicht belemmerend is.

Read more
Nederland

Nederland loopt achter!

Nederland is een van de weinige landen die niet inziet dat het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur niet alleen door de eigen belasting betalers betaald moet worden. Europa heeft geresulteerd in open grenzen waarbij er steeds meer landen kiezen om de Europeanen die hun land betreden mee te laten betalen aan de infrastructuur. Waar Nederland normaliter vooraan staat blijven we nu achter.

De provincie Zeeland is één van de grens provincies in Nederland die gedupeerd is door invoering van tol heffingen in België. Nu vooral het zware vrachtverkeer België ontwijkt en door de Zeeuwse dorpen heen dendert om de tol te mijden. Lopen ze straks nog meer het risico gedupeerd te gaan worden als de Belgische tolheffing voor personenauto’s ingevoerd gaat worden. Zeeland zit dan opgesloten tussen 2 tol trajecten. Waar ze aan de ene kant grenzen aan België, hebben ze aan de andere kant de Westerschelde tunnel. De Zeeuwen zijn straks als de tolheffing voor personenauto’s in België doorgaat altijd verplicht om tol te betalen om uit hun provincie te kunnen rijden. Het recreatie en toerisme verkeer kan wel eens terug gaan lopen. Daarom zeggen we, schaf motorrijtuigenbelasting af en wellicht wat andere belastingen en voer de kilometerheffing in. Afgelopen maandag waren we uitgenodigd door omroep Zeeland om onze standpunten toe te lichten en mensen hierop te laten reageren. De uitzending van omroep Zeeland kan je hier terugluisteren.

Transport Belangen Vereniging-Nederland publiceerde enkele weken terug al hun mening.

Onze mening werd de volgende dag ter discussie gesteld bij, “de stelling van de dag” van de Telegraaf. Bij de uitkomst waren 6 van de 10 van mening dat in Nederland de kilometerheffing ook ingevoerd moet worden. De discussie is sinds die tijd aangewakkerd door de politiek en de media wat resulteerde in het feit dat de Telegraaf opnieuw deze stelling heeft getest. Ook bij deze uitslag waren 8 van de 10 Nederlanders van mening dat de kilometerheffing ingevoerd moet worden.

Sinds de invoering van de Duitse maut worden onze auto en snelwegen al extra belast door vrachtauto’s die de Duitse autowegen willen mijden. Ze komen bij Groningen de grens over om bij Aken weer de Duitse snelweg op te gaan en zo veel geld besparen. Sinds 1 april 2016 is in België eveneens de Tol ingevoerd met als resultaat dat Belgische wegen vermeden worden. De provincies die langs de grens met België zitten daarvan worden de wegen wederom extra belast.

TBV-NL is van mening: Welkom maar wel u deel bijdragen aan onze infrastructuur.

 

 

 

 

Read more

PvdA en SP vragen onderzoek aan.

PvdA & SP in Europees Parlement vragen Europees agentschap OSHA een onderzoek uit te voeren. Wij TBV-NL hadden om een onderzoek gevraagd na aanleiding van de vele gezondsheidklachten die we van chauffeurs hadden gekregen. Deze klachten ontstonden nadat de Belgische tolkastjes in de vrachtwagens waren geplaatst.
Europarlementariërs Agnes Jongerius (PvdA) en Dennis de Jong (SP) hebben het Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk (OSHA) gevraagd om zo snel mogelijk een onderzoek uit te voeren naar de mogelijk schadelijke gevolgen van de Belgische tolkastjes.

