Archives for Politie blog

Ladingdiefstallen

ladingdiefstallen in 2015 sterk gedaald.

Ladingdiefstallen gedaald.

In 2015 is het aantal ladingdiefstallen in Nederland 20% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Werd in 2014 nog 381 keer aangifte gedaan van (een poging tot) ladingdiefstal, in 2015 was dat 303 keer. Ook het aantal aangiftes van diefstal van een compleet voertuig daalde van 200 in 2014 tot 159 in 2015. In 30 gevallen betrof dat een voertuig mét lading, 129 maal ging het om een voertuig zonder lading. Deze ontwikkeling is zonder twijfel mede het gevolg van de samenwerking die het bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie (OM) het afgelopen jaar verder hebben verstevigd.

Het grootste deel van de ladingdiefstallen vond plaats op onbeveiligde parkeerplaatsen op en aan de grotere transportcorridors van ons land. De meeste ladingdiefstallen gebeurden langs de A67, gevolgd door de A2 en de A16. Dieven zijn vaak uit op goederen met een hoge verkoopwaarde in het illegale circuit, zoals computerapparatuur, merkkleding en -schoeisel, voeding en genotmiddelen. Hun voorliefde voor deze goederen verklaart de stijging van diefstallen in het vierde kwartaal van 2015. In de aanloop naar de ‘dure’ decembermaand is er jaarlijks een stijging van het aantal diefstallen ten opzichte van de kwartalen er voor.

 

Intensieve samenwerking
Politie, justitie en de transport- en verzekeringsbranche werken intensief samen om dit probleem voortvarend aan te pakken. Zo werden in 2015 diverse malen aanhoudingen verricht, waarbij grotere aantallen daders werden ingerekend. Krista Bonhof, landelijk programmamanager transportcriminaliteit van de politie: ‘Gerichte acties hebben in 2015 tot de aanhouding van diverse verdachten geleid. Hiermee wisten we de betrokken criminele organisaties effectief te raken.’ Naast acties steekt de branche veel energie in het voorlichten van ondernemers. Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland: ‘Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen en de manier waarop die kunnen worden verminderd. Het gebruik van beveiligde parkeerplaatsen en de inzet van het materieel moet passen bij het risico op diefstal van lading en route.’

 

Aangifte doen
Ondanks de bemoedigende cijfers blijft er genoeg werk aan de winkel. Zo is het van groot belang dat getroffen ondernemers altijd aangifte doen, ook wanneer de schade beperkt is of geheel binnen het eigen risico valt. Vanaf vorig jaar kan bij diefstal van een compleet voertuig al telefonisch aangifte worden gedaan bij een landelijk aangiftepunt. Ook de aangifte van ladingdiefstal zal de komende tijd verder vereenvoudigd worden.

Freight Watch International (FWI) herkent de daling in Nederland, maar ziet tegelijkertijd een stijging van het aantal ladingdiefstallen in Europa zoals ook blijkt uit de nieuwe ‘European Cargo Crime Threat Assessment 2015/16’ die FWI in de komende weken zal publiceren.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Lees dan de volledige jaarrapportage, het artikel over verduistering van vrachtwagens en bekijk de video

 

(Bron: Politie.)

 

Read more
Volgteken

Wat kan je doen, als je het volgteken niet vertrouwd?

Je krijgt een volgteken door een onopvallende politieauto. Vaak zijn dat agenten die vanuit onopvallende voertuigen de surveillance doen. Maar het komt voor dat er nepagenten actief zijn, wat kan je dan doen!

Er is met enige regelmaat sprake van het feit dat er “Overvallen” en berovingen plaatsvinden op parkeerplaatsen. Het komt voor dat automobilisten of vrachtwagenchauffeurs vanaf de weg naar een afgelegen plaats gedirigeerd worden. Dit gebeurt dan door die zogenaamde nepagenten. In feite zijn het criminelen die een politie-uniform oneigenlijk gebruiken of in “burger” deze activiteiten verrichten.

In het verleden heeft de politie tijdens diverse overleggen met de transport en vervoersbranche vaak een advies meegegeven. Wanneer een bestuurder door de politie een volgteken krijgt om gecontroleerd te worden en hij/zij het echt niet vertrouwd, op basis van reële waarneming zoals gedrag/aanspreektoon/kleding. (niet helemaal correct uniform/of geen wapen e.d.) Hij/zij de portieren/ramen dicht moet houden. Geef daarbij aan, dat hij wel met zijn/haar voertuig wil volgen naar het politiebureau of een grote parkeerplaats. Daar zijn vaak meerdere personen aanwezig en je dan alle medewerking wil verlenen aan een eventuele controle. Als 2e optie kan je 112 bellen en deze melding doorgeven, geef daarnaast het kenteken van de onopvallende auto door aan de centralist. Als 112 bellen niet lukt, dan is het zeer waarschijnlijk dat ze het telefoonverkeer verstoren! Probeer dan aandacht te vestigen door te claxonneren.

Kwaadwillende zullen dan in veel gevallen afhaken, ze willen immers onzichtbaar opereren.

Probeer in alle gevallen rustig te blijven en zoveel mogelijke kenmerken te onthouden.

 

Read more

Politie blog

De politie zal hier een blog bij houden over transport gerelateerde zaken. Maar als chauffeur worden jullie ook gevraagd om zaken waar jullie tegen aan lopen, om daar melding van te maken.

Read more