Schijnconstructies

Politiek

Politiek en Transportsector

Nu de politiek verkiezingen in aantocht zijn, worden de zoete broodjes weer gebakken en vele beloftes passeren de revue. Miljarden extra voor verpleeghuizen, €500, – voor werkenden en zo zijn er nog vele zaken. De afgelopen 4 jaren zijn er vele zaken aangewakkerd binnen de politiek. Waarvan binnen de transportsector pas kleine stapjes gezet zijn. Maar de vraag naar gerichte grotere stappen blijft ver achter.

Afgelopen jaren hebben wij van TBV-NL de volgende zaken aangekaart, schijnconstructies, cabotage, parkeerplaatsen die verdwijnen, handhaven om de lange weekendrust te verbieden in de cabine en nog een groot aantal andere zaken. Eerlijk is eerlijk, wij zijn natuurlijk niet de enige die aandacht vragen voor de transportsector. Wat wij wel graag willen, dat er een frisse wind gaat waaien bij nieuwe stappen voor de sector. Mensen direct vanaf de werkvloer die betrokken gaan worden bij veranderingen binnen de sector. Nu zijn het vaak de vastgeroeste organisaties waarin mensen zitten die nauwelijks zicht hebben wat er speelt. Laat staan dat ze ooit een vrachtwagen bestuurd hebben.

Code 95

Code 95 is een mooi voorbeeld wat Europees opgezet is en waar nauwelijks over nagedacht is. Code 95 zou de veiligheid op de Europese wegen beter moeten maken doordat chauffeurs de verplichte 35 uur scholing moesten volgen. Door de opzet zoals het van kracht is gegaan, is het voor chauffeurs en opleiders weg gegooide uren waarvan het gros nauwelijks iets van opsteekt of wil opsteken! De opleiders zelf geven aan dat de chauffeurs er gewoon bij moeten blijven los van het feit of ze mee doen of niet. We weten dat ongevallen toenemen en code 95 en rijbewijzen te koop zijn in Oost-Europese landen. Brussel wil er nu aanpassingen in gaan brengen dat je binnen Europa straks overal je code 95 kan halen/kopen. Zou het daarmee veiliger worden?

Bijna dagelijks krijgen wij beelden aangeleverd van chauffeurs die op de meest onmogelijke plekken hun vrachtwagen al dan niet geladen proberen te keren. Zelfs spookrijdende vrachtwagens op Nederlandse snelwegen behoort tegenwoordig tot het verkeersbeeld! Mede door het niet handhaven op de lange weekendrust waarvan de minister Schultz zegt dat het niet valt te handhaven zijn er parkeerplaatsen afgesloten. Afgelopen maandag hoorde we van een chauffeur op een LZV dat hij vanaf Breda richting Eindhoven pas bij de klant in Veghel kon parkeren, alle parkeerplaatsen stonden vol. Vanwege overlast die door chauffeurs zijn veroorzaakt zijn er langs de A58 al meerdere parkeervakken afgezet met betonblokken! (Stel je voor in de vakantie tijd.) Met een LZV kan en mag je ook niet maar zo klakkeloos de snelweg verlaten. De chauffeur zat bij Tilburg aan zijn uren en zal door het niet kunnen parkeren de komende 28 dagen nog beboet kunnen worden. We hebben dit al vaker gemeld aan Rijkswaterstaat echter zonder daadwerkelijk resultaat. Hiervoor luiden we weer de noodklok! Voor het naleven van de rij en rusttijdenbesluit zal er snel extra parkeerruimte beschikbaar moeten zijn. Veiligheid staat toch hoog in het vaandel?