“De bezorgdheid onder vrachtwagenchauffeurs is groot en daar is aandacht voor nodig. Iedereen in Europa moet veilig zijn werk kunnen doen en laten we deze kwestie dan ook zo snel mogelijk goed onderzoeken”,

aldus Agnes Jongerius (PvdA).
De Jong (SP): Over de wildgroei aan tolkastjes heb ik op 3 mei jl. Eurocommissaris Bulc vragen gesteld. Zo wil ik weten wanneer de lang verwachte evaluatie van de betrokken Europese wetgeving gereed is en waarom we in Europa niet kunnen werken met één tolkastje dat geschikt is voor alle nationale tolsystemen. Er moet snel een einde komen aan de huidige situatie waarbij vrachtwagens hun dashboard vol met tolkastjes hebben.
In de afgelopen maanden heeft een groot aantal vrachtwagenchauffeurs aan de bel getrokken over gezondheidsklachten die volgens hen veroorzaakt worden door straling van de Belgische tolkastjes. Sinds 1 april 2016 is de Belgische tol verplicht en hebben Europese vrachtwagenchauffeurs een tolkastje voor de voorruit gemonteerd. De chauffeurs hebben last van migraine, misselijkheid, en slaapstoornissen. Ook zijn er volgens de chauffeurs storingen op de GPS en de radio door de tolkastjes. De Belgische vakbonden hebben al gevraagd om maatregelen van de Belgische overheid.
“ Het is van groot belang om nu een goed en betrouwbaar onderzoek uit te voeren zodat er duidelijkheid komt over de mogelijk schadelijke gevolgen van de tolkastjes”, aldus Dennis de Jong en Agnes Jongerius.

Read more
Belgische

OBU kastjes Belgische tol slecht voor de gezondheid?

De Belgische tol kastjes hebben na eerste testen aangetoond slecht te zijn voor de gezondheid! Sinds 1 april 2016 is de Belgische tol verplicht en hebben  vrachtwagenchauffeurs een OBU tol kast voor de voorruit gemonteerd.  In België hebben al meerdere vervoerders geklaagd bij de vakbond. Verschillende neurologische aandoeningen waar chauffeurs ineens mee kampen variërend van migraine,  misselijkheid en slaapstoornissen. Verder wordt ook elke 5 minuten een storing veroorzaakt op de Tom Tom en de radio door de straling.

Na een dertigtal gevallen heeft de fiscus de opdracht gegeven om het toestel te laten testen op straling. Deze tests zijn uitgevoerd bij een transportbedrijf en bleken positief te zijn. Elke 5 minuten sloeg de naald van de EMF-meter in het rood en gaat daarmee een drempel over  van elektromagnetische straling die abnormaal hoog is. Deze testen zijn slechts een eerste indicatie dat er een probleem ligt in de behuizing van de Belgische tol kast! De komende tijd zullen er verdere onderzoeken plaats vinden door wetenschappers die kunnen worden gebruikt om eventuele rechtszaak aan te spannen. In afwachting van de eindresultaten, roepen de Belgische vakbonden de minister Lacroix op deze eerste resultaten die wijzen op het feit dat het systeem reële risico ‘ s voor de gezondheid van de chauffeurs is het systeem op te schorten!

In Nederland zijn er ook veel chauffeurs die de Belgische tol kast voor de ruit gemonteerd hebben. We roepen chauffeurs op die ook sinds deze invoering van de tol kast dergelijke klachten hebben zich te melden bij info@tbv-nl.nl Wij zullen dan zorg dragen dat deze klachten bij de juiste persoon komen om de klachten serieus te laten niemen.

Voor Franstalige chauffeurs, die kunnen hun klachten mailen naar: vanina_881@hotmail.com vermeld daarbij gezondsheid klachten OBU.

Read more
Tol

Tol in Nederland invoeren!

Nu België aangeeft om een onderzoek te laten uitvoeren om buitenlandse automobilisten tol te laten betalen, springt de Minister Schultz gelijk in de bres. Wij begrijpen dat België ook hierin onderzoekt of het een kans van slagen heeft. Veel automobilisten rijden door België om naar Frankrijk op vakantie te gaan. Oostenrijk heeft toch ook al jaren een vignet plicht, en ook dat accepteren we.

Miljoenen

De transportsector betaalt in de omliggende buurlanden al miljoenen op jaarbasis wat alleen nog maar gaat groeien. Vorige week bracht Duitsland nog naar buiten dat over twee jaar ook alle Bundes strassen aan de tolwegen worden toegevoegd!

