De eerste 24 uurs staking is gaande en na her en der wat oponthoud is het menig vervoerder toch gelukt om containers op te zetten. Vanmorgen rond 12 uur leek het erop dat de staking serieus zou worden! Poorten bij de APM gingen dicht. Na enige minuten kwam er een bericht naar buiten dat een tijdelijk werkoverleg bij de APM hiervan de oorzaak was. Na het werkoverleg konden vrachtwagens gewoon weer naar binnen rijden om containers op te zetten. Vanaf 14.00 uur werden daadwerkelijk de poorten dicht gedaan. Alle auto’s die binnen op de terminal waren werden nog netjes weg geholpen. Vanaf 15.15 uur is de 24 uurs staking ingegaan. Dat de actiebereidheid niet groot was, bleek wel aan de aantallen actievoerders die er her en der stonden. Het weer speelde ook niet heel erg mee, maar diegene die er stonden getuigde dan toch van ware strijders! Na enige tijd werd ook duidelijk dat de APM vanmorgen alsnog een akkoord heeft bereikt met het personeel.

De bonden werden uitgenodigd voor een gesprek, maar het FNV wees het af met de opmerking willen jullie SVP stoppen met stalken…’’

Nadat de staking gaande was kregen chauffeurs aan de poorten te horen, dat er binnen op de terminals wel gewerkt werd. Het grootste oponthoud werd veroorzaakt door Rijkswaterstaat! Doordat er enkele voertuigen voor de verkeerslichten naar de RST/ECT home stonden, heeft Rijkswaterstaat besloten om beide zijden van de A15 de afrit Heijplaat dicht te doen. Dat daardoor langere files op de snelweg ontstonden was wel een groter probleem. De VID melde op twitter dat de stakers de hele waalhaven hadden geblokkeerd. Van een gehele blokkade was geen sprake, dat zou de Politie na afspraken ook onmiddellijk stoppen. De voertuigen die voor de ingang naar de RST stonden had de Politie gewoon door moeten sturen! Daarmee had een file op de A15 voorkomen kunnen worden. Staking havenpersoneel!

Meerdere terminals hebben nu een akkoord met hun werknemers. De arbeiders in deze sector zijn afhankelijk van de toelevering van de terminals, 90 % van de havenarbeiders willen gewoon aan het werk, de bonden niet. Wat is nu nog het doel om acties te blijven voeren? Van de vakbondsleden kregen wij commentaar op onze vorige berichtgeving. Wellicht duurde het even totdat ze begrepen dat er inderdaad in het systeem van de organisatie een probleem kan zitten. Het komt niet vaak voor dat twee sectoren die afhankelijk zijn van elkaar op deze manier met elkaar geconfronteerd worden. De keuze van de bonden om te kiezen voor de havenarbeiders en hun leden in het transport niet te steunen roept daardoor vragen op.

Overleg zal toch collectief moeten plaatsvinden, echter als we vertegenwoordig worden door bonden die op het moment van actie tegenstrijdige belangen hebben is dit een slechte zaak en zal wat ons betreft nooit meer mogen voorkomen.

De vervoerders hebben deze staking over hun heen laten komen, maar verbazen ons eigenlijk over de lage opkomst van de poortwachters. Morgen zullen we zien of er actievere ploegen zijn, maar door de onderlinge meningsverschillen bij kaderleden van de diverse terminals zal het wel eens langzaam rustig kunnen worden.

6 weken geleden, bij de eerste geruchten, hebben al veel verladers actie ondernomen door hun lading om te “routen” via andere havens en schepen; wij zien dit aan wijziging van het B/L. Geen haan die er naar kraait, want niemand dan insiders kunnen weten om welke containers het gaat. De vervoerder mist nu echter wel werk of ze komen via feeders of het spoor alsnog naar Rotterdam. We zien het aan de aantallen welke de afgelopen 14 dagen via Rotterdam binnenkomen, en die blijven sterk achter op andere jaren, en dat heeft niets te maken met overcapaciteit waar men bang voor is.