Beveiligde parkeerplaatsen

De minister is ook een voorstander om beveiligde parkeerplaatsen uit te gaan breiden. Een mooi voorbeeld daarvan wordt momenteel op de Maasvlakte gerealiseerd. Straks kun je op de Maasvlakte plaza parkeren, eten, douchen en gebruik maken van wifi. Kosten als je daar als chauffeur verplicht moet parkeren rond de €40, – dan hoef je niet eens gek te doen, extra kosten waar mee de chauffeurs belast worden. Verplicht word die parkeerplaats zeker als hij klaar is.  Nu mag je nog op enkele plaatsen staan op de Maasvlakte maar dat wordt straks met een parkeerverbod opgelost. De chauffeur betaalt voor het parkeren van de vrachtwagen straks €11, – minimaal. We zijn ons er terdege van bewust dat het aanleggen van een dergelijk complex ook miljoenen kost, maar hadden liever gezien dat de parkeerkosten verrekend zouden worden met het eten. Straks zit daar een chauffeur met een gasstelletje in de cabine het eten te bereiden want de parkeerkosten zijn hem al hoog genoeg. De truckparkings die er nu al zijn in Rotterdam zijn vaak al het hele jaar verhuurd aan Oost-Europese vervoerders die zelfs groot onderhoudt laten doen op de parkeerplaats. Gebeurt dat straks ook op de nieuwe plaza? Het verhuren van parkeerplaatsen op verplichte parkeerplaatsen zou verboden moeten worden.

Schijnconstructies

Schijnconstructies waarvan duidelijk een uitspraak ligt dat ze verboden zijn die vervolgens via een ander ministerie gewoon een licentie krijgen. De afgelopen tijd heeft de politiek daar geen prioriteit op gezet. Minister Asscher heeft de belofte gemaakt dat nu wel op te pakken. Waarom nu wel? Zoete broodjes eten nu eenmaal lekker weg. We mogen straks als stemgerechtigde een nieuwe politiek kiezen. We blijven de minister volgen. Minister Schultz heeft niet aangehaakt bij de road alliantie waarin meerdere Europese lidstaten getekend hebben waarin ook onder andere de lange weekendrust verboden wordt. De minister wekt daarmee de schijn van belangenverstrengeling van grote Nederlandse vervoerders die met goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa werken.

Cabotage

Cabotage is wat moeilijker aan te tonen mede doordat we een klein land zijn en een wereldhaven in Rotterdam hebben. Maar als je een gemiddelde doordeweekse dag richting Rotterdam rijdt dan neemt de hoeveelheid Oost-Europese auto’s toe die al dan niet voor Nederlandse opdrachtgevers dag in dag uit binnen Nederland rond rijden. Op de A13 bij Delft is de parkeerplaats zo aangepast dat er alleen maar luxe wagens kunnen parkeren en nog een paar vrachtwagens. Het valt gewoon op dat er vanaf nieuwjaarsdag overal losse trekkers staan die niet of nauwelijks in beweging zijn. En ja de chauffeurs zitten er gewoon in! Staan deze chauffeurs te wachten op een rit naar een ander land of wachten ze op binnenlandse ritten? De parkeerplaats gaat daardoor lijken op de parkeerplaats bij Vlaardingen waar overlast van parkerende truckers de spuigaten uitliep. Deze chauffeurs die al dan niet wachten op een rit zouden middels het handhaven van de lange weekendrust beschermd kunnen worden voor malafide bedrijven. De bedoeling van het verbod op overnachting tijdens de verplichte 45 uurs rust was dat de Chauffeurs deze thuis zouden kunnen door brengen, links en rechts worden er nu containers geplaatst waar de chauffeurs deze tijden kunnen doorbrengen.

Fraude

Fraude en manipulatie van tachografen en ad blue systemen dat speelt ook op grote schaal en niet alleen bij Oost-Europese bedrijven. Mede doordat de pakkans gering is loont het voor veel malafide bedrijven om te sjoemelen. We hebben al eerder websites aangemeld waarbij dergelijke sjoemel apparaten te koop werden aangeboden. Dat dergelijke apparaten voor de tachograaf worden aangeboden keuren we niet goed maar anderzijds snappen we wel dat anno 2017 de totale rij en rusttijdenbesluit is goed doorgelicht moet worden. Een chauffeur zit vandaag de dag de hele dag te rekenen wat hij kan en mag. Iets wat de veiligheid zeker niet ten goede komt. Natuurlijk willen wij wel dat de chauffeur beschermt wordt, maar dat kan prima in een nieuwe vorm van de rij en rusttijden besluit waarvan we al een eerste opzet geschreven hebben.