Europa

Het Europa is nu zo opgebouwd dat elk land zijn eigen tol kan en mag gaan heffen. Wanneer zal Nederland ook eens begrijpen dat ons wegen netwerk gebruikt wordt om de maut in Duitsland en de tol in België te omzeilen. Vooral Buitenlandse vervoerders omzeilen de maut en tol door over Nederlands grondgebied te rijden. De druk op ons wegennetwerk neemt toe en de files worden meer en daarmee groeit ook de kans op ongevallen.

€8,- per dag

Waarin Nederland altijd vooraan wil staan, accepteren we dat onze wegen gebruikt worden om de tol te omzeilen. Om met een Buitenlandse vrachtwagen een dag in Nederland te kunnen rondrijden betaal je €8, -. Daarmee mag je van noord naar zuid en van oost naar west rijden. Om een voorbeeld te geven als je Duitsland binnenrijdt bij Oldenzaal en richting Berlijn gaat dan ben je halverwege al enkele tientallen euro’s kwijt! Kennelijk zijn onze kosten voor het wegennetwerk niet zo hoog als in de buurlanden.

Euroviget

Wij zijn zo vrij geweest om alvast een rode streep te zetten door het eurovignet! Ondanks dat we nooit een voorstander zijn om meer belast te gaan worden voor de transportsector, doen we dit voorstel uit bittere noodzaak. Laat ook hierin de gebruiker gaan betalen.

Tol systeem

Als er in Nederland een tol systeem zou komen, zouden ook de vele Oost-Europese voertuigen hieraan gaan betalen. Veel van deze voertuigen rijden hier maanden rond zonder enige vorm hierover belast te worden.

Read more

Vervoerders gedupeerd door Platooning!

Vervoerders worden met enige regelmaat geconfronteerd met oponthoudt op de APM2 terminal. Het systeem blijkt regelmatig in storing te vallen en updates worden vaak op de dag doorgevoerd. Anno 2016 waar de klanten het liefst 24 uur bediend willen worden staat de vervoerder vaak weer aan de kant. De toch al kwetsbare laatste schakel wordt nauwelijks tot niet serieus genomen. Een wereldhaven zoals Rotterdam het doet geloven, brokkelt zo langzaam af. Geautomatiseerde terminals zullen ook wat vaker een systeemupdate moeten ondergaan. Wat ons opvalt dat de update bij de APM2 vaak op de dag gebeurd en dan veel uren weer onbereikbaar is. Vervoerders kunnen dan geen containers uithalen en de klanten hebben de producten niet in huis.
Woensdag 6 april 2016 komen de rij treintjes van de Platooning Challenge aan op de APM terminal. Nederland heeft deze Platooning Challenge als huidige voorzitter van de EU georganiseerd. De minister Schultz van Haegen zal daarbij aanwezig zijn van 12.15-14.45 uur. Op dit moment is er nog niks gecommuniceerd naar de vervoerders, maar we gaan ervan uit dat de terminal op 6 april gesloten zal zijn voor afhandeling van het wegvervoer. Veel organisaties zullen daarbij aanwezig zijn waaronder ook TLN. Onder het genot van wat hapjes en drankjes zullen de treintjes 1 voor 1 aankomen. De vervoerders zullen hierdoor gedupeerd worden! Wij zijn ons er terdege van bewust dat er getest moet worden met dergelijke systemen. Maar dat een terminal eraan mee werkt en daarmee de afhandeling voor het wegvervoer staakt gaat ons te ver.

Read more
Eén

Eén april was geen grap! (Update)

Eén april was al vaak over gesproken, deze dag zou het Belgische tol systeem voor vrachtverkeer vanaf 3,5 ton ingaan. De Belgische instanties ViaPass en Satellic die verantwoordelijk zijn voor het systeem hebben alles door laten gaan.

