PvdA & SP in Europees Parlement vragen Europees agentschap OSHA een onderzoek uit te voeren. Wij TBV-NL hadden om een onderzoek gevraagd na aanleiding van de vele gezondsheidklachten die we van chauffeurs hadden gekregen. Deze klachten ontstonden nadat de Belgische tolkastjes in de vrachtwagens waren geplaatst.
Europarlementariërs Agnes Jongerius (PvdA) en Dennis de Jong (SP) hebben het Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk (OSHA) gevraagd om zo snel mogelijk een onderzoek uit te voeren naar de mogelijk schadelijke gevolgen van de Belgische tolkastjes.

“De bezorgdheid onder vrachtwagenchauffeurs is groot en daar is aandacht voor nodig. Iedereen in Europa moet veilig zijn werk kunnen doen en laten we deze kwestie dan ook zo snel mogelijk goed onderzoeken”,

aldus Agnes Jongerius (PvdA).
De Jong (SP): Over de wildgroei aan tolkastjes heb ik op 3 mei jl. Eurocommissaris Bulc vragen gesteld. Zo wil ik weten wanneer de lang verwachte evaluatie van de betrokken Europese wetgeving gereed is en waarom we in Europa niet kunnen werken met één tolkastje dat geschikt is voor alle nationale tolsystemen. Er moet snel een einde komen aan de huidige situatie waarbij vrachtwagens hun dashboard vol met tolkastjes hebben.
In de afgelopen maanden heeft een groot aantal vrachtwagenchauffeurs aan de bel getrokken over gezondheidsklachten die volgens hen veroorzaakt worden door straling van de Belgische tolkastjes. Sinds 1 april 2016 is de Belgische tol verplicht en hebben Europese vrachtwagenchauffeurs een tolkastje voor de voorruit gemonteerd. De chauffeurs hebben last van migraine, misselijkheid, en slaapstoornissen. Ook zijn er volgens de chauffeurs storingen op de GPS en de radio door de tolkastjes. De Belgische vakbonden hebben al gevraagd om maatregelen van de Belgische overheid.
“ Het is van groot belang om nu een goed en betrouwbaar onderzoek uit te voeren zodat er duidelijkheid komt over de mogelijk schadelijke gevolgen van de tolkastjes”, aldus Dennis de Jong en Agnes Jongerius.