De transportsector werkt dagelijks met belemmeringen! Veel regels die de uitvoer voor menig ondernemer of chauffeur in de weg staat. Onze transportsector waarin we nu al grootte tekorten hebben op geschoold vakbekwaam personeel raakt nu in de problemen. Vrachten blijven staan omdat er geen chauffeurs meer te vinden zijn. Wanneer nemen de verladers hun verantwoording en verhogen de vrachtprijzen aan de transporteurs?

Veel chauffeurs maken gebruik van het feit dat de werkgevers geen personeel kunnen vinden. De kostprijs is nu al drastisch gestegen, een onervaren chauffeur verdient nu gemiddeld € 13,38/uur de ervaren chauffeur eist € 14,86 ter vergelijking, de werknemer die bij u voor de deur het gras doet maaien verdiend ook € 14,86 per uur en dat terwijl chauffeurs meer verantwoording moeten dragen en meer opleidingen heeft moeten volgen en dit jaarlijks moet herhalen. Geen chauffeurs meer te krijgen, weet u waarom?

Mobiliteitspack

Op 4 juni heeft de EU met een mobiliteitspack ingestemd. Een woud van regelgeving waar aan de ene kant een klein plusje wordt gescoord. Waar echter de andere kant van minnen vele malen groter is. Het is in één keer niet meer gevaarlijk als we meer dan 10 uur rijden per dag! Nu wordt dit bestraft omdat de chauffeur een gevaar op de weg is als hij deze overtreding begaat. Twee uur meer rijden om op je standplaats te komen, tja de binnenlandrijders komen straks iedere dag thuis.

Pakkans

Wie boeit dat ook? In Nederland loop je weinig risico dat je gecontroleerd wordt. Bij tbv-nl is het bekend dat chauffeurs ervoor kiezen om de bestuurderskaart vroegtijdig uit de tachograaf te halen om daarmee een overtreding op de bestuurderskaart te voorkomen. Dit kunnen ze doen omdat de pakkans in Nederland niet tot nauwelijks is. 

Slapen op industrieterreinen

In de EU is de beslissing genomen dat de chauffeur tijdens zijn verlengde weekendrust zijn Cabine (zijn huisje) dient te verlaten om elders te overnachten, hebben ze wel eens aan de chauffeurs gevraagd hoe zij dit vinden?

De doelstelling van deze wet was om er voor te zorgen dat chauffeurs vaker dan eenmaal in de 4/6 maanden thuis zouden komen! Door een verkeerde invulling komen chauffeurs nog niet thuis. De nieuwe regels schrijven voor dat transporteurs verplicht zijn om chauffeurs na drie weken hun 45 uurs rust te geven. Werkgevers dienen daarvoor een accommodatie te regelen! Chauffeurs vooral uit Oost-Europa slapen dan op en of rond industrieterreinen in portacabins en komen met deze regels weer niet thuis!

Deze doelstelling heeft volledig het doel gemist! Gevolg meer sociale dumping van de chauffeurs vanuit de EU in Brussel. Zichtbaar is de kennis die op veel fronten tekort schiet bij het maken van nieuwe plannen en regels. Gelijk loon voor gelijk werk gaat alleen maar gelden voor cabotageritten! Twee dagen mogen er straks in een lidstaat cabotageritten gedaan worden. Dat alles binnen 7 dagen na een internationale levering op de weg naar de thuisbasis. Als we deze regels lezen dan weten we op voorhand, dat het nauwelijks controleerbaar is.

GPS

TBV-NL is van mening dat het verbod op het slapen in de cabine afgeschaft moet worden. Na de derde werkweek moeten de chauffeurs terug naar hun standplaats, is deze standplaats niet in nabije omgeving van zijn woonplaats? Dan dient hij in zijn woonplaats de verlengde weekendrust te houden.

TBV-NL had hierin graag gezien dat de bestuurderskaart gps gekoppeld gaat worden. De gps koppeling zal wat ons betreft op de thuisbasis zijn daar waar de chauffeur zelf woont. Door die koppeling te maken kunnen inspecties gelijk zien of aan de lange rust op de thuisbasis voldaan wordt.