Vele dachten dat het wel eens een goede grap kon zijn maar niets was minder waar. De grap werd geen grap maar één groot fiasco! België toonde daar halsstarrigheid en ging gewoon daar mee door wat niet betrouwbaar was! 1 april 2016 gaat dan voor de transporteurs en chauffeurs de boeken in als zwarte dag. Bedrijven die al ruim voor 1 april de kasten hadden aangevraagd wachten tot op de dag van vandaag nog steeds op de kastjes. Op 1 april kon je ze ook aan de grens kopen was gezegd. Gevolg lange rijen vrachtverkeer voor de grenzen en chauffeurs die kilometers moesten lopen om een kast te kunnen aanschaffen. Frustrerend was het dat de chauffeur bij aankomst te horen kregen dat de kasten op waren. En de teleurstelling werd groter toen ze bij terugkomst ook nog eens ontdekte dat hun vrachtwagen was afgesleept! In plaats van alle vrachtwagens af te slepen hadden we liever gezien dat er vanuit de politiek grote druk op België was gezet! De transportsector verloor deze dag weer miljoenen! Klanten kregen te laat of niet hun goederen aangeleverd. Chauffeurs echter maakten weer lange zo niet te lange dagen. Gevolg dat ze de komende 28 dagen beboet kunnen worden op overschrijden van de rij en rusttijden! Alleen doordat ViaPass en Satellic hun zaken niet op orde hadden!

Vanuit de chauffeurs waren al vele klachten naar buiten gebracht. Veel chauffeurs hadden gemeld dat het systeem niet werkte of het voertuig niet aangemeld kon worden. Ook hierin werden de chauffeurs niet gehoord! Zij zijn de mensen op de werkvloer die zien wat goed of fout gaat. Ook nu blijkt weer dat mensen vanaf de werkvloer meer gehoord zouden moeten worden! Er was al geruime tijd bekend dat de systemen ondeugdelijk waren en niet op tijd leverbaar. Minister Schultz is door TLN gevraagd om de problemen te bespreken met haar Belgische collega. Door het zicht op de problemen had TLN de druk bij de minister op kunnen voeren en eisen tot uitstel, het probleem was groter dan gesuggereerd werd door België.

Waarom wilde België het wiel opnieuw uitvinden? Duitsland heeft al jaren een tol systeem wat goed functioneert. We snappen dat landen een tol systeem willen hebben om verkeer wat alleen maar door dat land heen rijdt ook mee te laten betalen aan de infrastructuur.

Een beroepschauffeur loopt nu al het risico op een boete als hij een zicht belemmerend vlaggetje op de voorruit heeft. Maar een voorruit vol met tol kastjes is kennelijk geen probleem. Wij zijn dan ook van mening dat er één Europees systeem moet komen waarmee elk land de kilometerprijs kan verkrijgen die per kilometer is vastgelegd. Verder zal Nederland niet achter moeten blijven en ook een maut systeem moeten gaan invoeren.

Sattelic gaat geld terugstorten!

Vanmorgen kwam een mail binnen bij een transportbedrijf waarin bekend gemaakt werd dat Sattelic het bedrijf bedankte voor het terug bezorgen van de OBU. Saillant detail in de hele kwestie is dat hetzelfde bedrijf tot op heden nog zit te wachten op de maut kasten! De chaos was al groot maar dreigt alleen maar groter te worden! Minister Schultz zal haar Belgische collega maar eens haar ongenoegen moeten uitspreken over deze chaos! Het is compleet van de zotte dat bedrijven zelf een administratie moeten gaan bijhouden of er niet onterecht lokale wegen in rekening zijn gebracht!

 

Read more

Agnes Jongerius mee naar Calais.

