Hoge boete door defecte koplamp, werkgever verhaalt op werknemer. Een vrachtwagenchauffeur onderweg in Frankrijk werd staande gehouden. Rede van staande houding was een defecte koplamp. Uit nader onderzoek kwam naar voren dat de chauffeur de Rij- en rusttijdenregelingen had overtreden. Alles bij elkaar resulteerde dat in een boete van €2.520,-

Voertuigcontrole

Een dergelijke boete kan de verhouding tussen de werkgever en werknemer schaadden. De werkgever gaat ervan uit dat een beroepschauffeur elke dag een voertuigcontrole uitvoert. Wat als de chauffeur de controle had uitgevoerd en er geen defecte koplamp was?

Boete

De werkgever heeft de boete ten onrechte verrekend met het salaris. De rechter is van oordeel dat werkgever de boete niet mag verhalen. De opgelegde sanctie is niet i.v.m. verkeersovertreding op grond van artikel 5. Er is geen opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. De aard van de arbeidsovereenkomst verzet zich ertegen dat de werknemer de gevolgen daarvan draagt.

Ontslag

Als beroepschauffeur heb je altijd de verantwoordelijkheid hoe je handelt. Het Rij- en rusttijdenbesluit daaraan dien je je te houden als beroepschauffeur. Gelet op het bovenstaande kan een werkgever je dan ontslaan? Veel chauffeurs melden vaak aan de planning dat ze krap komen om binnen de wettelijke Rij- en rusttijden te handelen. De planning geeft vaak aan om toch maar even door te gaan, veelal zonder een bevestiging per mail te sturen.

Verantwoordelijkheid

Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid voor een werknemer? Een werknemer onderweg met de bus van werkgever wordt aangehouden voor een controle. Tijdens de controle komt naar voren dat de werknemer een boete heeft openstaan van €1200,- De werknemer kan de boete niet voldoen en het voertuig wordt in beslag genomen.

Als iemand in een auto van de zaak rijdt en zijn boetes zijn opgelopen, dan kan het zo zijn dat wanneer deze persoon wordt aangehouden in een zogenaamde “fuik” van de politie of de Belastingdienst, dat het voertuig kan worden ingenomen. Zelfs als het dan een bedrijfs- bus is. Het staat dan vaak op  “buitengebruikstelling voertuig”, Dit betekent dat de organisatie het bedrijfsvoertuig mag terugkopen voor de prijs van de openstaande boetes en kosten die het met zich meebrengt.

Om u gerust te stellen dit gaat niet over één boete die te laat betaald is maar vaak over een opeenstapeling van boetes.

Na aanleiding van dit stuk vragen? Kijk gerust op Juridische Alarm Centrale of we wat kunnen betekenen voor u, antwoord al binnen 24 uur.