Gaat de NIWO de licentie intrekken, na aanleiding van de uitzending gisteravond op radio 1 van Reporter radio. Wij zijn er wat dieper ingedoken. Tijdens de uitzending hoorde we Jan Cremers (Nederlandse socioloog en voormalig politicus namens de Partij van de Arbeid.) zich afvragen waarom er überhaupt nog een licentie verleend was aan de AFMB? Het ministerie van Sociale Zaken (de SVB) had in 2013 al aangetoond dat de Cyprus route onder de schijnconstructies viel. U vraagt zich dan wellicht net zo als ons af waarom de vergunningverlener NIWO alsnog een licentie heeft afgegeven?

Op de site van de NIWO lezen we het volgende: De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De NIWO voert haar taken zelfstandig uit. De NIWO legt verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Deze verleent goedkeuring aan de jaarrekening en de hoogte van de tarieven. Hoofdtaak is het verlenen van vergunningen aan de Nederlandse transportsector. De NIWO draagt op deze manier al vele jaren bij aan het goed functioneren van de markt voor binnenlands en internationaal wegvervoer. Je zou denken, als een ministerie een organisatie of bedrijf aanmerkt als schijnconstructie, het andere ministerie dat dan overneemt en de vergunningverlener daarvan op de hoogte brengt.

We nemen de Niwo onder de loep en komen tot de ontdekking dat de voorzitter van de raad van beheer een bekende is. De heer drs. A.B. Sakkers is naast voorzitter ook nog onafhankelijk lid. Tevens is de heer drs. A.B. Sakkers voorzitter van de financiële commissie en lid van deze commissie. Opmerkelijk detail dat de heer drs. A.B. Sakkers tot 23 mei 2013 nog voorzitter was van Transport & Logistiek Nederland. TLN wat in 2005 nog een handboek uitbracht: ‘Succesvol uitvlaggen’. Met dat boek in het achterhoofd kunnen we dan concluderen dat vergunningen intrekken van dergelijke firma’s geen prioriteit heeft?

Truckstar bracht betreffende de uitzending nog een verslag met als kop: “Wie stopt de Cyprus route”? We denken dat we daar helder in kunnen zijn, de minister Schultz van Haegen zal de Niwo de opdracht moeten geven om tot intrekking van de licentie over te gaan.