Vernieuwing

Nu de politieke verkiezingen er aan gaan komen moeten we misschien wel eens de gang van zaken om draaien. Welke politieke partij durft vernieuwing aan en is bereid om de bedden is op te schudden? De transportsector heeft er baat bij dat het bed is stevig wordt opgemaakt.

Read more
Minister

Minister verzuimt licentie in te trekken!

Tijdens de uitzending van reporter radio 1, werd een woordvoerder van AFMB nagespeeld. Je kon horen hoe ze de Nederlandse staat omzeilen met de constructie eigenrijder. Deze firma heeft gekozen voor een opmerkelijke werkwijze! De “eigenrijder ” krijgt zonder contract een eigen auto, maar moet daarnaast ook zelf zorg dragen voor de facturatie naar de opdrachtgever. De opdrachtgever zal door de eigenrijder zelf gezocht moeten worden. Als de opdrachtgever gevonden is komt er iemand langs van de AFMB om wat zaken door te nemen. De eigenrijder factureert vervolgens de ritten die hij voor opdrachtgever uitvoert! De betalingen van de factuur lopen vervolgens via de AFMB die er kosten voor allerlei zaken zoals tanken en huur auto afhaalt. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt, de eigenrijder draait verlies!

Opmerkelijk genoeg hoorde je ook dat er nauwelijks afdracht plaatsvindt door AFMB in Cyprus. We hebben geconstateerd dat bij de diverse slachtoffers, de ene keer sociale lasten worden afgedragen en bij weer andere vond er pensioen afdracht plaats. Maar vrijwel nooit samen op 1 loonstrook! Echter een loonstrook is niet alles zeggend, de jaaropgaven laten hierin ook weer een ander beeld zien! Zodra AFMB de arbeidsovereenkomst beëindigt ontvangt de gedupeerde geen uitkering, want in Cyprus weten ze van niets. Als gedupeerde orde op zaken wilt stellen, zal hij naar Cyprus moeten gaan. Ja, een reis maken waaraan nauwelijks resultaat valt te behalen is dan wel duur.

Mocht je door bijvoorbeeld een ongeval thuis komen te zitten en je bent een jaar ziek thuis dan ontvang je maar liefst 3 keer in dat jaar je basissalaris, het salaris wat je hebt afgesproken met de AFMB. Dit terwijl je huur of hypotheek lasten gewoon maandelijks doorgaan. Chauffeurs lijken daardoor in eerste instantie veel te verdienen maar verliezen uiteindelijk alles!

 

Schuldsanering?

Daar heeft de AFMB wel een oplossing voor. De bewindsvoerders worden om de tuin geleidt en de schuldeisers ontvangen hun geld niet. Wat we na deze uitzending willen vertellen, we hebben begrip dat mensen noodgedwongen hulp aanvaarden als ze geen brood meer hebben. Maar uiteindelijk vallen ze in een gerechtelijke strafprocedure omdat ze zelf de wet hebben overtreden. Wie verdient hier het geld aan? En wie maakt misbruik van de mensen die geen uitweg meer hebben? We zullen de politiek vragen zowel in Den-Haag als de Europese politici om deze vorm van schijnconstructies definitief een halt toe te roepen.

Minister van infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen heeft verzuimt de licentie in te trekken van AFMB. Nadat het ministerie van Sociale Zaken (de SVB) eind 2013 melde dat de Cyprus route een schijnconstructie was! Overheden zouden inzake dergelijke kwesties beter moeten gaan samenwerken!

Hier kunt u de uitzending terug luisteren, in de studio waren behalve Jan Cremers ook Agnes Jongerius namens de PVDA uit het Europees Parlement en Paul Ulenbelt namens de SP uit de tweede kamer.

Read more