Onduidelijkheid over TBV-NL, we zullen in het kort ons ontstaan en werkwijze nog eens op schrijven. 13 februari 2013 kwam er een bericht in de media dat er Filipijnen ingezet werden om chauffeurstekorten op te kunnen vangen. Deze Filipijnen werden in Duitsland op voertuigen van DINO trans gezet. Dit stuitte op veel verzet binnen de transportsector, massaal werd er op sociale media geklaagd! Echter liet Mark Vos het niet bij klagen, maar richtte een heuse Facebook pagina op, “Actie in de Transport’’ was gestart! Dat deze pagina 2 weken later al ruim 12000 volgers had vertelde wel iets!

We zijn nu bijna 3 jaar verder en hebben er intern wat wijzigingen plaats gevonden. De naam heeft een rustiger karakter gekregen i.p.v. een groep die alleen maar op acties uit zou zijn. Transport Belangen Vereniging-Nederland is op vele fronten al bekend bij, Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, Politie, iL&T, Douane, FNV, CNV en andere chauffeursgroepen waaronder Transport in Actie, Chauffeursnieuws, Transportnieuws en Chauffeurstoekomst Samen Sterk. Bij gevestigde organisaties hebben we betere verstandhoudingen gekregen. Veel kaderleden van vakbonden kunnen we benaderen en andersom worden we ook benaderd.

 

Onafhankelijkheid staat bij TBV-NL bovenaan.

Als onafhankelijke partij willen we datgene doen waar we voor staan, kritisch geluid laten horen op die fronten waar het anders kan en steunen daar waar we raakvlakken hebben!

Onze werkwijze is dat we op willen komen voor hen die nu nergens aansluiting vinden. Een hele grote groep, zo niet de grootste groep chauffeurs, eigenrijders en kleine transporteurs is nu nergens bij aangesloten! Daar willen wij verandering in gaan brengen, door hen die nergens aangesloten zijn, een stem te geven! Bij TLN voelen veel kleine transporteurs zich niet thuis de reden die we dan vaker horen, teveel andere belangen die er een te grote rol spelen. Chauffeurs die ons ook vertellen het vertrouwen in vakbonden verloren zijn. Terwijl de vakbonden nodig zijn om nieuwe cao’s af te sluiten. Daarin zijn wij nu deze grote groep aan het verenigen. En ja vertrouwen moeten ook wij eerst overwinnen van deze grote groep. Wij vinden dat deze groep als ze zich verenigen ook een recht moet krijgen om hun zegje te kunnen en mogen doen. Het zijn vakmensen die dagelijks met liefde hun passie uitvoeren, maar lopen vaak tegen problemen aan waarvan ook zei denken, dit kan toch anders!

Onduidelijkheid was er over ons ontstaan toen we samen met de VERN optrokken tegen de havenacties in Rotterdam! Veelal hoorden we berichten dat we onze ziel verkocht hadden aan de VERN! We kunnen hier kort en duidelijk over zijn, als onze site goed is doorgelezen dan was duidelijk voor welke groep we op dat moment opkwamen. We komen immers op voor meerdere partijen. We zullen daar waar we dezelfde gedachtes ambiëren, aansluiting zoeken om sterker naar buiten te komen. Dat we bij de havenacties samen met de VERN dezelfde gedachtes ambieerde, gaf ons de gelegenheid om samen naar buiten te treden.

We trokken in deze op met de VERN voor onze leden, de eigenrijders en de kleine transporteurs die door de acties van havenpersoneel stilstand opliepen. Als vakbonden voor chauffeurs op gaan komen waar we voor onze leden dezelfde ideeën hebben. Dan zullen we daarin ook samen met de bonden optrekken. Bij ons staat het ene moment de chauffeur centraal en het volgende moment de ondernemer. Met uiteindelijk gezamenlijk één doel, een betere transportsector! We hopen dat hiermee de ontstane onduidelijkheid, nu verdwenen is.