Veel gemeentes met name in de grensstreek worden de weekenden overspoeld door Oost Europese chauffeurs. Dat dit de nodige overlast veroorzaakt is duidelijk, bermen worden kapot gereden en het nodige vuil blijft achter als de vrachtwagens verdwenen zijn! Ook de veiligheid komt door vrachtwagens die in bermen en langs donkere wegen staan in het geding. Veel van deze chauffeurs ontvluchten België en Duitsland waar handhaving plaatsvind op de lange weekendrust in de cabine. In onze buurlanden is deze wet van kracht. Het CNV heeft op 9 november 2015 nog geopperd dat er in Nederland ook wetgeving moet komen om de lange weekendrust in de cabine te verbieden.

Wat ons na enig speurwerk is opgevallen dat we sinds 30 mei 2014 al wetgeving hebben binnen Nederland die een lange weekendrust in de cabine verbiedt!
De vraag die dan bij ons opkomt, waarom
wordt deze wet niet gehandhaafd?
Wetten worden toch gemaakt om zaken die strafbaar zijn te straffen?
Gemeentes waar overlast plaatsvind kiezen er nu voor om een heel industrieterrein af te sluiten. Dat dit niet onze voorkeur heeft, hebben we de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gisteren geschreven. Wij van TBV-NL zien liever dat er op wetgeving gehandhaafd wordt en oplossingen gezocht worden voor de problemen. Want overnachtingsverbod borden neerzetten lijkt ons het probleem verleggen.