Agnes Jongerius: De Calais route is verbeterd, maar nog niet veilig
De werksituatie voor vrachtwagenchauffeurs die naar Engeland rijden is nog niet veilig. Een aantal maatregelen van de Franse overheid en Eurotunnel heeft de situatie verbeterd, maar er is nog steeds sprake van een onveilige situatie. Daarom is het advies om na Gent geen stop meer te maken onverminderd van kracht.
De ontruiming van een deel van het vluchtelingenkamp bij Calais heeft ervoor gezorgd dat het idee bestaat dat alles weer rustig is, maar dat is niet waar. Chauffeurs ondervinden nog overlast en zien dat de problemen zich verschuiven naar Duinkerken en België. Op uitnodiging van de Transport Belangenvereniging Nederland is Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) een avond meegereden met een Nederlandse chauffeur.
“Het is voor chauffeurs zwaar. Ik ben nu één keer meegereden en heb respect voor de mensen die deze route meerdere keren per week moeten rijden. De spanning en dreiging zijn nog steeds voelbaar aanwezig. Uiteindelijk zijn vluchtelingen en vrachtwagenchauffeurs allebei het slachtoffer van een falend Europees beleid. Het is heel goed dat er nu eerste stappen zijn gezet maar als we niet alert zijn verschuift het probleem naar andere plaatsen.”, aldus Agnes Jongerius.
Voor de transportsector is de schade groot. De langere wachttijden, ontevreden klanten en extra beveiliging en controle lopen flink in de cijfers. De sector is tevreden dat er maatregelen worden genomen, maar verwacht nu wel dat er binnen Europa aan een structurele oplossing gewerkt wordt.
“Nu niet wegkijken, want het is niet normaal dat chauffeurs in Europa niet gewoon onderweg kunnen stoppen. De ontruiming is een eerste stap, maar zeker niet de oplossing. Het blijft voor zowel de vluchtelingen als voor onze vrachtwagenchauffeurs een vreselijke en onzekere situatie”.
Aangezien het probleem zich waarschijnlijk meer richting België zal bewegen heeft Agnes Jongerius in de komende weken afspraken gemaakt met haar Belgische collega’s om ook bij onze Zuiderburen de druk flink op de ketel te houden.
Kijk hier voor een reportage van de rit naar Calais.

Steun de vrachtwagenchauffeurs: like en deel dit verhaal

Read more
systeem

Heeft de douane nog wel grip op het systeem?

Hoeveel grip heeft de douane nog op het systeem? Zelfs nu het externe scannen gestopt is gaan er met regelmaat zaken mis waarvan de transporteurs en klanten de dupe zijn! Vanmorgen komt er een chauffeur op de ECT-Delta aan om 2x 20ft containers op ter zetten. Hij meldt zich netjes bij de douane met een keuringsopdracht invoer document. Daar staat met dikgedrukte letters op te lezen dat een container verzegeld dient te worden! De desbetreffende ambtenaar meldt de chauffeur dat hij zo de containers kan opzetten en de terminal kan verlaten. Hij is daar niet helemaal gerust op en neemt dan contact met ons op. Wij adviseren de chauffeur om na het opzetten de container alsnog te laten verzegelen, het staat immers ook dikgedrukt gemeld. Na het opzetten heeft de chauffeur uitgaand een stop gemaakt bij de douane en daar een douane zegel erop gekregen. Hij rijdt daarna na de uitgang van de ECT- Delta en wil de terminal verlaten, daar krijgt hij een foutmelding en komt het terrein niet af. Om 11.00 uur hebben we kort contact gehad met de chauffeur en als het goed is kan hij nu het terrein verlaten! Hij weet ons te melden dat er circa 20 chauffeurs nog staan met soortgelijke problemen! In hoeverre heeft de douane nog wel grip op het systeem? Ook het externe scannen had wat ons betreft niet hoeven stoppen zelfs daar hadden we een oplossing voor. Daardoor kunnen nu alleen containers nog via een noodprocedure uitgehaald worden. Containers die langer als 36 uur op de terminal staan komen daarvoor in aanmerking, maar u raadt het al ook dat wordt niet of nauwelijks gehonoreerd!

We zullen het ministerie hierover aanschrijven om maatregelen te nemen betreffende deze kwesties. Een transporteur en chauffeur moeten een douane beambte kunnen vertrouwen als hij vragen stelt wat te doen. Een chauffeur klakkeloos vertellen dat hij geen stempels nodig heeft getuigd alles behalve betrouwbaarheid.

Read more