Parkeerproblematiek, we hebben er eerder al een stuk over gepubliceerd maar kennelijk was en is het niet duidelijk voor de betreffende ambtenaren van Infrastructuur en Milieu. Nederland kent 13 E-Wegen wat inhoudt dat deze E-Wegen de nationale grenzen overbruggen. Binnen Nederland kennen wij deze wegen hoofdzakelijk als A wegen, A2, A4, A10,….enzovoort. Langs de E-Wegen in de landen om ons heen zien we dat er voldoende ruimte is om te parkeren. De laatste jaren zijn er in Duitsland de nodige parkeerplaatsen extra aangelegd. Dit mede door de vele duizenden vrachtwagens die vanuit Oost-Europa onze kanten opkwamen. In Nederland zijn echter parkeerplaatsen gesloten, overlast was vaak voor Rijkswaterstaat een rede om tot sluiting over te gaan. In onze beroepssector hebben we de rij en rusttijden wetgeving waaraan we moeten voldoen. Maar dat dit binnen Nederland steeds moeilijker wordt om uit te voeren, is voor vele niks nieuws! Dat er door gemeentes ook nog eens industrieterreinen afgesloten worden zet onze sector nog eens verder onder druk! Wat wij ons dan nu afvragen….zijn onze E-Wegen nog wel E waardig?

Na de actie op 22 januari 2016 van Transport Belangen Vereniging-NL, chauffeursnieuws, trucker-Appy en de SP na aanleiding van de sluiting van de parkeerplaats van de Keulse Barrière waren er ook Kamervragen ingediend. De antwoorden die wij ontvangen hebben vertellen ons zoveel dat wij betwijfelen of de ambtenaren zelf wel weten hoe de wegen lopen! De minister geeft aan dat na de aansluiting van de A74, daar de focus op is gelegd door de gemeente Venlo. Dat er op de A74 ter hoogte van de grens niet voldaan is aan een overdrachtsplaats voor het uitzonderlijk vervoer heeft dan kennelijk geen prioriteit.

Tradeport is aangewezen door de gemeente Venlo om daar uitzonderlijke transporten over te dragen aan de Nederlandse begeleiders. Dergelijke zwaar transporten zullen dan de afrit moeten nemen om vervolgens via smalle rotondes de overdracht op het parkeer terrein te gaan regelen. Maar hoe doe je dat als je vier meter of breder ben, of bijvoorbeeld 48 meter lang? De A67 is voorzien van een ruime overdrachtsplaats lezen we. Dergelijke zwaar transporten hebben een routeplicht die in de vergunning vermeld staat. Als een vervoerder van deze route afwijkt en er ontstaan problemen, dan zal hij overal voor op draaien. De minister werd ook gevraagd wat ze ervan vond dat de oprit naar het parkeerterrein momenteel is afgesloten. Vrachtwagenchauffeurs die willen eten en overnachten bij het nog steeds geopende chauffeursrestaurant moeten met hun voertuigen rare capriolen uithalen om te parkeren. Het volgende werd daar op geantwoord:

Ik heb begrepen dat er forse schade is aan het wegdek bij de oprit, met mogelijk gevaar voor (vracht)verkeer en fietsers. Omdat het terrein formeel geen parkeerplaats meer is en binnenkort een andere bestemming krijgt, is de gemeente van mening dat investeringen in dit terrein niet meer doelmatig zijn. Uit het oogpunt van veiligheid heeft de gemeente besloten deze oprit af te sluiten. De afsluiting had nog niet gehoeven als de gemeente akkoord was gegaan met de uitbater van de Keulse Barrière om de uitrit op zijn kosten in orde te maken. Hij is tot op de dag van vandaag nog steeds geopend met zijn chauffeursrestaurant! De uitbater van de nieuwe Keulse is tot op heden ook nog steeds niet in kennis gesteld door de gemeente Venlo.

De parkeerproblematiek moet wat ons betreft snel meer prioriteit krijgen om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen!