Is de stemming wel zo goed om ja te zeggen? Met jouw goedkeuring als lid van een vakbond zal de nieuwe cao spoedig getekend gaan worden. Tegelijkertijd wordt de SOOB cao ook voor de duur van vijf jaar afgesloten. De SOOB cao betaalt elke chauffeur aan mee, lid van een bond of niet. Elke werkgever betaalt eveneens mee, lid van TLN of niet. Mogen de mede betalers van de SOOB pot niet weten dat hij vast gezet gaat worden voor vijf jaar?

SOOB cao

Dat er haast bij is om de CAO goed te keuren is wel te verklaren. De SOOB cao loopt op 30 juni 2017 af! De laatste keer dat hij afliep heeft het nog enige tijd geduurd voordat de SOOB cao weer verbindend verklaard was. Dat wil deze instantie niet nog een keer meemaken. Vele weten dat de SOOB cao, een geoliede geld rond pompende machine is. Het SOOB fonds is zijn doel al ver voorbij geschoten waarvoor hij ooit opgezet was.

Hieronder een brandbrief welke de kaderleden hebben opgesteld. Lees deze goed door en maak weloverwogen je keuze. De actiebereidheid lijkt groter dan ooit. Tekenen kunnen we altijd nog, als de kers op de taart komt!

 

Brandbrief 3 mei 2017

 

Beste leden van de sub- sectorraad > Belangrijk: Neem de tijd om dit te lezen.

We staan aan de vooravond van een nieuwe CAO Transport en Logistiek. En het bijzondere is dat er twee Cao’s in één worden geschoven, de KNV in de TLN cao.

Ieder van ons heeft het hele traject meegemaakt. Van klankbordgroep cao modernisering tot waar we nu staan. Wat eerst een eindbod was en nu een resultaat, is iets wat nu eigenlijk al wordt weggezet als positief maar is dat wel zo? In ieder geval zijn een aantal leden van de sub- sectorraad, na het indalen van het hele proces, niet zo positief meer en vragen zij zich af of zij als sub-sectorraadsleden de verantwoordelijkheid willen dragen voor de huidige uitkomst en we dit überhaupt positief of neutraal kunnen en willen voorleggen. Daarnaast begrijpen we het proces niet. Het is onze cao maar we hebben zo niet het gevoel dat we hierover wat te zeggen hebben.

Proces

Wat is er aan de hand: KNV collega’s hebben er voor gezorgd dat er actiedreiging was door een ultimatum te stellen. Daar hebben zij veel werk voor verzet en is gegaan hoe vakbondswerk behoord te zijn. Ze komen voor hun arbeidsvoorwaarden op. Maar nu ligt er een onderhandelingsresultaat omdat werkgevers, onder druk van acties, weer wilden praten. Prima, maar wat gebeurt er eigenlijk de 22e april? De ingevlogen KNV delegatie heeft de opdracht om het ultimatum binnen te halen. De KNV collega’s uit diverse bedrijven staan klaar om actie te voeren.

In het kort: Door welke invloeden dan ook, wordt de dag formeel als onderhandeling gezien en wordt het ultimatum van tafel gehaald, terwijl niet alle punten uit het ultimatum worden binnen gehaald. Bij een ultimatum werkt dat zo niet. Waarom zijn de KNV collega’s overstag gegaan? Niet dat we het de aangeschoven KNV jongens dit onder de omstandigheden en druk persoonlijk kwalijk nemen.

Vreemd

TLN en KNV collega’s hebben nog nooit apart gestemd over een onderhandelingsresultaat. Zeker in dit geval vreemd want er moet gestemd worden over de TLN cao. We hebben daarbij ook gewoon een paar KNV’ers met een zetel in de SSR. Hoe vreemd is het dan dat de ene groep a.s. zaterdag 6 mei uitgenodigd wordt voor een ‘feestje’ want er is in die communicatie zelfs gesproken over een BBQ en een biertje voor de KNV collega’s. Dat het waarschijnlijk de laatste keer is als KNV collega’s bij elkaar komen, insinueert dat het al een gelopen race is.

Vermoedens

Wij hebben het idee dat er een reden is hoe het proces is verlopen en waarom er een onderhandelingsresultaat ligt. Heeft het polderen hier zijn hoogtepunt bereikt? Gaat het om de SOOB gelden die eventueel misgelopen gaan worden? Waarom zijn de Arbeidsvoorwaarden CAO en de SOOB cao nog gekoppeld in dit pakket? Het is een vermoeden maar stel dat dit speelt, dan is er wat anders aan de hand! Want als je er goed over nadenkt:

Wat hebben we eigenlijk letterlijk binnengehaald?

Het gedrocht PKB (Persoonlijk Keuze Budget) Staat in het onderhandelingsresultaat terwijl dit in alle ledenvergaderingen werd weggehoond. We hadden toch een KNV ultimatum en de negatieve signalen vanuit de algemene ledenvergaderingen? Bovenwettelijke dagen op 2 na nog maar een jaar geldig i.p.v. 5 jaar. En dagen zijn vanuit het PKB op te nemen ‘in overleg’. Een behoorlijke verslechtering.

Afspraken Flex

Afgelopen 1 mei vierden we de dag van de Arbeid. Uitgangspunt FNV is minder Flex en Echte Banen. Hier is niets op binnengehaald terwijl er een mooi voorstel lag.

Modernisering

De insteek van deze onderhandelingen was modernisering van de cao. Mooi, alle sociale regelingen van KNV invoegen in de TLN cao. Niet gelukt, niks van dit alles. Waarom is er vanuit de vakbonden nog steeds een hosanna stemming?

Nieuwe loonschaal A

5 trede’s onder loonschaal A

De loonsverhoging:

Natuurlijk, 10%, dat ziet er goed uit maar geldt alleen als je al in de hoogste loontrede zit.

Voorstellen uit de ledenvergaderingen

Waar zijn de meeste voorstellen van werknemers gebleven die we in de ledenvergaderingen hebben vastgesteld? Deze vind je nergens terug in het onderhandelingsresultaat.

Bakkenist 2005

Wat zijn de gevolgen van deze methode t.o.v. de oude? Is niets over duidelijk.

Duurzame inzetbaarheid:

Later met pensioen, gezond de eindstreep halen was het plan. Ook voor de TLN‘ers was o.a. ingezet op de secundaire arbeidsvoorwaarden van KNV.

Nergens meer te vinden, behalve zelf betalen voor extra vrije dagen.

40 uur garantie

Wordt losgelaten als je niet meer wil werken dan 40 of 45 uur. Het begin van de 160 uur per 4 weken is een feit.

Veel in overleg af te spreken

Dit is een dubbel iets. De vakbond is er ook voor om de zwakkeren te beschermen en als je naar je werkgever gaat met een verzoek en die wordt afgewezen, is het nog steeds in overleg.

Verslechteringen voor de KNV CAO

Vanaf 50 was je niet meer verplicht om ploegendiensten en of nachtarbeid te doen. Ook overuren waren niet meer verplicht.

Dit wordt nu naar 55 jaar opgetrokken. Enig pluspuntje, dit stond nog niet in de TLN cao. Maar weer de regel: In overleg met werkgever en werknemer. Terwijl dit in de CAO was vastgelegd. Nu moet je maar hopen dat dit gaat lukken.

Charterbepaling: Deze verdwijnt.

De 18 ATV dagen:

Deze verdwijnen voor de grote meerderheid van de mensen. Er blijven ongeveer 800 mensen over die er straks nog recht op hebben. De andere 7000 mensen hebben pech en moeten daar ook nog eens 3x 0,75% voor betalen. Loonsverhoging 10% – 2,4%. Dit is omgekeerde solidariteit.

Nog eens het PKB verhaal:

Vakantiedagen MOETEN eind van het jaar op.

Je hebt recht op 20 wettelijke vakantie dagen plus twee. De rest gaat in een potje. Wie zegt dat je werkgever je die andere dagen als vakantie op laat nemen? Omdat alles op moet, kun je ze eventueel uit laten betalen. Maar dan vallen ze in het bijzonder tarief. Lever je ook weer op in.

Duurzame inzetbaarheid:

TLN wil gaan onderzoeken hoe dit voor de toekomst geregeld moet gaan worden.

Deze regelingen zitten voor een groot deel al verwekt in de KNV CAO. Gaat TLN het wiel weer opnieuw uitvinden?

Afspreken van werkurenregeling:

Ten eerste is hier al wetgeving voor waarin dit is geregeld. Wet Flexibel Werken. Dus waarom anders?

Dit zou het begin kunnen zijn om in de toekomst de 40 uur garantie helemaal los te laten. Dit is een natte droom van TLN. Daar gaan we nu al een stukje in mee = verslechtering.

Dan diverse overdenkingen:

Waarom leggen de bonden dit zo positief voor? We willen toch niet weer terug in de tijd gezet worden?

Waarom een feestje in Central Studio’s Utrecht voor dit resultaat, alleen voor KNV collega’s?

Waarom KNV collega’s stemmen op 6 mei op locatie (waar vast niet alle leden KUNNEN komen) en TLN collega’s per stembrief? Niet echt democratisch want het gaat over dezelfde cao net als we die in voorgaande jaren hebben afgesloten met dit verschil dat we nu juist samen één cao krijgen en juist nu samen op moeten trekken. De sub-sectorraad heeft eerder al een besluit genomen om per stembrief te stemmen.

Zelfs terwijl er actiebereidheid was en de mensen klaarstonden om de boel plat te leggen bij cruciale punten, komt de delegatie terug met verslechteringen in een resultaat?

Hoe kan het dat er al handtekeningen onder de teksten van het resultaat staan voordat dit met de SSR (tekstueel) besproken is?

Het is onze cao en wij besluiten zelf wat we ervan vinden.